Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 11 yaşgrubunda i̇ki̇nci̇li̇k ödülü

21,525 views

Published on

4 11 yaşgrubunda i̇ki̇nci̇li̇k ödülü

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4 11 yaşgrubunda i̇ki̇nci̇li̇k ödülü

  1. 1. 24 İ k i n c i B ö l ü m : İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i 2 BÖLÜM a - 2 0 1 1 y ı l ı n d a ö d ü l a l a n e T w i n n i n g P r o j e l e r i 4-11YAŞ GRUBUNDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ PROJENİN ADI: ACT-İN ART (RESİM’DE HAREKET) PROJENİN HEDEFİ: Proje ortağı ülkelerden katılan anaokulu öğrencilerinin belirlenen beş sanatçı hakkında bilgi toplayıp bu sanatçıların eserlerini inceleyip yeni yöntem ve teknikleri kullanarak interaktif bir şekilde kendi resimlerini yapmaları. PROJENİN AMAÇLARI: Öğrencilerin farklı kültürlerin ve toplumların sanatlarını tanımalarının ve estetik bir bakış açısı kazanmalarının sağlanması, sanatsal becerilerinin geliştirilmesi, işbirliği içerisinde çalışmalar yapılması. KONULAR: Resim,TeknolojiTasarım, Avrupa Çalışmaları,Yabancı Diller,Tarih, Kültür Tarihi, Dil ve Edebiyat, Müzik, BilişimTeknolojileri PROJE ORTAKLARI: Avusturya, Fransa, Litvanya, Portekiz,Yunanistan PROJENİN DİLİ: Almanca, Fransızca, İngilizce, Letonca, Portekizce,Yunanca ÖĞRENCİLERİNYAŞ ARALIĞI: 4-6 yaş KULLANILAN ARAÇLAR: Sesli konferans, e-mail, chat, forum, MP3, diğer yazılımlar (Powerpoint, video, resimler ve çizimler), video konferans, sanal öğrenme ortamları, web yayıncılığı ÇALIŞMA SÜRECİ: Öğrencilerin önceden belirlenmiş olan ressamın stiliyle resim yaparak bu resmi bir sonraki okula göndermesi BEKLENEN SONUÇLAR: > Beş resim stilinin tanımlanması, > Resim yoluyla kültürel farklılıkların anlaşılması, > Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında resmin görsel bir yol olduğunun anlaşılması, > Doğanın resim için bir ilham kaynağı olduğunun fark edilmesi, > Sanat ile ilgili kelimelerinin kullanımına aşinalık sağlanması, > Eşsiz bir sanat eserinin oluşturulması, > İşbirliği içerisinde çalışmanın mutluluğunun fark edilmesi.
  2. 2. 25İ k i n c i B ö l ü m : İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i PROJENİN UYGULANIŞI: Öğrenciler, belirlenen beş ressamın (Picasso, Malevich, Klimt, Klee ve Monet) stillerinden esinlenerek 30X40 ebatlarında resim yapmaya başlamış ve yaptığı resmi bir sonraki okula göndermiştir. Öğrencilerin çalıştıkları ressamın stilini daha iyi tanımaları için iki ayda bir sanat gezisi düzenlenmiş ve müzeler ziyaret edilmiştir. Bunun dışında İnternet üzerinden ressamlarla ilgili bilgi toplanmış ve toplanan bu bilgiler ressamların görsel biyografilerinin hazırlanılmasında kullanılmıştır. Her ressam için hazırlanan biyografiler eTwinning platformu üzerinden ortaklarla paylaşılmış ve kitaplaştırılmıştır. Uygulama sürecinde öğrencilerin yararlandığı tüm siteler yine ortaklarla paylaşılmıştır. Ayrıca sınıflarda resim sanatını tanıtan oyunlar oynanmıştır. Çalışmanın sonunda üç boyutlu sanal bir müze oluşturularak öğrencilerin ve ressamların çalışmaları İnternet ortamında sergilenmiştir. PROJE OKULLARI: Anna Karidi Pirounaki, Kindergarten of Kaparelli (Yunanistan, Θήβα) Kristīna Bernāne, Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde“Mežmaliņa”(Litvanya, Priekuļi) Maria José Silva, Jardim de Infancia de Porto de Mós, Agrupamento de Escolas de Porto de Mós (Portekiz, Porto de Mós) ManuelaValecz, Kindergarten Launegg (Avusturya, Lannach) Annette Charles, Ecole maternelle Jules Ferry (Fransa, Blois) 1> 2> 3> Projeyeilişkinbilgilerwww.etwinning.netadresindenalınmıştır. 1>2>3> eTwinning BerlinYıllık Konferansında Act In Art projesinin stand görüntüsü

×