Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaal platform titelinformatie update, Frankfurt, 10-10-2012

323 views

Published on

Update van ontwikkelingen t.a.v. titelinformatie verbetering boekenvak in het kader van Digitaal Platform. Frankfurt, 10-10-2012

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitaal platform titelinformatie update, Frankfurt, 10-10-2012

  1. 1. Titelinformatie voor het boekenvakStatus update “Digitaal Platform”Mathijs SuidmanHans Willem Cortenraad, directeur10 oktober 201222 november 20121
  2. 2. Digitaal PlatformHet Digitaal Platform is opgezet onder de regie van KBb en GAUCB is hoofdaannemer in de technische realisatieDigitaal Platform onderscheidt een viertal onderdelen:1. Uitbreiding technische infrastructuur voor leveren van e-books en verbeteren van titelinformatie2. Vergroten van het e-book titelaanbod3. Vergroten van het aantal e-book verkooppunten4. Verbeteren van de titelinformatie (nieuwe titelcatalogus)CB heeft zich als leverancier geconcentreerd op het eerste onderdeel. GAU enKBb op de punten 2 tot en met 4, waarbij de onder 1 genoemde technischeinfrastructuur uiteraard van belang is.Integrale logistieke oplossingenOndertitel van de presentatie2
  3. 3. Technische infrastructuur Digitaal PlatformBinnen de technische realisatie kunnen 3 onderdelen onderscheiden worden.1. Uitbreiding functionaliteit distributieplatform CB • Cloud reading • Tijdelijke beschikbaarheid van e-books (huren) • Gedeelde digitale boekenplank2. Levering aan e-book verkopers met eigen distributie platform3. Verbetering titelinformatie door betere infrastructuur • Meta4Books database • ISTC (super-ISBN) • Gethesaureede auteursnaam • Uitbreiding zoekmogelijkheden in CB OnlineIntegrale logistieke oplossingenOndertitel van de presentatie3
  4. 4. Meta4Books databaseCB is samen met Boek.be eigenaar van de Meta4Booksdatabase.Deze database bevat alle titelinformatie van Nederlandstaligetitels (aangeleverd door CB en Boek.be).De M4B database beschikt over functionaliteit om detitelinformatie te verbeteren door:• het eenvoudig kunnen opsporen van onregelmatigheden in titelinformatie• het kunnen verrijken van titelinformatie met nieuwe bronnen (zoals recensies)• het eenvoudig kunnen afnemen door boekverkopers van specifieke (sub) sets van titelinformatieIntegrale logistieke oplossingenOndertitel van de presentatie4
  5. 5. ISTC (super-ISBN)• De ISTC-code maakt het mogelijke om titels met een gelijke inhoud, maar verschillend ISBN, samen te identificeren en samen te presenteren in een webwinkel, boekhandel of bibliotheek. Zo wordt het eenvoudig om de fysieke en e-book versie van een titel samen te presenteren.• ISTC wordt momenteel vastgelegd voor alle bestaande titels en vanaf 1/1/2013 standaard voor iedere nieuwe titel (boeksoort A en O)• ISTC is vanaf 1/1/2013 beschikbaar is alle informatie systemen van CBIntegrale logistieke oplossingenOndertitel van de presentatie5
  6. 6. Gethesaureerde auteursnaam (PPN)• CB heeft in haar samenwerking met de KB de beschikking gekregen over de gethesaureerde auteurnaam. Deze auteursnaam maakt het mogelijk om de door uitgevers zeer vaak per titel verschillend bepaalde auteursnaam notatie (AMG Schmidt, Annie MG Schmidt), te “corrigeren” in de artikeldatabase. De gethesaureerde auteursnaam is nu opgenomen in de systemen van CB.• In oktober 2012 dient nog een geautomatiseerde koppeling gerealiseerd te worden om dagelijkse mutaties op de gethesaureerde auteursnaam van KB te ontvangen.Integrale logistieke oplossingenOndertitel van de presentatie6
  7. 7. Uitbreiding zoekmogelijkheden in CB Online• In CB Online boekhandel zijn de zoek- mogelijkheden uitgebreid om titels eenvoudiger terug te vinden.• De zoekfunctionaliteit van Fredhopper toegevoegd. In september is CB Online boekhandel met de nieuwe zoekfunctie opgeleverd voor een select aantal (40) boekwinkels (Bronboek).• Na de pilotfase zal deze nieuwe zoekfunctie beschikbaar komen voor alle boekhandels.Integrale logistieke oplossingenOndertitel van de presentatie7
  8. 8. Wij zijn nog niet klaar, we zijn nooit klaarTodo:• Meta4Books open stellen voor uitgevers en boekverkopers• ISTC registratie gereed (31/12/2012)• Dagelijkse update van gethesaureerde auteursnaam• Nieuw titelinformatie bronnen (zoals recensies) toevoegen aan Meta4BooksAfstemming klankbordgroep en stuurgroep (uitgevers en boekverkopers) blijft.Integrale logistieke oplossingenOndertitel van de presentatie8

×