Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caaco dos 1314_mt089_r1_nutricio

5,411 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Caaco dos 1314_mt089_r1_nutricio

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Granollers AULA D’ACOLLIDA Adaptació Ciències de la Naturalesa LA NUTRICIÓ Departament d'Orientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: CAACO_DOS_1314_MT089_R1_nutricio Data: setembre 2013 Recopilat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera pàg. 1 de 31 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. ADAPTACIÓ DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA LES PLANTES AULA D'ACOLLIDA. BIBLIOGRAFIA I IMATGES: El nostre entorn natural 4. Edebé Primària. A. Caamaño i altres. Ciències de la naturalesa. 2 ESO. Editorial Teide. Imatges d'altres fonts d'internet. 2
 3. 3. LA NUTRICIÓ La nutrició és el procés pel qual els éssers vius obtenen1 o elaboren2 les substàncies que necessiten per viure, per créixer, per tenir energia... És a dir, la nutrició proporciona3 matèria i energia. Aquestes substàncies són els nutrients i l'oxigen. Els nutrients són les substàncies que els éssers vius necessiten per viure. La nutrició és diferent en cada ésser viu. Les persones mengen per obtenir els nutrients. En canvi, les plantes no mengen: com aconsegueixen els nutrients? Les persones mengen per obtenir els nutrients. Els animals mengen per obtenir els nutrients. Les plantes fabriquen els nutrients a partir de la llum del sol, de la pluja i de l'aire. RECORDA: Les persones són éssers vius. Els animals són éssers vius. Les plantes són éssers vius. 1 Obtenen ve del verb obtenir que vol dir aconseguir. 2 Elaboren ve del verb elaborar que vol dir fabricar o fer. 3 Proporciona ver del verb proporcionar que vol dir donar. 3
 4. 4. La principal diferència entre les plantes i els animals és la manera que tenen d'aconseguir els aliments. Els animals agafen els aliments de fora i les plantes poden fer elles mateixes l'aliment. Contesta i completa: 1- Què és la nutrició? 2- Què són els nutrients? 3- La nutrició és igual en tots els éssers vius? 4- Què fan les persones i els animals per obtenir els nutrients? NUTRICIÓ AUTÒTROFA I NUTRICIÓ HETERÒTROFA N'hi ha dues formes de nutrició, és a dir n'hi ha dues formes d'obtenir les substàncies nutritives i l'energia per viure: la nutrició autòtrofa i l'heteròtrofa. LA NUTRICIÓ AUTÒTROFA La nutrició autòtrofa és la que tenen els vegetals (les plantes) i les algues. Els éssers vius que tenen nutrició autòtrofa es poden fabricar ells mateixos els nutrients que necessiten. Les plantes fabriquen el seu aliment per la fotosíntesi. Necessiten la llum del sol. Algues (del mar) 4
 5. 5. LES PLANTES ELABOREN EL SEU ALIMENT: LA FOTOSÍNTESI RECORDA: Les plantes fabriquen el seu aliment a partir d'aigua, llum del Sol, sals minerals i diòxid de carboni. 5- Completa: Les plantes fabriquen el seu aliment a partir d'........................., ..................... del .................., ............... ........................ i ....................... de ........................... 5 LA FOTOSÍNTESI Les plantes fabriquen el seu aliment a partir de l'aigua i les sals minerals del terra, la llum del Sol i un gas que està a l'aire, que es diu diòxid de carboni. En la fotosíntesi, les plantes agafen l'energia solar per la clorofil·la. La clorofil·la és verda, per això les fulles de les plantes també són verdes.
