Eigenvermogen

19,029 views

Published on

Uitleg waaruit EV bestaat.
zie www.economiehulp.nl voor meer

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
19,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14,192
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eigenvermogen

 1. 1. Eigen vermogen <ul><li>Indeling van vermogen </li></ul><ul><li>Eigen vermogen </li></ul><ul><li>BEA: Specifieke boeking bij de NV en BV </li></ul><ul><li>21.1 t/m 21.16 (Heeswijk) </li></ul>
 2. 2. Vermogenstructuur <ul><li>Balans </li></ul><ul><li>Investeringen Financieringen </li></ul><ul><li>↓ ↓ </li></ul><ul><li>Balans </li></ul><ul><li>Bezittingen Eigen vermogen </li></ul><ul><li>Vreemd vermogen </li></ul>
 3. 3. In Balans
 4. 4. Indelingen van vermogen <ul><li>Achtergesteld vreemd vermogen: </li></ul><ul><li>vermogen waarvan de gelduitleners achter gesteld worden bij andere schuldeisers </li></ul><ul><li>Garantievermogen: </li></ul><ul><li>buffer opgebouwd aan vermogen. Dit is bedoeld om aan de verplichtingen aan vreemdvermogenverschaffers te kunnen voldoen. (Eigen Vermogen + achtergestelde VV) </li></ul><ul><li>Permanent vermogen: vermogen dat voor onbepaalde tijd in een bedrijf beschikbaar is gesteld. </li></ul><ul><li>Tijdelijk vermogen: vermogen die voor een bepaalde tijd in een bedrijf beschikbaar is gesteld. </li></ul><ul><li>Geïnduceerd vermogen: vermogen die uit de bedrijfsuitoefening beschikbaar wordt gesteld. </li></ul><ul><li>Autonoom vermogen: vermogen waarvoor een aparte overeenkomst is afgesloten. </li></ul>
 5. 5. Verschillende soorten Aandelen vermogen bij NV/BV: <ul><li>Maatschappelijk aandeelvermogen </li></ul><ul><li>Maximumbedrag waarvoor een BV/NV volgens de statuten aandelen mag uitgeven. De nominale waarde van een aandeel is de waarde die op het aandeel staat. </li></ul><ul><li>Geplaatst aandeelvermogen: </li></ul><ul><li>Het gedeelte dat daadwerkelijk is uitgegeven. Je moet wel 20% van het maatschappelijk aandelenvermogen bij de oprichting plaatsen. Aandelenvermogen dat dan nog niet is geplaatst, noem je aandelen in portefeuille. </li></ul><ul><li>Gestort aandelenvermogen: </li></ul><ul><li>Gedeelte wat daadwerkelijk door de aandeelhouders is gestort. Het gestort aandelenvermogen (gestort kapitaal) moet minstens 25% van het geplaatste aandelenvermogen bedragen met een minimum van € 18.000,- per BV. </li></ul><ul><li>Bij een NV bedraagt dit bedrag € 45.000,- </li></ul>
 6. 6. Voorbeeld: <ul><li>Een Naamloze Vennootschap heeft 100.000 aandelen </li></ul><ul><li>laten drukken met een nominale waarde van € 2 per </li></ul><ul><li>stuk.70.000 aandelen worden geplaatst tegen € 3 en </li></ul><ul><li>daarvan moet 90% meteen betaald worden. </li></ul><ul><li>Gedeeltelijke Balans NV Becx 31 december 2007 </li></ul><ul><li>Credit: </li></ul><ul><li>Maatschappelijk aandelenverm(100.000 x 2) € 200.000,- </li></ul><ul><li>- Aandelen in portefeuille (30.000x 2) € 60.000,- - - Aandeelhouders n.t.s. € 21.000,- </li></ul><ul><li>= gestort en geplaatst aandelenvermogen € 118.000,- </li></ul><ul><li>+ Agio: 70.000 x (3-2) = € 70.000 </li></ul>
 7. 7. De journaalposten: <ul><li>Bij oprichting: </li></ul><ul><li>041 Aandelen in Portefeuille (B+) € 200.000 </li></ul><ul><li>Aan 040 Aandelenkapitaal (EV+) € 200.000 </li></ul><ul><li>Storting per bank: </li></ul><ul><li>Uitgifte/ emissie/ plaatsing en storting per bank van aandelen: </li></ul><ul><li>110 Bank(B+) € 189.000 </li></ul><ul><li>165 Aandelen nog te storten(B+) € 21.000 </li></ul><ul><li>Aan 041 Aandelen in Port.(B-)(70.000 x 2) € 140.000 </li></ul><ul><li> 043 Agioreserve (EV+)(70.000 x 1) € 70.000 </li></ul>
 8. 8. Winstverdeling <ul><li>Eenmanszaak: </li></ul><ul><li>-> winst naar de eigenaar </li></ul><ul><li>winst = inkomsten </li></ul><ul><li>Eigenaar moet hierover inkomstenbelasting betalen </li></ul><ul><li>V.O.F: </li></ul><ul><li>-> winst naar de vennoten </li></ul><ul><li>winst = inkomsten </li></ul><ul><li>vennoten moeten afzonderlijk inkomstenbelasting betalen </li></ul>
