Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caaco dos 1314_mt0103_r1_lectoescriptura_2

2,509 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Caaco dos 1314_mt0103_r1_lectoescriptura_2

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Granollers AULA D'ACOLLIDA LECTOESCRIPTURA 2: VOCALS, P, L, S, N Departament d'Orientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: CAACO_DOS_1314_MT0103_R1_lectoescriptura_2 Elaborat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera Data : gener 2014 pàg. 1 de 18 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. Quadern de lectoescriptura basat en L'ESTEL, material seqüenciat de lectura (Eumo Editorial). Pictogrames: Sergio Palao (ARASAAC) Imatges d'internet. Número 2: vocals, p, l, s, n 2
 3. 3. Copia: SOPA SOL OS ÓS sopa sol os ós PIS SALA SUA SAL pis sala sua sal 3
 4. 4. SIS SEU PES SÈPIA sis seu pes sèpia SOLA SOL SOLA PAS sola sol sola pas 4
 5. 5. Dictat: 5
 6. 6. NAS NENA NOU NIU nas nena nou niu SAUNA NUS NEN NINA sauna nus nen nina 6
 7. 7. PENA NOU NAU SONA pena nou nau sona NEU NEULA LÍNIA PANSA neu neula pansa línia 7
 8. 8. Dictat: 8
 9. 9. EL el el EL SOL EL PIS el sol el pis EL SIS EL PES el sis el pes LA la la LA SOPA LA SALA la sopa la sala LA SAL LA SÈPIA la sal la sèpia 9
 10. 10. EL PAS EL NAS LA SOLA LA NENA el pas el nas EL NIU EL NUS LA NOU LA SAUNA el niu el nus la nou la sola la nena la sauna 10
 11. 11. EL el el LA la la 11
 12. 12. LA LOLA I LA SALA. LA LOLA I LA SALA. EL PAPA I LA NOU. LA PEPA I LA SÈPIA. EL PAPA I EL PIS. LA SOPA I LA SAL. EL NOI SEU A LA SALA. 12
 13. 13. La Lola i la sala. El papa i la nou. La Pepa i la sèpia. El papa i el pis. La sopa i la sal. El noi seu a la sala. 13
 14. 14. 14
 15. 15. Copia: LA SALA, LA NEULA I EL SOL. .................................................................... EL PIS, LA LUPA I EL POL. .................................................................... EL POLO, EL NAS I L'OLI. .................................................................... LA NAU, EL NOU I LA PENA. .................................................................... 15
 16. 16. LA NENA, EL NEN I LA SOPA. ............................................................ LA NINA, LA NEU I LA NAU. ............................................................ EL PES, LA SÈPIA I LA SAL. ............................................................ EL NOI SUA I SEU A LA SALA. ............................................................ 16
 17. 17. La sala, la neula i el sol. ............................................................ El pis, la lupa i el pol. ............................................................ El polo, el nas i l'oli. ............................................................ La nau, el nou i la pena. ............................................................ 17
 18. 18. La nena, el nen i la sopa. ............................................................ La nina, la neu i la nau. ............................................................ El pes, la sèpia i la sal. ............................................................ El noi sua i seu a la sala. ............................................................ 18

×