Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hayk b4

884 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hayk b4

  1. 1. Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սան Հայկ Սաֆարյան Ղ եկ.` Լիլիթ Բաբայան www.mskh.am
  2. 2. Մեկ ուրախ շաբաթ Սևանում:
  3. 3. ¶ Գիտեք ինչ օգտակար է ավազների մեջ թաղվելը!!!
  4. 4. Այնտեղ ընկերացա Բենոյի հետ: Ու հրավիրեցի նրան իմ ծննդյան տոնին:
  5. 6. Սև ծովում Է լի ավազների մեջ…
  6. 7. Համ էլ նավակ ենք քշել, բա…
  7. 8. Սա էլ Ցինցինատելլայում

×