Ddro da ricxvebi 3

1,915 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ddro da ricxvebi 3

 1. 1. დრო და რიცხცები<br />შემაჯამებელი გაკვეთილი<br />მათემატიკა; ისტ-ი<br />ავტორი: მარინა შავლაძე<br /> 2010 წელი<br />
 2. 2. მ ი ზ ა ნ ი<br />1. ბავშვებმა გაიხსენონ, განავითარონ და დააზუსტონ საკუთარი წარმოდგენები დროსა და დროის შუალედებზე.<br />2. გაიხსენონ წელიწადის თითოეული დრო და ისაუბრონ მათთვის დამახასიათებელი თვისებების შესახებ.<br />3. გაეცნონ საათის სხვადასხვა მოდელებს.<br />
 3. 3. დროის საზომი ერთეულები<br />1. წამი (წმ)<br /> 2. წუთი (წთ) _ 60 წმ.<br /> 3. საათი (სთ) _ 60 წთ.<br />4. დღე (24 სთ) <br /> 5. კვირა (7 დღე)<br /> 6. თვე (30 დღე, 31 დღე, 29 დღე, 28 დღე)<br />7. წელი (12 თვე) <br /> 8. საუკუნე (100 წელი)<br />
 4. 4.
 5. 5. ორშაბათი<br />კვირის<br />დღეები<br />კვირა<br />სამშაბათი<br />ოთხშაბათი<br />შაბათი<br />ხუთშაბათი<br />პარასკევი<br />
 6. 6. იანვარი<br />თებერვალი<br />დეკემბერი<br />წელი<br />მარტი<br />ნოემბერი<br />აპრილი<br />ოქტომბერი<br />მაისი<br />სექტემბერი<br />ივნისი<br />აგვისტო<br />ივლისი<br />
 7. 7. 365 - 366<br />365=300+60+5<br />366=300+60+6<br />
 8. 8. გ ა ზ ა ფ ხ უ ლ ი<br /> გაზაფხულის თვეებია: მარტი, აპრილი, მაისი.<br /> დღე დიდდება, დათბება.<br /> ხეებზე კვირტები ინასკვება.<br /> მიწიდან ამოდის ბალახი, იწყება მცენარეთა ზრდის განახლება.<br /> თბილ ქვეყნებში გაფრენილი ფრინველებიბრუნდებიან, იკეთებენ ბუდეებს და დებენ კვერცხებს.<br />.<br />
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. ვაშლის ხე გაზაფხულზე<br />
 13. 13.
 14. 14. ზ ა ფ ხ უ ლ ი<br /> ზაფხულის თვეებია: ივნისი, ივლისი, აგვისტო.<br /> ზაფხული წელიწადის ყველაზე თბილი დროა.<br /> დღეები კვლავ იზრდება (22 ივნისამდე).<br /> მწიფდება ხილი.<br /> ივსება თავთავი.<br /> ფრინველებს და ცხოველებს უჩნდება ბევრი საკვები.<br />
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19. შ ე მ ო დ გ ო მ ა<br />1. ყოველდღიურცხოვრებაშიშემოდგომასუწოდებენსექტემბრის, ოქტომბრისადანოემბრისთვეებს. <br /> 2. დღესაგრძნობლადმოკლდება, იწყებაგრილიამინდებიდაფოთოლცვენა.<br /> 3. შემოდისმრავალგვარიხილი. ბუჩქებიდახუნძლულიაკენკრით.<br /> 4. იწყებაrთველი, მოსავლისაღებისალო, შემდეგყანებსსაშემოდგომოთგადახნავენ.<br /> 5. ბევრიცხოველიზამთრისთვისსაკვებსიმარაგებს. <br /> 6. ფრინველებისუმრავლესობათბილქვეყნებშიმიფრინავს.<br />
 20. 20. შ ე მ ო დ გ ო მ ა<br />
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. ზ ა მ თ ა რ ი<br /> 1.ჩვეულებრივზამთარსუწოდებენდეკემბრის, იანვრისადათებერვლისთვეებს.<br /> 2. ზამთარიწელიწადისყველაზეცივიდროა. <br /> 3. დღეებიმაქსიმალურადმოკლდება, თუმცა 22 დეკემბრიდანუკვენელ-ნელაზრდასდაიწყებს.<br /> 4. ადრებნელდება. ბევრქვეყანაშითოვლიმოდისდაყინვებსიჭერს.<br />5. მცენარეებისზრდაწყდება. ფოთლოვანიხეებიშიშვლდება. ზამთრისსუსხსმხოლოდწიწვიანიხეებიუძლებს. <br />6. ზოგცხოველსხშირიბეწვიანმატყლიეზრდება, რომარშესცივდეს, ზოგსკიმთელიზამთარისძინავს.<br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. დროის საზომი ხელსაწყო ს ა ა თ ი <br />
 30. 30. პირველი მოწყობილობა,რომლის საშუალებით ადამიანმა შეძლო დროის გაზომვა, იყო მზის საათი ძვ. წ. აღრიცხვით III ათასწლეულში. შუა საუკუნეებში უმარტივესი საათის დანიშნულებას ასრულებდა გნომონი. <br />
 31. 31. gelaTismzissaaTi<br />
 32. 32. esiyoჰორიზონტალურ სადგამზე ვერტიკალურად ჩარჭობილი ჯოხი,რომელსაც ჰქონდა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური დანაყოფებიანი წრე-ციფებრლატი . დღის განმავლობაში მზის ჩრდილი ეცემოდა ციფერბლატს და წრეზე მოძრაობდა. ასე იგებდნენ დროს.<br />
 33. 33. თანამედროვე მზის საათი<br />
 34. 34. უკვე II ათასწლეულში ჩვ. წ-მდე ინდოეთსა და სხვა ქვეყნებშიც იყენებდნენ წყლის საათს. დროს აღრიცხავდნენ დანაყოფებიან ჭურჭელში სავზე რეზერვუარიდან თანაბარი ინტერვალებით წვეთ-წვეთად ჩამდინარე წყლის დაგროვილი რაოდენობის მიხედვით.<br />
 35. 35. ქ ვ ი შ ი ს ს ა ა თ ი<br /> შუა საუკუნეებში რაინდებშერკინე-<br /> ბისას დროის გასაზომად ქვიშის საათს იყენებდნენ,როცა ქვიშა სააTის ერთი ნაწილიდან მეორეში ჩაიცლებოდა , ამოაბრუნებდნენ და დროის ათვლაც თავიდან იწყებოდა.<br />
 36. 36. ქვიშის საათი<br />
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41. ადამიანმა რიცხვები უხსოვარი დროიდან შემოიღო. მათი ჩაწერა კი დიდხანს არ შეეძლო. იგი რიცხვებს აღნიშნავდა ნაჭდევებით ხეზე ან ქვაზე, კვანძებით თოკზე და სხვა. შემდეგ უძველესმა ხალხებმა ბაბილონელებმა, ეგვიპტელებმა, ბერძნებმა, რომაელებმა, სლავებმა, არაბებმა რიცხვების ჩასაწერად სხვადასხვა ნიშნები შემოიღეს.<br />
 42. 42. ბ ა ბ ი ლ ო ნ უ რ ი<br />
 43. 43. ჩვენი წინაპრები რიცხვების ჩასაწერად ქართული ანბანის ასოებს იყენებდნენ<br />
 44. 44. დღეს მსოფლიოში არაბულ ციფრებს იყენებენ, ზოგ შემთხვევაში რომაულსაც, მაგალითად, ზოგიერთი საათის ციფერბლატზე.<br />

×