Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 11 yaş grubunda bi̇ri̇nci̇li̇k ödülü

21,840 views

Published on

4 11 yaş grubunda bi̇ri̇nci̇li̇k ödülü

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4 11 yaş grubunda bi̇ri̇nci̇li̇k ödülü

  1. 1. 22 4-11YAŞ GRUBUNDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ PROJENİN ADI: THE NEW ADVENTURES OFTHETWINNIES AROUNDTHEWORLD (DÜNYADAKİTWINNIES’LERİNYENİMACERALARI) PROJENİN HEDEFİ: Projede yer alan okul öğrencilerinin, ortak bir hikâye yazmaları amaçlanmaktadır. Projedeki her okul kendi ülkesine ait simgeleri (kentleri, yemek çeşitlerini, geleneksel oyunları vb.) kullanarak hikâyenin bir kısmını yazar. PROJENİN AMAÇLARI: Öğrencilerin kendi kültürlerini ve farklı kültürleri tanımalarının sağlanması, coğrafya bilgilerinin geliştirilmesi, İngilizce öğrenme isteklerinin arttırılması ve hayal güçlerinin geliştirilmesidir. KONULAR: Sanat,Yabancı Dil, Coğrafya,Tarih, KültürTarihi, Müzik PROJE ORTAKLARI: Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya,Türkiye PROJENİN DİLİ: İngilizce ÖĞRENCİLERİNYAŞ ARALIĞI: 7-12 yaş KULLANILAN ARAÇLAR: e-mail, MP3, diğer yazılımlar (Powerpoint, video, resim ve çizim), web yayıncılığı ÇALIŞMA SÜRECİ: Her ülke tarafından hikâyenin bir kısmının İngilizce olarak yazılması. BEKLENEN SONUÇLAR: Farklı ülkelerin öğrencilerince oluşturulmuş tek bir hikâye metninin ortaya çıkması. PROJENİN UYGULANIŞI: Öncelikle proje ortakları tarafından bir çalışma takvimi belirlenmiştir. Her okul belirlenen tarihlere uygun olarak yaptığı çalışmaları proje ortakları ile paylaşmıştır. Projenin amacı çerçevesinde hikâyenin konusu ve karakterleri belirlenmiştir. Hikâye; Bay Mavi ve Bayan Sarı’nın Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya veTürkiye’ye yaptıkları seyahatleri konu edinmiştir. Projenin öngörülen faaliyetleri çerçevesinde öğrenciler hikâyenin yazdıkları kısmını görsel olarak resmetmişler ve proje ortakları ile paylaşmışlardır. Ortaya çıkan hikâye daha sonra kitaplaştırılmıştır. İyiProjeÖrnekleri a-2011yılındaödülalaneTwinningProjeleri2 BÖLÜM İ k i n c i B ö l ü m : İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i
  2. 2. 23 1>2> Türkiye’den öğrencilerin yapmış oldukları resim çalışmaları 3> BerlinYıllık KonferansındaThe New Adventures ofTheTwinnies Around TheWorld projesinin standından bir görüntü İ k i n c i B ö l ü m : İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i 2> 1> <3 PROJE OKULLARI: Marina Screpanti, 3 Circolo didattico Chieti (İtalya, Chieti) Maureen Gould, Godwin Junior School (İngiltere, Londra) RenataWojtaś, Szkoła Podstawowa nr 32 (Polonya, Bielsko-Biała) Magali Grapton, Ecole deVouillers (Fransa,Vouillers) Yunus Sanar Memune-Türker Altuncu Primary School (Türkiye, Niğde) Projeyeilişkinbilgilerwww.etwinning.netadresindenalınmıştır.

×