Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rekenvaardigheid Interest

17,499 views

Published on

Uitleg rekenen interest

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rekenvaardigheid Interest

  1. 1. Rekenvaardigheid Interest berekeningen
  2. 2. Interestberekeningen <ul><li>Jaar formule: K x P = interest (rente) </li></ul><ul><li> 100 </li></ul><ul><li>Maand formule: K x P x M = interest </li></ul><ul><li> 100 x 12 </li></ul><ul><li>Dag formule: K x P x D = interest </li></ul><ul><li>100 x 360 </li></ul>
  3. 3. Voorbeeld opgave <ul><li>Rob heeft een bedrag van € 600,- op zijn spaarrekening staan tegen 3,5%. Na 8 maanden haalt hij het gespaarde bedrag bij de bank op. Hoeveel heeft hij gespaard? </li></ul><ul><li>€ 600 x 3,5 x 8 = € 14,- </li></ul><ul><li>100 x 12 </li></ul>
  4. 4. <ul><li>De formule is afgeleid en heb je eigenlijk niet </li></ul><ul><li>nodig. Je zou ook kunnen zeggen: </li></ul><ul><li>Ik heb €600 x 3,5 procent x 8 van de 12 maanden= </li></ul><ul><li>= €600 x 3,5/100 x 8/12 </li></ul><ul><li>= €14 </li></ul>
  5. 5. Iets moeilijker… <ul><li>Op de spaarrekening van Bert stond op 1 januari € 5.000,-. Op 31 juni wil hij het gespaarde bedrag € 5.234,- opnemen. Wat was het percentage? </li></ul><ul><li>€ 5.000 x P x 6 = € 234,- </li></ul><ul><li>100 x 12 </li></ul><ul><li>P = 9,36% </li></ul>

×