Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sbs 2008 dns

443 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sbs 2008 dns

 1. 1. Windows Small Business Server 2008Üzerinde DNS Server Yönetimi<br />Mustafa KARA<br />mustafa.kara@bilgeadam.com<br />Sistem ve Network <br />Bölüm Başkan Yardımcısı<br />BilgeAdam BTA<br />
 2. 2. Ajanda<br /><ul><li>Hostname Nedir?
 3. 3. İsim Çözümleme Nedir?
 4. 4. İsim Çözümleme İşlemleri
 5. 5. DNS Nedir ve Ne Yapar?
 6. 6. DNS Giriş?
 7. 7. DNS Alanları
 8. 8. DNS Hiyerarşisi ve Root DNS Serverlar
 9. 9. DNS Sorguları
 10. 10. SBS 2008 ile DNS
 11. 11. Demo
 12. 12. Soru - Cevap</li></li></ul><li>“.” root<br />FQDN<br />bilgeadam <br />server1.bilgeadam.local.<br />local<br />DNS suffix<br />host Name<br />training<br />FQDN<br />server1.training.bilgeadam.local.<br />Server1 = 192.168.0.66<br />DNS suffix<br />host Name<br />Server1 = 192.168.0.67<br />Hostname Nedir?<br />host nameaygıtın networkteki DNS ismidir<br />Examples:<br />
 13. 13. İsim Çözümleme Nedir?<br />Name Resolution<br />Service<br />Computer44<br />1<br />Computer 44 nerde?<br />2<br />192.168.1.200<br />3<br />Computer44<br />
 14. 14. İsim Çözümleme İşlemleri<br />Client Resolver Cache/Hosts File<br />NetBIOS <br />Name Cache<br />Lmhost File<br />DNS<br />WINS<br />Broadcast<br />2<br />192.168.1.35<br />1<br />Salescomputer2<br />Salescomputer2’nin IP Adresi ne?<br />3<br />Salescomputer2<br />İsim Çözümleme işlemi IP adresinin bulunması ile tamamlanır<br />
 15. 15. DNS Nedir ve Ne Yapar ?<br /><ul><li>DNS
 16. 16. DNS veritabanı içerisinde yer alan adres bilgilerinin sorgulanması ve güncellenmesi işlemini yapar
 17. 17. Veritabanı ile sunucular arasında bilgilerin kopyalanması işlemini yapar
 18. 18. Veritabanı şemasıdır
 19. 19. DNS Ne Yapar</li></ul>DNS hiyerarşik bir şekilde dağıtılmış veritabanıdır.<br />DNS ,hostname karşılık gelen IP adresinin çevrilmesi işlemini yürütür.<br />
 20. 20. DNS Giriş<br /><ul><li>DNS’ e Giriş
 21. 21. Root
 22. 22. Top Level Domain
 23. 23. Second Level Domain
 24. 24. Subdomain</li></ul>Alan adlarının hangi IP adreslerine denk geldiğini bilen, buna göre gelen istekleri yönlendiren kök’dür (root) .<br />
 25. 25. DNS Alanları<br /><ul><li>Top Level DNS alanları</li></li></ul><li>DNS Hiyerarşisi<br /><ul><li>DNS Hiyerarşisi</li></ul>Root Domain(kök)<br />com<br />net<br />org<br />Top-Level Domain<br />bilgeadam<br />Second-Level Domain<br />bakirkoy<br />fatih<br />kadikoy<br />besiktas<br />Subdomains(alt)<br />Host: fa-aton<br />bim<br />FQDN:<br />fa-aton.bim.fatih.bilgeadam.com<br />
 26. 26. Root DNS Serverlar<br />
 27. 27. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Sunucu,İstemci ve Çözücü (Resolver)
 28. 28. Sunucu
 29. 29. İstemci
 30. 30. Çözücü (Resolver)</li></ul>İstemcilerden gelen sorguları çözmekle yükümlü servisin çalıştığı makinelerdir <br />DNS sunucusundan isim sorgusu yapan ve isim çözümleme hizmeti alan cihazdır <br />İstemci tarafında DNS sunucularına sorgu atan servistir. <br />
 31. 31. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>DNS İsim Çözümlemesi Nasıl Olur </li></ul>İstemci isim çözümlemesi için DNS Sunucuya üç tip sorgu atar.Bunlar;<br /><ul><li>Recursive
 32. 32. Iterative
 33. 33. Inverse</li></li></ul><li>192.168.200.130<br />DNS İstemci<br />Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Recursive Sorgu</li></ul>İstemci DNS sunucusuna sorgu gönderir ve sorgusuna karşılık tam cevap bekler.<br />mail.bilgeadam.com<br />Veritabanı<br />Yerel DNS Sunucu<br />
 34. 34. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Iterative Sorgu</li></ul>Bir iterative sorguDNS sunucuların istemcilerden aldıkları sorguların cevabına erişmek için diğer DNS’lere yaptıkları sorgulardır <br />Iterative sorgu<br />Yerel <br />DNS Sunucu<br />Root Hint (.)<br />Sor.com<br />1<br />Iterative Sorgu<br />Sorbilgeadam.com<br />.com<br />2<br />mail.bilgeadam.com<br />için Recursive sorgu<br />Iterative Sorgu<br />192.168.200.130<br />Authoritative Cevap<br />3<br />Bilgisayar 1<br />bilgeadam.com<br />