 6. 6. LA NUTRICIÓ HETERÒTROFA La nutrició heteròtrofa és la que tenen els animals, els fongs i molts microorganismes. Animals Fongs Microorganismes Els animals, els fongs i els microorganismes obtenen els nutrients a partir dels aliments que hi ha en el medi. Els animals que són herbívors s'alimenten de vegetals i els animals carnívors s'alimenten de carn. Animals herbívors Animals carnívors Tots els animals ha de fer la digestió que és un procés per transformar4 i absorbir els nutrients que contenen els aliments. 4 Transformar vol dir canviar. 6
 7. 7. 6- Escriu el nom de: Animals herbívors Animals carnívors 7
 8. 8. LA DIGESTIÓ Els animals fan una digestió interna amb l'aparell digestiu. L'aparell digestiu té un tub, més o menys llarg, que està connectat amb l'exterior per dos orificis (forats): un d'entrada, que és la boca, i un altre de sortida, que és l'anus. L'aparell digestiu transforma els aliments que mengem en substàncies nutritives perquè el nostre organisme pugui assimilar-les i transportar-les per tot el cos. Aquesta transformació s'anomena digestió. Les fases de la digestió són les següents: A la boca els aliments es masteguen i es barregen amb la saliva. La saliva comença el procés de descomposició dels aliments en substàncies nutritives simples. A l'estómac, l'aliment es barreja amb els sucs gàstrics i es converteix en una massa líquida. L'estómac remou l'aliment durant prop d'una hora. A l'intestí prim, l'aliment es barreja amb la bilis, el suc pancreàtic i els sucs intestinals. L'aliment queda transformat en substàncies nutritives simples, que passen a la sang a través de les parets de l'intestí. Les substàncies que no s'assimilen passen a l'intestí gros. A l'intestí gros, els aliments no assimilats són conduïts cap a l'anus, on s'expulsen a l'exterior. A l'intestí gros s'absorbeix l'aigua dels aliments. 8
 9. 9. 8- Escriu el nom de les parts que falten: 9- Què fa l'aparell digestiu? 9
 10. 10. ELS ALIMENTS 10- Observa els següents aliments i escriu després el nom de tots els que sàpigues. 10
 11. 11. 11- Explica què menges normalment per: ESMORZAR DINAR BERENAR SOPAR 11
 12. 12. Observa aquest esquema i estudia'l: Créixer serveixen per Realitzar activitats Animal ELS ALIMENTS poden ser d'origen Vegetal Mineral Frescos es poden consumir En conserva S'han de consumir Per racions 12- Digues quins són: Els aliments que més t'agraden: Els aliments que menys t'agraden: 12
 13. 13. 13- Completa l'esquema: C............................ serveixen per R.......................................... A.................................... ELS ALIMENTS poden ser d'origen V..................................... M.................................... F..................................... es poden consumir E...................................... S'han de consumir P...................................... PER A QUÈ SERVEIXEN ELS ALIMENTS Cada dia necessites menjar unes quantes vegades, com a mínim quatre vegades: per esmorzar, per dinar, per berenar i per sopar. Saps per què? Perquè al llarg del dia fas moltes activitats: camines, jugues, estudies, corres, etc. Fins i tot quan dorms, el teu cos continua treballant. El teu cor batega, et mous al llit, respires... A més, estàs creixent. Els teus ossos s'allarguen i els teus músculs augmenten de mida. 13
 14. 14. Quan mengem, els aliments ens proporcionen5 les substàncies nutritives (els nutrients) i l'energia necessàries perquè el nostre cos funcioni. Els aliments ens ajuden a créixer. Els aliments ens ajuden a tenir energia. Els aliments ens ajuden a fer esport. 5 Ens proporcionen vol dir ens donen. 14 No oblidis que estàs en edat de créixer i que, a més de tenir una bona alimentacio, és molt important que cada dia dormis de 9 a 10 hores.
