Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitats escriptura xifres_amb_model

  • Be the first to comment

Activitats escriptura xifres_amb_model

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Carles Vallbona ESCRIPTURA DE XIFRES CENTENESDEMILIÓ DESENESDEMILIÓ UNITATSDEMILIÓ CENTENESDEMILER DESENESDEMILER UNITATSDEMILER CENTENES DESENES UNITATS cM dM uM cm dm um c d u 6 2 5 3 6 7 4. 9 8 0 6 4 5. 2 3 5 1 2. 0 4 6. 1 2 3 Fixa't en l'exemple: ● 6: 6 unitats ● 25: 2 desenes, 5 unitats ● 367: 3 centenes, 6 desenes, 7 unitats ● 4.980: 4 unitats de miler, 9 centenes, 8 desenes, 0 unitats ● 645.235: 6 centenes de miler, 4 desenes de miler, 5 unitats de miler, 2 centenes, 3 desenes, 5 unitats ● 12.046.123: 1 desena de milió, 2 unitats de milió, 4 desenes de miler, 6 unitats de miler, 1 centena, 2 desenes, 3 unitats Ara, col·loca a la taula i completa com en l'exemple anterior: cM dM uM cm dm um c d u 658: 16.235: 627.904: 37.045.724 Aula d'acollida – Departament d'Orientació 1
  2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Carles Vallbona   Observa com s'escriuen els números del 0 al 20, i practica: 0 zero 1 u, un, una 2 dos, dues 3 tres 4 quatre 5 cinc 6 sis 7 set 8 vuit 9 nou 10 deu 11 onze 12 dotze 13 tretze 14 catorze 15 quinze 16 setze 17 disset 18 divuit 19 dinou 20 vint Aula d'acollida – Departament d'Orientació 2
  3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Carles Vallbona   Observa com s'escriuen els números del 21 al 99, i practica. Atenció amb la “família del 20” i la terminació -anta: 21 vint-i-u 22 vint-i-dos 23 vint-i-tres 24 vint-i-quatre 25 vint-i-cinc 26 vint-i-sis 27 vint-i-set 30 trenta 36 trenta-sis 40 quaranta 47 quaranta-set 50 cinquanta 58 cinquanta-vuit 60 seixanta 67 seixanta-set 70 setanta 72 setanta-dos 80 vuitanta 84 vuitanta-quatre 90 noranta 99 noranta-nou Aula d'acollida – Departament d'Orientació 3
  4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Carles Vallbona El guionet és molt important: RECORDA D-U-C   Observa com s'escriuen els números del 100 al 1.000, i practica. Atenció amb els guionets: 100 cent 105 cent cinc 128 cent vint-i-vuit 200 dos cents 236 dos-cents trenta-sis 300 tres-cents 358 tres-cents cinquanta-vuit 400 quatre-cents 470 quatre-cents setanta 500 cinc-cents 519 cinc-cents dinou 526 cinc-cents vint-i-sis 600 sis-cents 608 sis-cents vuit 700 set-cents 717 set-cents disset 800 vuit-cents 839 vuit-cents trenta-nou 900 nou-cents 937 nou-cents trenta-set 1.000 mil Aula d'acollida – Departament d'Orientació 4
  5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Carles Vallbona   Observa com s'escriuen els números del 1.001 al 1.000.000 i més, i practica. Atenció amb els guionets: 1.001 mil u 1.249 mil dos-cents quaranta-nou 2.750 dos mil set-cents cinquanta 8.932 vuit mil nou-cents trenta-dos 15.236 quinze mil dos-cents trenta- sis 28.075 vint-i-vuit mil setanta-cinc 63.921 seixanta-tres mil nou-cents vint-i-una 124.467 cent vint-i-quatre mil quatre- cents seixanta-set 356.872 tres-cents cinquanta-sis mil vuit-cents setanta-dos 472.209 quatre-cents setanta-dos mil dos-cents nou 682.005 sis-cents vuitanta-dos mil cinc 793.234 set-cents noranta-tres mil dos-cents trenta-quatre 804.125 vuit-cents quatre mil cent vint- i-cinc 900.053 nou-cents mil cinquanta-tres 945.261 nou-cents quaranta-cinc mil dos-cents seixanta-u 1.000.000 un milió 1.325.714 un milió tres-cents vint-i-cinc mil set-cents catorze Aula d'acollida – Departament d'Orientació 5
  6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Carles Vallbona 11.456.934 onze milions quatre-cents cinquanta-sis mil nou-cents trenta-quatre 35.907.134 trenta-cinc milions nou-cents set cent trenta-quatre 156.134.278 cent cinquanta-sis milions cent trenta-quatre mil dos- cents setanta-vuit 734.265.872 set-cents trenta-quatre milions dos-cents seixanta- cinc mil vuit-cents setanta- dos  Ara completa: 127 276 254 487 590 642 709 826 937 1.065 1.375 2.785 4.956 6.547 Aula d'acollida – Departament d'Orientació 6
  7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Carles Vallbona 9.345 12.890 34.032 85.452 134.625 367.902 845.903 1.234.895 23.456.924 48.125.014 124.009.784 478.456.217 1.234.580.524 Aula d'acollida – Departament d'Orientació 7

×