Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

 www.steria.no
© Steria
Grunnlaget for Kunnskapsløftet fra ord til handling
Sluttkonferanse Oslo 15.-16. november 2010
...
 www.steria.no
 Hvordan står det til med Kunnskapsløftet?
15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt2
 www.steria.no
 The big picture
15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt3
Vi må ikke gå oss helt bort i detal...
 www.steria.no

15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt4
Enddring
Planlegge
Sørge for
varig endring
Tid
Init...
 www.steria.no
 Hvordan bygge utviklingsorienterte skoler med penger?
Kan vi få med oss søkerne på
å gjøre noe som er ny...
 www.steria.no
 Grep 1 Gode begrunnelser
Bygge på:
 Kunnskap om
eget ståsted
(praktiske verktøy)
 Anerkjent forskning
...
 www.steria.no
 Grep 2 Tett på praksis
Tett på
 Åpne opp sektoren
 Kompetansemiljø
fra kurs tilbyder til
utviklingspar...
 www.steria.no
 Grep 3 Høye krav OG tilbud om veiledning
Unngå gjengangere Åpen runde
Liten vits med
kunstig åndedrett
V...
 www.steria.no
 Grep 4 Sett klare mål – for elevene og for skolen
Strykkarakter til
200 søkere var
nedslående
Var vi f...
 www.steria.no
 Foretrukket utviklingsmodell i sektoren
 www.steria.no
 Utviklingsmodell i praksis?
 Vi slurver med
forankringen…
 … og sprer ikke
god praksis til alle
 www.steria.no
 Grep 5 Bred involvering
Involver:
 Hele kollegiet
 Skoleeier/politikere
 Elever og foreldre
 Samarbe...
 www.steria.no
 De som lykkes prioriterer hardt og holder ut lenge
 www.steria.no
 Nye ledere har alltid ”behov for å markere seg”
Energi
Tid
”Avventende”
”Forvirret”
”Sett lyset”
 www.steria.no

…mens praktikerne trenger kontinuitet,
kunnskapsbaserte tiltak og utholdenhet
Energi
Tid
”Sett lyset”
”A...
 www.steria.no
 Unngå å slå knock out på sektoren
Energi
Tid
”Avventende”
”Forvirret”
”Sett lyset”
 www.steria.no

15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt17
Jobb videre med kjernen i Kunnskapsløftet
lenge no...
 www.steria.no
 Vi vet for lite…
Slutt å synse!
Vi har resultatdata
før under og etter
Vi har masse
dokumentasjon om
e...
 www.steria.no

Skoler som klarer å dra seg selv opp etter håret,
takler mobbeproblemet i 2011 og neste reform!
 www.steria.no
 3 kilder til endring
- Erkjent krise
- Krav som ikke går over
- Eller en VELDIG, VELDIG god ide

 www.steria.no 15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt21
Telefon: 930 87 706
Twitter: @monaskaret
E-post: m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Grunnlaget for kunnskapsløftet – fra ord til handling 15. november 2010 til nett

809 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grunnlaget for kunnskapsløftet – fra ord til handling 15. november 2010 til nett

 1. 1.   www.steria.no © Steria Grunnlaget for Kunnskapsløftet fra ord til handling Sluttkonferanse Oslo 15.-16. november 2010 Mona Skaret, seniorrådgiver i Steria
 2. 2.  www.steria.no  Hvordan står det til med Kunnskapsløftet? 15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt2
 3. 3.  www.steria.no  The big picture 15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt3 Vi må ikke gå oss helt bort i detaljer!
 4. 4.  www.steria.no  15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt4 Enddring Planlegge Sørge for varig endring Tid Initiere Prøve ut/ Ta i bruk Utvikle/ reflektere Fra gjøring til læring Mer lokal handlefrihet
 5. 5.  www.steria.no  Hvordan bygge utviklingsorienterte skoler med penger? Kan vi få med oss søkerne på å gjøre noe som er nyttig?
 6. 6.  www.steria.no  Grep 1 Gode begrunnelser Bygge på:  Kunnskap om eget ståsted (praktiske verktøy)  Anerkjent forskning (kompetansemiljø) ”Kunnskapsbasert pedagogisk praksis”
 7. 7.  www.steria.no  Grep 2 Tett på praksis Tett på  Åpne opp sektoren  Kompetansemiljø fra kurs tilbyder til utviklingspartner ”Kunnskap flyter for langsomt i sektoren”
 8. 8.  www.steria.no  Grep 3 Høye krav OG tilbud om veiledning Unngå gjengangere Åpen runde Liten vits med kunstig åndedrett Veiledet runde Erfarne søknadsskrivere Skoler med ”skrivevansker” Skoler som er klar til å ta i et tak Skoler med svak evne/vilje til handling
 9. 9.  www.steria.no  Grep 4 Sett klare mål – for elevene og for skolen Strykkarakter til 200 søkere var nedslående Var vi for ambisiøse? Bedre læringsresultater for elevene Arbeidet med elevenes læring; fag, undervisningspraksis, læringsmiljø Samarbeid med foreldre/lokalsamfunn Samhandling i kollegiet, felles verktøy på skolen Støtte og trykk fra skoleeier Ledelse, organisasjon, resultatvurdering
 10. 10.  www.steria.no  Foretrukket utviklingsmodell i sektoren
 11. 11.  www.steria.no  Utviklingsmodell i praksis?  Vi slurver med forankringen…  … og sprer ikke god praksis til alle
 12. 12.  www.steria.no  Grep 5 Bred involvering Involver:  Hele kollegiet  Skoleeier/politikere  Elever og foreldre  Samarbeidspartnere ”Utvikle skolen som organisasjon”
 13. 13.  www.steria.no  De som lykkes prioriterer hardt og holder ut lenge
 14. 14.  www.steria.no  Nye ledere har alltid ”behov for å markere seg” Energi Tid ”Avventende” ”Forvirret” ”Sett lyset”
 15. 15.  www.steria.no  …mens praktikerne trenger kontinuitet, kunnskapsbaserte tiltak og utholdenhet Energi Tid ”Sett lyset” ”Avventende” ”Forvirret” Feire resultater Hardt arbeid
 16. 16.  www.steria.no  Unngå å slå knock out på sektoren Energi Tid ”Avventende” ”Forvirret” ”Sett lyset”
 17. 17.  www.steria.no  15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt17 Jobb videre med kjernen i Kunnskapsløftet lenge nok til at det begynner å virke! Enddring Planlegge Sørge for varig endring Tid Initiere Prøve ut/ Ta i bruk Utvikle/ reflektere Fra gjøring til læring Mer lokal handlefrihet
 18. 18.  www.steria.no  Vi vet for lite… Slutt å synse! Vi har resultatdata før under og etter Vi har masse dokumentasjon om endringsprosessen Få noen dyktige forskere til å finne sammenhengene!
 19. 19.  www.steria.no  Skoler som klarer å dra seg selv opp etter håret, takler mobbeproblemet i 2011 og neste reform!
 20. 20.  www.steria.no  3 kilder til endring - Erkjent krise - Krav som ikke går over - Eller en VELDIG, VELDIG god ide
 21. 21.   www.steria.no 15.11.2010 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt21 Telefon: 930 87 706 Twitter: @monaskaret E-post: mona.skaret@steria.no, LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/monaskaret Takk for meg!

×