Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_1_kampanya

1,265 views

Published on

Halkla İlişkiler ve Yeni İletişim Teknolojileri kapsamındaki ilk sunumdur. Bu sunumda sosyal medyanın bir kampanya kapsamında yürütülmesi gerektiğinden hareketle halkla ilişkiler kampanyasının temelleri ve aşamaları üzerinde durulmaktadır.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_1_kampanya

 1. 1. KAMPANYA SOSYAL MEDYA
 2. 2. KAMPANYA Tanıtım Kampanyası Aşamaları Medya Planlaması Medya Planlamasında Temel Mecralar
 3. 3. KAMPANYA Tanıtım Kampanyası Tanıtım faaliyetleri denince akla çoğu zaman sadece uygulama aşamasının gelmesi tanıtım faaliyetlerinin gerektiği gibi değerlendirilememesi sonucunu oluşturmaktadır. Oysa ki bir faaliyette bulunabilmek için mutlaka bir ön araştırma, analiz ve plan yapılmalı, çeşitli stratejiler sonucunda faaliyet gerçekleştirilmeli, faaliyet sonucunda ulaşılmak istenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyabilmek ve yeni bir etkinliğe kaynak oluşturabilmek için ölçümleme ve değerlendirme yapılması gereklidir.
 4. 4. KAMPANYA Tanıtım Kampanyasının Aşamaları
 5. 5. KAMPANYA Tanıtım Kampanyası ARAŞTIRMA – DURUM ANALİZİ Sorun veya fırsatı belirleme olarak da adlandırılan araştırma veya durum analizi aşaması, organizasyonun uygulamalarından ve politikalarından etkilenecek kişilerin davranış, düşünce ve görüşleri ile ilgili araştırmaların yapıldığı süreçtir. “Şu anda ne oluyor, işletme ne konumda ve ne durumdadır?” sorularının cevaplandığı basamaktır. Yapısal sorunlar, dış çevre ve iç çevreye ait problemler, krizler, güncel meseleler ve potansiyel sorunlar bu aşamada ele alınmaktadır
 6. 6. KAMPANYA Tanıtım Kampanyası PLANLAMA – PROGRAMLAMA AŞAMASI Planlama ve programlama aşaması, araştırma sonrasında elde edilen bilginin organizasyonun politikası ve programlarıyla ilişkilendirildiği sürecin ortaya konduğu aşamadır. Tanıtım programının hedef kitlesi, amacı, yöntemi, stratejisi, takvimi, kullanılacak haberleşme araçları, çalıştırılacak personel, kampanya süresi, atılacak adımlar, hedef kitleye ulaştırılacak mesajlar ve bütçeyle alakalı kararlar bu aşamada netlik kazanmaktadır
 7. 7. KAMPANYA Tanıtım Kampanyasının Adımları
 8. 8. KAMPANYA Tanıtım Kampanyası UYGULAMA AŞAMASI Kampanya için kararlaştırılan boyunca yıl radyo, televizyon programlarında ve sinemalarda tanıtıcı yayınların ve reklamların oynatıldığı; gazetelerde ve diğer basılı yayınlarda kampanya konusunun halka reklam ve halkla ilişkiler çabalarıyla duyurulduğu; sergi, fuar ve panayır gibi organizasyonlarda konunun grafikler ve tasarımlar ile gözlerde canlandırıldığı; tanıtma araçlarıyla gidilen yerleşim yerlerinde ses ve görüntülü düzenler ile konunun halka açık bir dille anlatıldığı; seminer, konferans ve açık oturum gibi toplantılarla konunun bilimsel düzeyde tartışıldığı; sorular ile şüphelerin karşılıklı görüşmelerle giderildiği ve bu çalışmaların tümünde önceden hazırlanmış sloganların topluma mâl edilerek mesajların kolayca algılandığı ve akıllarda kalmasının sağlandığı aşamadır.
 9. 9. KAMPANYA Tanıtım Kampanyası ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME AŞAMASI Beklenen hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğinin, hangi etkinliğin ya da reklamın etkili olduğunun, stratejilerin doğru belirlenip belirlenmediğinin, kampanya gidişatının ne olduğunun ve aynı şekilde devam edilip edilmeyeceğinin kararının verildiği aşama, ölçme ve değerlendirme aşamasıdır.
 10. 10. KAMPANYA Tanıtım Kampanyası MEDYA PLANLAMASI Medya planlaması, hedef grubu hakkında elde edilen bilgiler ve medya analizleri neticesinde kurumun medyada yer alması için en uygun kombinasyonu oluşturmayı amaçlamaktadır. Medya planlama iki ana göreve sahiptir. Reklam veya tanıtım çalışmalarının yer alacağı iletişim aracını belirlemek, Kampanya süresince amaçlanan etkili sıklık düzeylerini hesaplamak.
 11. 11. KAMPANYA Tanıtım Kampanyası MEDYA PLANLAMASINDA MECRALAR Mesajları hedef kitleye ulaştıran iletişim mecraları üç temel başlıkta incelenmektedir: Konvansiyonel Medya Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi haber, eğlence ve eğitsel içeriğin geniş ve heterojen kitleye ulaştırılabildiği medyadır. Yeni Medya Genellikle tek yönlü iletişimde kullanılan el ilanları, broşürler, insertler, promosyonlar ve billboardlar gibi araçlar ile İnterneti kapsayan medyadır. Özelleşmiş Medya Hedef kitlenin fotoğraf, seramik, gezi ya da spor gibi özel ilgi alanlarına yönelik hazırlanmış olan yayınlar bu kategoride incelenmektedir.

×