Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gevorg@ sev covum

1,005 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gevorg@ sev covum

 1. 1. Գևորգը Սև ծովում
 2. 2. Ծով գնալուց մի քանի օր առաջ
 3. 3. <ul><li>առաջ հետո </li></ul>
 4. 4. Վա~յ, այս քարերը ոտքերս ոնց են ցավեցնում:
 5. 5. Առաջին օրը ես իմ փրկօղակը մոռացել էի վերցնել և ինձ փրկօղակ էր ծառայում իմ հայրիկը:
 6. 6. Վա~յ,այս ինչ հսկա ծով է, տեսնես այն վերջ ունի:
 7. 7. Այս ինչ աղի ջուր էր, բերանս լցվեց:
 8. 8. Ինչ ուժեղ ալիքներ են, տեսնես ես կարող եմ նրանց հաղթել:
 9. 9. Որ իմանամ մեդուզաները գիշերը քնում են, հիմա կլողամ:
 10. 10. Կյանքում այսքան մեծ և այսքան շատ նավեր չէի տեսել:
 11. 11. Իսկ հիմա ձեզ կծանոթացնեմ այնտեղի ծառերի հետ: Օրինակ այս ծառից ես եմ մեծ:
 12. 12. Իսկ այս ծառը այնքան մեծ է, որ ես էստեղ հազիվ եմ երևում:
 13. 13. Ես և քույրս ցանկացանք նկարվել այս սունկ և պաղպաղակ ծառերի մոտ:
 14. 14. Մի օր էլ որոշեցի հասնեմ լուսնին:
 15. 15. Աստիճաններով չստացվեց հասնել լուսնին որոշեցի Ալադինի և Ջինի հետ թռչել:
 16. 16. Վերջում որոշեցի քարե լուսնի վրա հանգստանալ:
 17. 17. Վերջ

×