 9. 9. Winstverdeling <ul><li>N.V./ B.V.: </li></ul><ul><li>winst verdelen over: </li></ul><ul><li>- commissarissen/bestuurders ( Tantièmes) </li></ul><ul><li>- vennootschapsbelasting </li></ul><ul><li>- reserve (winstinhouding) </li></ul><ul><li>- aandeelhouders (dividend) </li></ul><ul><li>! Dividend wordt altijd als een % van het geplaatste aandelenvermogen berekend </li></ul><ul><li>! Over het dividend wordt altijd 15% dividendbelasting als voorheffing ingehouden </li></ul>
 10. 10. Dividend <ul><li>Vorm: Cash: in geld </li></ul><ul><li>Stock: in aandelen (NB: wel 15% dividendbelasting berekenen) </li></ul><ul><li>Tijd: Interim (tussendividend) </li></ul><ul><ul><ul><li>Slot (eind dividend) </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Voorbeeld <ul><li>In 2004 heeft NV Becx een winst gemaakt van €100.000,.De verdeling van de winst is als volgt: </li></ul><ul><li>10% tantième van de winst voor de directie en </li></ul><ul><li>personeelsleden. Niet-fiscale kosten bedragen € 5.000,-. Het dividend bedraagt 15% van het aandelenvermogen; Dividendbelasting 25%;Vennootschapsbelasting 35%; Restant van de winst wordt toegevoegd aan de winstreserve </li></ul><ul><li>Bereken de fiscale winst van 2004 </li></ul><ul><li>Winstsaldo € 100.000,- </li></ul><ul><li>Tantième € 10.000,- - € 90.000,- </li></ul><ul><li>Niet fiscale kosten € 5.000,- + </li></ul><ul><li>Fiscale winst € 95.000,- </li></ul>
 12. 12. Winstverdeling <ul><li>Winstsaldo € 100.000,- </li></ul><ul><li>Ven.schapsbelast. 35% € 33.250,- (35% v. € 95.000,-) </li></ul><ul><li>Winst na belasting € 66.750,- </li></ul><ul><li>Tantième € 10.000,- </li></ul><ul><li>€ 56.750,- </li></ul><ul><li>Dividend (75% van 15% van € 200.000) € 22.500,- </li></ul><ul><li>Divid bel (25% van 15% van € 200.000,-) € 7.500,- € 30.000,- </li></ul><ul><li>Toevoegen winstreserve € 26.750 </li></ul>
 13. 13. Journaalposten <ul><li>Beschikbaar stellen vennootschapsbelasting: </li></ul><ul><li>991 vennootschapsbelasting 33.250 </li></ul><ul><li>aan 161 te betalen VPB 33.250 </li></ul><ul><li>Beschikbaar stellen winst om te verdelen: </li></ul><ul><li>999 overboekingsrekening 66.750 </li></ul><ul><li>aan 048 winst na belasting boekjaar 66.750 </li></ul><ul><li>Dividend en tantiemes uitkering </li></ul><ul><li>048 Winst na belasting 66.750 </li></ul><ul><li>aan 163 te betalen dividend 22.750 </li></ul><ul><li>164 te betalen dividend belasting 7.500 </li></ul><ul><li>044 Winstreserve 26.750 </li></ul><ul><li>160 te betalen tantièmes 10.000 </li></ul>
 14. 14. Beschikbaar stellen interimdividend: <ul><li>162 Interimdividend 2.000 </li></ul><ul><li>aan 163 te betalen dividend 1.500 </li></ul><ul><li> 164 te betalen dividend belasting 500 </li></ul><ul><li>163 te betalen dividend 3.000 </li></ul><ul><li>aan 110 bank 3.000 </li></ul><ul><li>164 te betalen dividend belasting 7.500 </li></ul><ul><li>aan 110 Bank 7.500 </li></ul><ul><li>Verdelen winst met Stockdividend: </li></ul><ul><li>048 Winst na belasting </li></ul><ul><li>aan 042 Uit te reiken aandelen </li></ul><ul><li>164 Te betalen dividend belasting </li></ul><ul><li>044 Winstreserve </li></ul><ul><li>042 Uit te reiken aandelen </li></ul><ul><li>aan 041 aandelen in portefeuille </li></ul>
 15. 15. Verschillende waarden van aandelen: <ul><li>De nominale waarde van een aandeel is de waarde die op het aandeelbewijs staat gedrukt. </li></ul><ul><li>De intrinsieke waarde van een aandeel is gelijk aan het eigen vermogen van een onderneming. </li></ul><ul><li>De rentabiliteitswaarde van een aandeel geeft de winstpotentie van de onderneming weer. </li></ul><ul><li>De beurswaarde is wat een aandeel op dat moment waard is op de beurs (NV). </li></ul>
 16. 16. Uitbreiding Eigen vermogen <ul><li>Winstinhouding </li></ul><ul><li>Aandelenemissie: </li></ul><ul><ul><li>Onderhands </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbaar: Vrije </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Claim (voorkeursemissie) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Claim: recht van 1e inschrijving op nieuwe aandeel </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Waarde claim: (beurswaarde na – emissieprijs) delen door benodigde claims </li></ul></ul></ul></ul></ul>

×