Successfully reported this slideshow.

Bellek İçi Hesaplama Teknolojileri

364 views

Published on

MSHOWTO

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bellek İçi Hesaplama Teknolojileri

 1. 1. • In-Memory OLTP nedir? • Nasıl çalışır? • Kullanım senaryoları • Demo • Başarı hikayesi • Sorular
 2. 2. Hafızadan çalışmak üzere düzenlenmiş tablo ve indeks yapıları Latch ve lock gerektirmeyen veri yapıları İş mantığı içeren stored procedure’lerin makine diline derlenmesi SQL Server ile tamamen entegre
 3. 3. • Daha yüksek miktarda işlem adedi • Daha düşük süreler • Daha düşük maliyet Örnekler • Kesilen fatura adedi • Kredi kartı işlemleri
 4. 4. Memory Optimized Data Filegroup Data Filegroup SQL Server.exeMemory Optimized Tables & Indexes TDS Handler and Session Management Natively Compiled SPs and Schema Buffer Pool for Tables & Indexes İstemci Uygulaması Transaction Log T1 T3T2 T1 T3T2 Tables Indexes T-SQL Query Execution T1 T3T2 Parser, Catalog, Optimizer Native Compiler In-mem OLTP Parçaları Anahtar Mevcut SQL Parçaları Oluşturulan .dll 6 Query Interop
 5. 5. CREATE TABLE [Customer]( [CustomerID] INT NOT NULL PRIMARY KEY NONCLUSTERED HASH WITH (BUCKET_COUNT = 1000000), [Name] NVARCHAR(250) NOT NULL INDEX [IName] HASH WITH (BUCKET_COUNT = 1000000), [CustomerSince] DATETIME NULL ) WITH (MEMORY_OPTIMIZED = ON, DURABILITY = SCHEMA_AND_DATA); Bu tablo, «memory optimized» bir tablodur Bu tablo, durable İkincil indeksler aynı satırda tanımlanıyor Hash Index Create Table DDL
 6. 6. CREATE TABLE DDL Kod üretimi ve derlemesi Tablo için DLL üretimi Tablo’nun DLL’inin yüklenmesi 9
 7. 7. CREATE PROCEDURE [dbo].[InsertOrder] @id INT, @date DATETIME WITH NATIVE_COMPILATION, SCHEMABINDING, EXECUTE AS OWNER AS BEGIN ATOMIC WITH (TRANSACTION ISOLATION LEVEL = SNAPSHOT, LANGUAGE = 'us_english') -- insert T-SQL here END Bu prosedür, makine dilinde derleniyor Makine diline derlenmiş prosedürler, şemaya bağlı tanımlanmalıdır Atomik bloklar • Transaction yok ise, yeni bir tane başlat • Aksi takdirde, Savepoint tanımla Çalışma kontekstinin belirtilmesi gerekiyor Session ayarları, prosedür oluşturma esnasında tanımlanarak sabitlenir Create Procedure DDL
 8. 8. CREATE PROC DDL Sorgu optimizasyonu Kod üretimi ve derlemesi Prosedür DLL’i üretimi Prosedür DLL’i yüklemesi 12
 9. 9. Memory-Optimized Tablolara Erişim • Makine diline derlenmiş prosedürler – Sadece memory optimized tablolara erişim – En yüksek performans – Sınırlı T-SQL desteği • Ne zaman kullanmalı – OLTP tipi işlemler – Kritik iş mantıklarını hızlandırmada • Interpreted T-SQL Erişimi – Hem memory-optimized hem de disk-based tablolara erişebilir – Daha düşük performans – Tam T-SQL desteği • Ne zaman kullanılmalı – Ad hoc sorgular – Raporlama tipi sorgular – Uygulamaların taşınmasını hızlandırmada 13
 10. 10. 15
 11. 11. Time Transaction T1 (SNAPSHOT) Transaction T2 (SNAPSHOT) 1 BEGIN 2 BEGIN 3 UPDATE t SET c1=‘value2’ WHERE c2=123 4 UPDATE t SET c1=‘value1’ WHERE c2=123 (write conflict) İlk yazan kazanır
 12. 12. 17

×