 15. 15. Necessitem alimentar-nos per viure. Els aliments es transformen en les substàncies nutritives i l'energia necessàries per al desenvolupament i el bon funcionament del cos. 14- Escriu activitats que pots fer i per a les quals necessites energia: L'ORIGEN DELS ALIMENTS Segons l'origen dels aliments, és a dir, segons d'on vénen, els podem classificar en tres grups: 1- Els aliments d'origen animal són els que vénen dels animals. Per exemple: la carn, el peix, els ous i la llet i els seus derivats, com el formatge, el iogurt i la mantega. 2- Els aliments d'origen vegetal són els que obtenim a partir de les plantes. Per exemple: les hortalisses, les verdures, la fruita i tots els productes derivats d'aquests, com el pa, la pasta, l'oli... 3- Els aliments d'origen mineral són els que no vénen ni dels animals ni dels vegetals. Els és importants són l'aigua i la sal. 15
 16. 16. 15- Completa: Els a....................................... poden ser d'origen a...................................., v.................................. i m................................................. Els aliments d'origen animal són els que vénen dels ...................................... Els aliments d'origen vegetal són els que vénen dels ...................................... Els aliments d'origen mineral són els que no vénen ni dels ...................................... ni dels .......................................... 16- Escriu els aliments següents en el lloc corresponent: formatge – aigua – pernil – sal - pasta de sopa – pa – raïm – ous – ceba – gamba – iogurt – sardina – pollastre – pastanaga – poma - llet - tonyina - pera ORIGEN ANIMAL ORIGEN VEGETAL ORIGEN MINERAL 17- Completa l'esquema: 16
 17. 17. LES FUNCIONS DELS ALIMENTS Els aliments poden fer diverses funcions en el teu cos: alguns t'ajuden a créixer i desenvolupar-te, d'altres et donen energia perquè puguis realitzar6 activitats i d'altres et protegeixen de les malalties i fan que el teu cos funcioni correctament. Per això hi ha: – Aliments constructors. – Aliments energètics. – Aliments reguladors. ALIMENTS CONSTUCTORS Els aliments constructors t'ajuden a créixer i desenvolupar-te. Aquests aliments contenen proteïnes. Són aliments constructors la carn, el peix, els ous, i la llet i els seus derivats. ALIMENTS ENERGÈTICS Els aliments energètics et proporcionen energia per realitzar activitats. Aquests aliments contenen glúcids o sucres i lípids o greixos. Contenen glúcids o sucres el pa, l'arròs, les patates, els llegums i els pastissos. Contenen lípids o greixos l'oli, la mantega i els fruits secs. ALIMENTS REGULADORS Són els aliments que t'ajuden a prevenir malalties i a fer que el teu cos funcioni correctament. Aquests aliments contenen vitamines i substàncies minerals. Són aliments reguladors les fruites, les verdures, l'aigua i la sal. 6 Realitzar vol dir fer. 17
 18. 18. Tots els aliments estan junts en la RODA DELS ALIMENTS: Font: http://blocs.xtec.cat/lesreceptesdelamarinailatietamontse/files/2013/01/roda_aliments.jpg 18
 19. 19. Vídeo sobre la roda dels aliments: http://www.youtube.com/watch?v=MeS2If-D8HQ RECORDA: Els aliments constructors ens donen substàncies per créixer. Els aliments energètics ens donen energia per realitzar activitats. Els aliments reguladors ens donen substàncies perquè el cos funcioni correctament. 18- Escriu aliments en el lloc corresponent: ALIMENTS ENERGÈTICS ALIMENTS CONSTRUCTORS ALUIMENTS REGULADORS ALIMENTS I NUTRIENTS Els aliments que mengem ens proporcionen nutrients que ens ajuden a obtenir l'energia necessària per poder viure. Els nutrients bàsics són les proteïnes, els glúcids, els lípids, els minerals, les vitamines i l'aigua. El conjunt d'aliments que mengem cada dia es diu dieta. PROTEÏNES: tenen una funció estructural perquè formen part de les cèl·lules i els teixits dels organismes. Són importants per al creixement. Alguns aliments que són rics en proteïnes són: la carn, el peix, els productes làctics i els ous. 19
