Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prestcom Analizi ve SES Grupları

2,295 views

Published on

Prestcom Analizi ve SES Grupları Notu

Published in: Education
  • Be the first to comment

Prestcom Analizi ve SES Grupları

  1. 1. Politik(Political) Faaliyetin Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler veya NATO gibi uluslararası topluluk ve organizasyonlara üyeliği Diğer ülkelerle yapılan antlaşmalar, işbirlikleri vs. Vergi durumu Güven ortamı (savaş ve ekonomik) Hükümetin faaliyetlere olan yaklaşımı Faaliyet gösterilen alandaki ticaret politikaları
  2. 2. Hukuki(Regulatory) Hukuki yapı Kanunlar Yeni kurulan hukuki birimler Kanunlardaki değişiklikler
  3. 3. Ekonomik(Economical) Ticari çevre Kredi durumu Elde edilen gelir İthalat/ihracat vergileri Ticari vergiler Ticari birlik üyelikleri (Gümrük Girliği vb.) Enflasyon
  4. 4. Sosyal(Social) Nüfus Hayat tarzı durumu ve değişikliği Kültürel farklılıklar Cinsiyet İnanç
  5. 5. Teknolojik(Technological) Yeni yazılımlar Ulaşımda ve iletişimdeki yeni teknolojiler Sağlık teknolojileri Araştırma Çevreci gelişimler
  6. 6. Rekabet(Competitive) Doğrudan rekabet durumu (Coca-Cola ve Pepsi gibi) Rekabet unsurları Endüstrinin yapısı Yakınlık durumu (Ülker ve Halk gibi) Rekabetin zorluğu İkame edilebilirlik durumu Dolaylı rekabet durumu (Coca-Cola ve Ayran gibi)
  7. 7. Örgütsel(Organisational) Finans/bütçe durumu Ana ürün veya markaların durumu İtibar durumu Bilançodaki güçlülük durumu Üretim, dağıtım ve ulaşım imkânları İçinde bulunulan konum İnsan kaynakları devir oranı İnsan kaynakları kalitesi
  8. 8. Pazar(Market) Müşterilerin durumu Müşteriler satın alma alışkanlıkları Müşterilerin medya alışkanlıkları Satın alma kararlarının veriliş şekli Lezzet ve moda kavramlarındaki değişimler Müşterilerin ürünlere olan tutumu Müşterilerin harcama durumu (sıklık, meblağ) Marka sadakati Satın alımlardaki etkiler

×