Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 15 yaş grubunda 1.lik ödülü ve 2012 yili e twinning yilin projesi̇

21,899 views

Published on

12 15 yaş grubunda 1.lik ödülü

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

12 15 yaş grubunda 1.lik ödülü ve 2012 yili e twinning yilin projesi̇

  1. 1. 26 12-15YAŞ GRUBUNDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜVE 2012YILI eTwinning YILIN PROJESİ PROJENİN ADI: ATASTE OF MATHS ATOM (MATEMATİĞİNTADI) PROJENİN HEDEFİ: Öğrencilerin, matematiğin gündelik hayatımızdaki yerini ve önemini somut nesneler aracılığıyla keşfetmesini sağlamak. PROJENİN AMAÇLARI: Günlük hayatla matematik arasındaki bağlantının kurulması, öğrencilerde matematiğe karşı merak uyandırılması ve cesaretlerinin arttırılması, yabancı dili kullanma becerisinin geliştirilmesi, bilgiye ulaşmada bilişim teknolojilerinin kullanımının sağlanması, işbirliği içinde çalışmanın öneminin kazandırılması. KONULAR: Eşleştirmeli Müfredat, Drama, BilişimTeknolojileri, Geometri/Matematik, Tarih, KültürTarihi, Medya Eğitimi PROJEORTAKLARI: Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, İtalya, Romanya,Yunanistan PROJENİN DİLİ: İngilizce ÖĞRENCİLERİNYAŞ ARALIĞI: 12-16 yaş KULLANILAN ARAÇLAR: Chat, forum, e-mail, MP3, diğer yazılımlar (Powerpoint, video, resim ve çizim), video konferans, sanal öğrenme ortamları, web yayıncılığı ÇALIŞMA SÜRECİ: Matematiksel ifadelerin yiyecekler, tarih-edebi eserlerle anlatıldığı afiş, broşür, sözlük, kitapçık gibi materyallerin blog ve eTwinning portalı üzerinden paylaşılması. BEKLENEN SONUÇLAR: > Öğrencilerin ders notlarının yükselmesi, > Web sayfası oluşturulması, > Proje blog sayfasının hazırlanması, > Proje materyalleri ile sergiler düzenlenmesi, > Poster, broşür ve kitapçıklar hazırlanması, > Bilişim teknolojilerinin kullanılmasının geliştirilmesi, > Sosyal beceri ve takım ruhunun geliştirilmesi, > Ders müfredatları arasında bağlantı kurulması, İ k i n c i B ö l ü m : İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i 2 BÖLÜM a - 2 0 1 1 y ı l ı n d a ö d ü l a l a n e T w i n n i n g P r o j e l e r i
  2. 2. 27 > Hoşgörü, farklıklar ve kültürlerarası diyaloğa katılımın sağlanması, > Öğretmen ve öğrencilerin kültürel perspektiflerinin geliştirilmesi. PROJENİNUYGULANIŞI: Son derece detaylı bir şekilde hazırlanmış proje çerçevesinde ilk olarak her ülkenin okul takımları kurulmuştur. Okul takımları kendilerine ait logo ve isim belirledikten sonra, gerek okul takımlarının gerek projede çalışan her bir öğrencinin görev ve sorumlulukları açıklanmıştır. Öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla web/blog sayfası hazırlanmıştır. Ayrıca hazırlanan blog da kullanılmak üzere tüm ülkelerin öğrencileri arasında logo yarışması yapılmıştır. Teknik alt yapının sağlanmasından sonra matematik ve gündelik hayat arasında bağlantı kurmayı sağlayan materyallerin toplanmasına başlanmıştır. Bu çerçevede dini ve ulusal bayramlara ait yemekler ile atasözlerinde, hikâyelerde ve şiirlerde geçen yemeklerin bilişim teknolojilerinden faydalanılarak bulunması sağlanmıştır.Toplanan görsel ve yazılı materyaller diğer ortaklarla paylaşılmıştır. Yunan takımına“Pisagor’un Mutfağı”ismiyle BüyükYunan Matematikçilerinin tanıtılması görevi verilmiştir. Diğer ülkelerin öğrencilerinden de hazırlanan bu tanıtıma yorum yapmaları, benzer şeyler bulmaları ve elde ettikleri sonucu resmetmeleri istenmiştir. Proje çerçevesinde öngörülen yemek tarifleriyle matematik konularının anlatılmasında her ülkeye bir tarif verilmiştir. Örneğin; geometrik şekiller, nesneler, hacim, ölçüler, sayılar, grafikler, oran-orantı gibi konular yiyecekler kullanılarak anlatılmıştır. Yemek tariflerinde kullanılan matematiksel terimler için“MatematikTerimleri Sözlüğü” eTwinning portalı üzerinde İngilizce ve katılımcı ülkelerin dillerinde oluşturulmuştur. Yapılan tüm çalışmalar öğrenciler tarafından öğretmen, öğrenci ve velilere sunulmuştur. Valentina Cuadrado Marcos, IES Alonso De Madrigal (İspanya, Avila) MariaTeresa Asprella, Liceo Classico“E. Duni”(İtalya, Matera) Erik Atsma, Hervormd LyceumWest (Hollanda, Amsterdam) Eva Bauerová, ZŠ Majakovského (Çek Cumhuriyeti, Mizerov) Helen Karavanidou, 1st Lykeio Elefsinas (Yunanistan, Elefsinas) IrinaVasilescu, Scoala cu clasele I-VIII , nr 195 (Romanya, Bükreş) Efi Loupaki, 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Ελευσίνα (Yunanistan, Elefsinas) İ k i n c i B ö l ü m : İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i Projeyeilişkinbilgilerwww.etwinning.netadresindenalınmıştır.
  3. 3. 28 İ k i n c i B ö l ü m : İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i İ y i P r o j e Ö r n e k l e r i 2 BÖLÜM a - 2 0 1 1 y ı l ı n d a ö d ü l a l a n e T w i n n i n g P r o j e l e r i 1> 2> 3> ATaste of Maths projesinin Berlin Konferansındaki stant görüntüleri 1> 2> <3

×