Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kan Vi Vite At Det Sanne Er Sant

1,071 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kan Vi Vite At Det Sanne Er Sant

 1. 1. Kan vi vite at det sanne er sant?<br />Foredrag til Lørdagsuniversitetet<br />24. oktober 09<br />Førstelektor Mariann Solberg<br />
 2. 2. Belief, Truth and the Enigma of Error- On the Epistemology of Donald Davidson<br />Oppfatning, sannhet og gåten om feil <br />- Om Donald Davidson sin kunnskapsteori<br />
 3. 3. Sannhet til daglig<br />”Er det sant at du har vunnet i lotto?” <br />”Det var ikke helt sant det der jeg sa til deg om når jeg kom hjem i går”<br />”Det er så sant som det er sagt”<br />
 4. 4. Sannhet – litt mindre dagligdags <br />”Jeg er veien, sannheten og livet” <br /> Jesus <br />”Det e sant at æ savne dæ ofte, det e sant at æ finn ikkje ro – livet har lært mæ ei sannhet – det e oss to”<br /> Jørn Hoel<br />
 5. 5. Advarsel!<br /> “A fool-proof method to transform something obvious into something unbelievable is to ask a philosopher to explain it to you”<br /> Alberto Coffa<br />
 6. 6. Advarsel - oversatt til norsk<br /> “En idiotsikker metode for å omforme noe helt åpenbart (vanlig, normalt) til å bli noe som ikke er til å tro (usannsynlig, vanvittig) er å be en filosof om å forklare det for deg” <br /> Alberto Coffa<br />
 7. 7. Språk og sannhet<br /> I min forståelse av sannhet tar jeg som utgangspunkt: <br /> Det er først og fremst språklige utsagn som kan være sanne eller usanne<br />
 8. 8. Filosofiske teorier om sannhet –har basis i vår erfaring<br />Overensstemmelse – Korrespondanse <br />Sammenheng – Koherens <br />Nyttig – Pragmatisk <br />Overflødig – Redundans <br />Et Ideal vi strekker oss etter men aldri når<br />
 9. 9. 1. Overensstemmelse - Korrespondanse<br />”Katten er på matten”<br />Problem:<br />- Blir fort mye mer<br />komplekst enn dette<br />- ”Den tredje mann”<br />
 10. 10. 2. Sammenheng - Koherens<br />Jeg er en blå ballong<br />Hvis det er sant at jeg er en blå ballong er det bra at jeg har unngått skarpe kanter, ellers vil jeg nå ha vært død<br />Jeg er ikke død<br />Jeg er en blå ballong <br />Problem: sannsynlighet, ikke sannhet<br />
 11. 11. 3. Nytte - Pragmatisk<br />Det som er nyttig er sant<br />Problem: <br />Stemmer dårlig med vår intuitive forståelse av sannhet <br />Hvem skal avgjøre hva det nyttige er?<br />
 12. 12. 4. Overflødig - Redundans<br />Sannhet er et ”ekstra –fenomen” <br />Når vi påstår noe hevder vi samtidig at det vi sier er sant<br />”Huset er grønt” vs <br />”Det er sant at huset er grønt” <br />Problem: <br />Forutsetter at vi har intuisjon om hva sannhet er uten å kunne forklare det nærmere<br />
 13. 13. 5. Et Ideal vi aldri når<br />Sannhet finnes, men er noe vi mennesker ikke kan erkjenne<br />Det er et ideal vi kan og skal strekke oss etter, en norm<br />Problem: <br />Vår intuitive forståelse av skillet mellom sant og usant som skarpt er forutsatt i vårt begrep om kunnskap <br />
 14. 14. Filosofiske teorier om sannhet <br />Overensstemmelse – Korrespondanse <br />Sammenheng – Koherens <br />Nyttig – Pragmatisk <br />Overflødig – Redundans <br />Et Ideal vi strekker oss etter men aldri når<br />
 15. 15. Sannhet er ?<br /> En kombinasjon av overensstemmelse (korrespondanse) med fysiske forhold og sammenheng (koherens) med resten av det vi holder for å være sant?<br /> men:<br /> Enhver teori om sannhet er så full av problemer at den vil være tilnærmet umulig å forsvare <br />
 16. 16. Kan vi vite at det sanne er sant?<br />Ja, vi må kunne vite – fordi:<br />Hvis ikke kan ikke språket spille rollen som ”kunnskapsbyggende” <br />Nei, vi kan ikke vite – fordi: <br />Alle oppfatninger kan i prinsippet revideres <br />Det er gradvise forskjeller mellom våre oppfatninger <br />
 17. 17. Kan vi vite at det sanne er sant?<br />Hva er forholdet mellom Naturalisme (et naturalistisk kunnskapssyn) og Sannhet? <br />
 18. 18. Naturalisme - inspirert av Donald Davidson <br />Hva er karakteristisk?<br />Fallibilisme – alle oppfatninger kan prinsipielt sett revideres, kan vise seg å være usanne<br />Gradualisme – det finnes ingen absolutte grenser mellom oppfatninger som er ”sanne for alltid” og de som kan vise seg å være usanne – bare gradvise<br />
 19. 19. Mitt blikk på dette <br /> Fordi vi som mennesker alltid står i bestemte situasjoner der vi enten tolker andre eller blir tolket selv så er det vanskelig å komme til det punkt der vi vet – helt sikkert – at vi snakker om det samme – uttrykker samme språklige mening, og dermed vet at vi har sosial kontroll på sannheten <br />
 20. 20. Altså:<br />Vår forståelse av hver av disse:<br />Kunnskap<br />Oppfatninger<br />Sannhet<br />Språklig mening<br />avhenger av hvordan vi forstår de andre<br />
 21. 21. Sannhet <br /> Har gått fra å være:<br />noe helt vanlig <br /> til å bli:<br />noe helt ubegripelig – et problem uten løsning? <br />

×