 20. 20. GLÚCIDS: també s'anomenen hidrats de carboni. Són una font d'energia per a l'organisme. Tenen una funció energètica. Alguns aliments que tenen glúcids són: les fruites, el pa, la pasta o les patates. La fibra alimentària que té glúcids és important per a la digestió perquè regula la durada del trànsit intestinal dels aliments, i facilita la seva evacuació. LÍPIDS: també proporcionen energia i tenen una funció energètica. Alguns aliments que tenen lípids són: l'oli, la mantega i els ous. Hi ha lípids d'origen animal que són els greixos i lípids d'origen vegetal que són els olis. Els lípids, a part de la funció energètica, tenen també una funció estructural. Però si l'organisme agafa massa nutrients energètics, glúcids o lípids, no el elimina, sinó que els emmagatzema al cos, al teixit adipós, i ens engreixem. MINERALS: els nutrients minerals són necessaris en la dieta de les persones. Són importants perquè el nostre cos funcioni bé, per exemple per als nostres músculs, per a la sang, per als ossos o per al sistema nerviós. Alguns minerals són: el calci i el ferro, que es troben en alguns aliments. VITAMINES: les vitamines ajuden a molts processos del nostre cos, com per exemple la visió o el creixement. La nostra dieta ha de tenir una gran varietat de fuites, verdures i hortalisses que ens donen vitamines. Els minerals i les vitamines no tenen valor energètic. AIGUA: és un element indispensable en la nostra dieta. Les persones poden viure uns dies, fins i tot mesos, sense menjar, però només de 5 a 10 dies, sense aigua. 20
 21. 21. 19- Escriu aliments que tinguin: Proteïnes Glúcids Lípids Minerals (com calci i ferro) Vitamines 20- Relaciona: Tenen una funció energètica.   Minerals És indispensable per a la dieta. No podem estar massa dies sense prendre'n.   Glúcids Ajuden a molts processos del nostre cos, com per exemple la visió o el creixement.   Lípids Tenen una funció estructural i són importants per al creixement.   Aigua Són importants perquè el nostre cos funcioni bé.   Vitamines Si en prenem massa ens engreixem.   Proteïnes 21
 22. 22. PIRÀMIDE D'ALIMENTS Els aliments es poden agrupar en forma de piràmide per veure com ha de ser la dieta més equilibrada. La piràmide consta de quatre nivells. (Piràmide dels aliments, actualitzada a 2012 1. Primer nivell: a la base de la piràmide (a baix de tot). En aquest nivell hi ha els aliments farinacis (pa, pasta, arròs, patata, llegums) i les hortalisses, les fruites, l'oli d’oliva i la fruita seca. Tots aquests aliments són la base de l’alimentació mediterrània i saludable. 2. Segon nivell: hi ha els productes làctics (llet, formatge i iogurts). 3. Tercer nivell: hi ha els llegums, la carn, els ous i el peix. Són aliments rics en proteïnes. 4. Quart nivell: hi ha els embotits (xoriç, fuet, pernil, mortadel·la...), la “bolleria” industrial, patates fregides, refrescs, dolços... El consum ha de ser molt moderat (menjar poc). També és molt important beure aigua i fer exercici físic. 22
 23. 23. 21- Escriu dins del nivell corresponent els següents aliments: iogurt – pa – caramels – peix – ou – macarrons – pastís de xocolata – síndria – patates – formatge – refresc de taronja – pollastre – pastanaga – fuet – patates fregides – cigrons – magdalena – arròs – taronja – pebrot 23
