Successfully reported this slideshow.

Uitleg Balans En Verlies En Winstrekening , Resultaat

8,762 views

Published on

Uitleg over de balans, winst en eigen vermogen.

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

Uitleg Balans En Verlies En Winstrekening , Resultaat

 1. 1. Uitleg Balans,Verlies en winstrekening , resultaat, brutowinst, eigen vermogen
 2. 2. Ik heb nu € 12.000 op de bank staan van mijn privé rekening (ABN) Het is 31-12-2008                               Bank Prive (ABN)                           Bezit/ tegoed Schuld/eraf       31-12-2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 12.000,00 -  
 3. 3. Ik wil een eigen zaak beginnen in snowboards en open een zakelijke bankrekening bij de ING. Van dat privé geld wordt van ABN naar ING geboekt € 10.000 De rekening Bank Zaak (ING) ziet er dan als volgt uit :                               Bank Prive (ABN)                           Bezit/ tegoed Schuld/eraf       31-12-2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 12.000,00 -   1-1-2009 1 1 € 2.000,00 1-1-2009 € 10.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                             1-1-2009 Bank Zaak (ING)                             Bezit/ tegoed     Schuld                             1-1-2009     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   € 10.000,00                              
 4. 4. Eigen vermogen is het geld dat je er zelf ingestoken hebt. De rekening Eigen vermogen ziet er dan als volgt uit Eigen vermogen Eigen geld                                                                                               1-1-2009   € 10.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
 5. 5. Een Balans is een overzicht van je Bezit, Eigen vermogen en Schuld. De balans ziet er daarna als volgt uit: Bezit staat links of debet Eigen vermogen staat rechts of credit Balans 1-1-2009                             Bezit/ tegoed     Eigen geld                             Bank (ING)     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   € 10.000,00 Eigen vermogen   € 10.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
 6. 6. Per bank worden 60 snowboards met een inkoopprijs van € 100 gekocht. Mijn tegoed op de bank neem af met: € 6.000 Mijn voorraad neem toe met: € 6.000 3-1-2009 Bank Zaak (ING)                             Bezit/ tegoed     Eraf                             1-1-2009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 10.000,00 3-1-2009 € 6.000,00 1 1 1 1 1 1   3-1-2009                 1 1 1 1   € 4.000,00                                 Bezit/ tegoed Voorraad 3-1-2009             1 1 1 1 1 1   € 6.000,00                               Balans 3-1-2009                             Bezit/ tegoed     Eigen geld                             Bank (ING) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 4.000,00 Eigen vermogen € 10.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Voorraad 1 1 1 1 1 1 € 6.000,00       Totaal                           € 10.000,00     € 10.000,00                        
 7. 7. Ik verkoop per kas 50 snowboards met een inkoopprijs van € 100 voor € 240 De voorraad daalt met 50 * € 100 = € 5.000 Mijn kas stijgt met 50 * € 240 = € 12.000 Mijn winst stijgt met 50 * €140 = € 7.000 6-1-2009   Bezit/ tegoed Voorraad Eraf 3-1-2009             1 1 1 1 1 1   € 6.000,00   6-1-2009 € 5.000,00 1 1 1 1 1                 6-1-2009 1 € 1.000,00                                 kas 0 6-1-2009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   € 12.000,00                                 winst Eigen geld                                 6-1-2009 € 7.000,00 1 1 1 1 1 1 1          
 8. 8. De balans en Verlies/winstrekening (apart) wordt dan: De Inkoopwaarde van de omzet (IWO) is de totale inkoopprijs van de verkochte producten Balans 6-1-2009 Bezit/ tegoed Eigen geld                                                             Bank (ING) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 4.000,00 Eigen vermogen € 10.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Voorraad 1 € 1.000,00 winst € 7.000,00 1 1 1 1 1 1 1   kas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 12.000,00   Totaal                           € 17.000,00     € 17.000,00                         Verlies en winst 6-1-2009                                                                 Inkoopwaarde omzet         1 1 1 1 1 € 5.000,00 Omzet   € 12.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     Winst 1 1 1 1 1 1 1 1 € 7.000,00   Totaal                           € 12.000,00     € 12.000,00                        
 9. 9. Voor privé gebruik wordt € 3.000 uit de kas gehaald op 10-1-2009 De kas neemt af met € 3.000 Het Eigen vermogen neemt af met € 3.000 Je zou het ook op een rekening privé of winst kunnen boeken. Balans 10-1-2009                             Bezit/ tegoed     Eigen geld                           Schuld   Bank (ING) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 4.000,00 Eigen vermogen € 7.000,00 1 1 1 1 1 1 1   Voorraad 1 € 1.000,00 winst € 7.000,00 1 1 1 1 1 1 1   kas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 9.000,00   Totaal                           € 14.000,00     € 14.000,00                        
 10. 10. Je ziet dat het eigen geld dat ik in de zaak gestoken hebt nu € 7.000 is De winst die ik behaald hebt was € 7.000 Als ik er nu geen geld meer uithaalt voor mezelf heb ik nu € 14.000 Eigen vermogen De winst is immers ook voor mij want ik ben de eigenaar (bij eenmanszaak) De winst of resultaat wordt dus in dit geval aan je eigen vermogen toegevoegd .In dit geval was de winst € 7.000 en hield ik dat ook echt over (nettowinst)
 11. 11. Stel dat ik nog € 1.000 aan huur had moeten betalen op 14-1-2009 De winst was dan geweest € 6.000 De schuld aan huur neemt met € 1.000 toe Verlies en winst januari-09                                                                 Inkoopwaarde omzet   1 1 1 1 1   € 5.000,00 Omzet € 12.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Huurkosten 1 € 1.000,00   Winst 1 1 1 1 1 1 1 1   € 6.000,00   Totaal                           € 12.000,00     € 12.000,00                        
 12. 12. Er worden 40 snowboards met een inkoopprijs van € 100 gekocht op 18-1-2009 . Ik betaal later want heb de factuur nog niet ontvangen Mijn schuld aan mijn leverancier neem toe met: € 4.000 . Deze leverancier is dan een crediteur, crediteuren neemt toe met € 4.000 Mijn voorraad neem toe met: € 4.000 Balans 18-1-2009 Bezit/ tegoed Eigen geld schuld                                                             Bank (ING) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 4.000,00 Eigen vermogen € 7.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Voorraad 1 1 1 1 1 1 € 5.000,00 Winst € 6.000,00 1 1 1 1 1 1 1   kas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 9.000,00 nog te betalen huur   € 1.000,00 1                                 crediteuren € 4.000,00 1 1 1 1                                   Totaal                           € 18.000,00     € 18.000,00                         Bezittingen Hoe ik aan het geld kom om de bezittingen te betalen
 13. 13. Onthoud: Eigen vermogen is het geld dat je zelf in het bedrijf steekt Eigen vermogen is niet hetzelfde als kas of bank Het eigen vermogen verandert door: privé storting, maken van winst /verlies, privé opname Bezittingen staan links of debet Eigen vermogen en schulden staan rechts of credit Links staan de bezittingen en rechts staat in een balans hoe ik aan het geld voor de bezittingen ben gekomen. Omzet = totale verkopen in euro's Inkoopwaarde omzet = totale inkoopprijs van de verkochte Omzet Bruto-winst = Omzet - Inkoopwaarde omzet Netto-winst = Bruto-winst - overige kosten

×