Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

16 19 yaş grubunda 1.lik ödülü

21,478 views

Published on

16 19 yaş grubunda 1.lik ödülü

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

16 19 yaş grubunda 1.lik ödülü

  1. 1. 29İ k i n c i B ö l ü m : İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i 16-19YAŞ GRUBUNDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ PROJENİN ADI: REPORTINGWITHOUTBORDERS(SINIRTANIMAYANHABERCİLİK) PROJENİN HEDEFİ: Proje ortaklarıyla bir elektronik dergi hazırlamak. PROJENİN AMAÇLARI: Öğrencilerin İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi, ortak bir görevi tamamlama becerisinin kazandırılması. KONULAR: Avrupa Çalışmaları veYabancı Diller PROJE ORTAKLARI: Fransa, Polonya, Romanya, PROJENİN DİLİ: İngilizce ÖĞRENCİLERİNYAŞ ARALIĞI: 15-19 yaş KULLANILAN ARAÇLAR: Chat, forum, e-mail, MP3, diğer yazılımlar (Powerpoint, video, resim ve çizim), video konferans, sanal öğrenme ortamları, web yayıncılığı ÇALIŞMA SÜRECİ: Ülkelerde oluşturulan okul takımlarıyla, belirlenen çalışma takvimine uygun olarak elektronik derginin hazırlanması. BEKLENEN SONUÇLAR: Elektronik ortamda yayınlanması için makaleler biraya getirilerek derginin hazırlanması. PROJENİN UYGULANIŞI: Okullarda e-dergide görev alacak öğrenciler seçilmiştir. Öğrenciler Nisan 2011 tarihinden itibaren ortak elektronik dergi çıkartmak için işbirliğine başlamışlardır. Öncelikle grup üyelerinin hangi konulara ilgi duydukları belirlenmiş daha sonra ortak makaleler yazmaya başlamışlardır.Yazılan makaleler bilişim teknolojileri kullanılarak bir araya getirilmiş ve eTwinning portalında e-dergi yayınlanmıştır. PROJE OKULLARI: Cristina Chiorescu, Grupul Scolar“Dr Mihai Ciuca”(Romanya, Saveni) Claudine Coatanéa, Lycée MargueriteYourcenar (Fransa, Morangis) Lucyna Nocoń-Kobiór, Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, Pszczyna (Polonya, Pszczynie) Projeyeilişkinbilgilerwww.etwinning.netadresindenalınmıştır.

×