 35. 35. DNS İstemci<br />Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Inverse Sorgu</li></ul>DNS sunucusuna her zaman isme karşılık IP adresinin bulunması istenmez.<br />IP adresine karşılık ismin bulunması için yapılan sorguya inverse sorgu denir<br />192.168.200.130<br />Veritabanı<br />mail.bilgeadam.com<br />Yerel DNS Sunucu<br />
 36. 36. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Ön Belleğe Alma (Caching) ve Time To Live </li></ul>Caching bilgilere çabuk erişmek için geçici olarak bellekte saklanmasıdır.<br />Bu bilgiler TTL süresince geçici bellekte kalır.<br />Mail Neresi ?<br />Mail<br />192.168.200.130<br />Mail<br />İstemci 1<br />Mail<br />192.168.200.130<br />Mail Neresi ?<br />İstemci 2<br />
 37. 37. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Zone Transferi
 38. 38. İstemci</li></ul>DNS zone transfer’i,yetkili DNS ile Yetkili DNS zone’unun ikincilini çıkarmış DNS’ler arasında gerçekleşenZone data’sının senkronizasyonudur<br />Veritabanında değişiklik var mı<br />1<br />Veritabanında değişiklik var<br />2<br />Değişiklikleri gönder<br />3<br />Değişiklikler gönderildi<br />(zone transfer)<br />4<br />İkincil Sunucu<br />Birincilve<br />YetkiliSunucu<br />
 39. 39. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>DNS Zone Dosyası
 40. 40. DNS veritabanında yer alan kayıtlar
 41. 41. SOA Kaydı
 42. 42. Name Server (NS) Kaydı
 43. 43. Host (A Tipi) Kaydı
 44. 44. CNAME Kaydı
 45. 45. Pointer (PTR) Kaydı
 46. 46. MX Kaydı
 47. 47. Servis (SRV) Kaydı</li></ul>Alanıyla ilgili kayıtları kendi içerisinde bulunduran dosyaya verilen addır.<br />
 48. 48. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>DNS veritabanında yer alan kayıtlar</li></li></ul><li>Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>DNS ve Windows SBS 2008
 49. 49. Dynamic DNS
 50. 50. DNS ve Active Directory</li></ul>DNS sunucusun bilgilerinin DHCP sunucu tarafında istemcilere atanması yönetimidir<br />DNS bilgilerinin ActiveDirectory veritabanı içerisinde saklanmasıdır.<br />ActiveDirectoryIntegrated (ADI) Zone diye geçmektedir.<br />
 51. 51. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Domain Adı Dosyaları</li></ul>Okunup /<br />Yazılabilir<br />Sadece <br />Okunabilir<br />Kayıtların<br />Limitli <br />Kopyaları<br />
 52. 52. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Forward ve Reverse Lookup Zone</li></ul> “<br />Alanadı: fatih.bilgeadam.com.<br />Fatih zone’u için <br />yetkili DNS<br />DNS İstemci2 = ?<br />10.1.0.254 = ?<br />DNS İstemci3<br />DNS İstemci1<br />DNS İstemci2<br />
 53. 53. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Nslookup Komutunu Kullanmak</li></ul>Nslookup komutu yardımıyla DNS sunucusu üzerinden istenilen isim çözümlemesinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü yapılır.<br />
 54. 54. Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Ipconfig Komutunu Kullanmak</li></li></ul><li>Small Business Server 2008 ile DNS<br /><ul><li>Ipconfig Komutunu Kullanmak</li></ul>Ipconfig komutu ve anahtarları yardımıyla IP ayarları veya tüm IP detayları görülebilir.DNS işlemleri içinde gerekli yapılandırmalar gerçekleştirilebilir.<br />
 55. 55. demo<br />Small Business Server 2008 üzerinde DNS uygulamaları<br />
 56. 56. Özet<br /><ul><li>Hostname,Dns kavramlarını öğrendik
 57. 57. İsim çözümleme adımlarını ve alan adlarını öğrendik
 58. 58. DNS sorgularını,zone tiplerini ve kayıtları öğrendik
 59. 59. SBS 2008 ile DNS yönetimini öğrendik
 60. 60. SBS 2008 üzerinde DNS demosu gerçekleştirdik</li></li></ul><li>Soru - Cevap<br />
 61. 61. Teşekkürler<br />Mustafa KARA<br />http://www.mustafakara.net.tr<br />SBS Resource Site<br />http://www.sbs-2008.com<br />System Center Çözümleri Blogu<br />http://mustafakara01.spaces.live.com<br />

×