 24. 24. LA DIETA MEDITERRÀNIA Perquè el nostre cos es desenvolupi i funcioni correctament, és molt important que la nostra dieta sigui sana i equilibrada, és a dir, que ens proporcioni els nutrients de tots els tipus en les racions adequades a la nostra edat. Un exemple de dieta sana i equilibrada és la dieta mediterrània. És la dieta típica dels països situats a la costa de la mar Mediterrània. Les principals característiques de la dieta mediterrània són: – L'ús de l'oli d'oliva. – Una gran varietat de fruites i verdures. – La diversitat de peixos. Una dieta equilibrada conté racions adequades d'aliments de tots els grups. La dieta mediterrània és una dieta equilibrada. 24
 25. 25. 22- Pensa en tot el que vas menjar ahir (esmorzar – dinar – berenar – sopar) i classifica els aliments al lloc corresponent: PROTEÏNES GLÚCIDS LÍPIDS ESMORZAR DINAR BERENAR SOPAR ALIMENTS FRESCOS I EN CONSERVA Els aliments es poden comprar frescos o en conserva. Els aliments frescos són els que es venen sense que el producte hagi tingut cap transformació (cap canvi). Aquests productes es fan malbé ràpidament. Per exemple, la fruita i la verdura que venen al mercat són aliments frescos. Als aliments en conserva se'ls aplica alguna tècnica de conservació perquè no es facin malbé tan ràpidament com els productes frescos. Per exemple, el peix congelat es conserva molt més temps que el peix fresc. 25
 26. 26. Hi ha diferents tècniques per conservar els aliments: La refrigeració és mantenir els aliments (a la nevera) a temperatures entre 20 ºC i 0 ºC. L'embotit i els ous es conserven normalment per refrigeració i poden durar dies i fins i tot setmanes. La congelació és mantenir els aliments (al congelador) a temperatures per sota dels 0 ºC. La carn, el peix i la verdura poden conservar-se durant mesos al congelador. El fumatge és assecar l'aliment per l'acció del fum. El salmó i el bacó es venen fumats. Els aliments en conserva s'han de guardar en un envàs per protegir-los. Aquests envasos poden ser molt variats: Embolcalls (paquets) de paper o de plàstic Capses de cartró Recipients (pots i ampolles) de plàstic Pots de vidre Llaunes Ampolles de vidre 26
 27. 27. 23- Explica què és: – Aliment fresc: – Aliment en conserva: – Refrigeració: – Congelació: – Fumatge: Tots els productes envasat han de portar una etiqueta amb informació sobre el producte. 27
 28. 28. La informació que ha de portar l'etiqueta és la següent: • Aliment que conté. • Ingredients. • Marca comercial. • Substàncies i quantitats. • Data de caducitat. • Pes net (pes del producte sense envàs). • Condicions de conservació. 24- Agafa un producte alimentari de casa teva, mira l'etiqueta i escriu la següent informació: • Marca comercial: • Aliment que conté: • Data de caducitat: • Pes net: • Ingredients: • Condicions de conservació: • Substàncies i quantitats (algunes): 28
 29. 29. 25- Completa les frases amb les paraules següents: nevera - congelar - fumatge – El salmó es conserva mitjançant la tècnica del ......................................... – Els ous es conserve a la ................................................ – Si vols que la carn i el peix no es facin malbé de seguida, els has de ....... ............................................... 26- Relaciona: Assecar els aliments amb fum   Congelació Conservar els aliments entre 20 ºC i 0 ºC   Refrigeració Mantenir els aliments a menys de 0 ºC   Fumatge 27- Enganxa fotos d'aliments i digues el nom del seu envàs: 29
 30. 30. 28- Fes un esquema dels aliments: (llibre El nostre entorn natural, 4 – pàg. 17) Serveixen per Poden ser d' ELS ALIMENTS es poden consumir s'han de consumir 30
 31. 31. ACTIVITATS TIC 1- Jclic Els aliments i la digestió: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3082 2- Edu365: La digestió dels aliments: http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu2/ 3- Joc de la piràmide alimentària: http://www.5aldia.es/ca/joc_piramide.php 4- Altres activitats sobre l'alimentació: http://mpquart.blogspot.com.es/2012/08/medi.html 31

×