Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Theodor Adorno ve Popüler Kültür

5,418 views

Published on

TC. Erciyes Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Popüler Kültür Dersi Notları
Öğr. Gör. Mustafa Cıngı

Theodor Adorno ve Popüler Kültür

  1. 1. ADORNO VE POPÜLER KÜLTÜR POPÜLER KÜLTÜR KAPSAMINDA MUSTAFA CINGI
  2. 2. 11 Eylül 1903 – 6 Ağustos 1969Tam ismi Theodor LudwigWiesengrund AdornoFilozof, sosyolog, müzisyen,müzikologFrankfurt Okulu’ nun en önemlitemsilcilerinden, İngiltere veAmerika’ da da dersler verdi.Caz müziği üzerine yazdığı eleştirelve küçümseyici makalelerle dikkatçekti. Popüler kültür üzerine “Metafetişizmi” ve “Standartlaşma” gibidüşünceler geliştirdi.1968 yılına Frankfurt’ ta gelişenöğrenci olaylarında takındığıyatıştırıcı tutum nedeniyle solçevrelerin boy hedefi haline gelmiştir.
  3. 3. Kültürel faaliyetler ve eserlerin de kendilerine ait bir ekonomisi ve piyasası olduğunuiddia eden Adorno, kapitalist sistemin insanları kültür endüstrisi ile beslediğini vegerçek sanattan uzak, tutarak duyarsız hâle getirdiğini belirtmiştir.Gramsci’ nin çizgisini takip eden Adorno, kapitalizmin güçlenme sebebini,oluşturduğu popüler kültür endüstrisi ile açıklamaktadır. Adorno’ ya göre kapitalistsistem, müthiş bir kültürel hegemonya oluşturarak insanı öz niteliklerinden, isyankargüdülerinden, gerçek sanatsal ve kültürel ihtiyaçlarından uzak tutmakta ve popülerkültür gibi ögelerle avutmaktadır.
  4. 4. Adorno’ nun düşüncesinde insanın gerçek ihtiyaçları olan kreativite ve aklın tam olarakdeğerlendirilmesi; meta fetişizmi, popüler kültür ve standartlaşma gibi şeylerledoldurmaya çalışılmaktadır.Adorno’ ya göre bunun başlıca sebeplerinden birisi kapitalist sistemde bir metanınkullanım değerinden çok piyasadaki değerinin ön planda olmasıdır. (Örneğin su veelmas )
  5. 5. Adorno’ ya göre Meta Fetişizmi Adorno’ ya göre insanların önem verdikleri şeyler, kapitalist sistemde bir metanın öz nitelikleri olmaktan çıkmakta ve fiyatının yüksekliğine odaklanmaktadır. Bu nedenle büyük bütçeli kalitesiz filmler çok izleyici çekerken sanat filmleri bir azınlığa hitap etmektedir. Popüler kültürü yönlendiren insanlar ve sanatsal kalite kriteri, kreatif deha değil, piyasa dengeleri ve fiyatlarıdır. Medya yoluyla daha da güçlenen bu anlayış, insanları ihtiyaçları olan şeyleri değil, popüler ve pahalı olan ürünleri almaya itmektedir.
  6. 6. Adorno’ ya göre Meta Fetişizmi Aslında kendini kral olarak görmesine karşın tüketici, bu sistemde kendi zevklerinden mahrum bırakılmış zavallı bir nesnedir, bir özne bile değildir. İşte bu çılgınlık, Adorno’ ya göre meta fetişizmidir.
  7. 7. Piyasa dengeleri, Adorno’ nun bir diğer önemli kavramı olan“Standartlaşma” yı da beraberinde getirmektedir.Piyasa dengelerinin yönlendirdiği insanlar, gitgide benzer bir hal almakta vekreativite, çok seslilik ve çok renklilik giderek azalmaktadır.
  8. 8. Adorno, nasıl özünde işlevleri aynı olmasına karşın farklı şekillerdekarşımıza çıkan karbüratörler, değişik model arabaları birbirindenayırıyorsa, modern toplumun oluşturduğu birey ve müzik tınılarının daözünde birbiriyle aynı olduğunu, yalnızca sözde bireyselleştiğini vefarklılaştığını söyler.
  9. 9. ADORNO VE POPÜLER KÜLTÜRKISACAAdorno’ ya göre kapitalist sistem, kültürel olarak bir koyun sürüsü oluşturmaya,insanları kişiliksizleştirmeye çalışmakta, insanı kreatif gücünden vebireyselliğinden yoksun bırakmaktadır.
  10. 10. Temel Kaynak Teşekkürler Mustafa CINGI Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Popüler Kültür Dersi Adorno ve Popüler Kültür SunumuPopüler Kültür / Ozan ÖRMECİ

×