Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Draft
Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 1
ПЛАН ДІЙ з пріоритетних реформ на 2016 рік
Докуме...
Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 2
1. Євроінтеграція
План на 2016 рік передбачає 11 основн...
Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 3
5) Створення та наповнення відповідними даними єдиного ...
Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 4
2. Підвищення конкурентоспроможності регіонів (ефективн...
Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 5
6. Управління державними фінансами
Пріоритетом в управл...
Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 6
3) Імплементувати 2-й етап реформи корпоративного управ...
Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 7
3) Гарантований на рівні закону незалежний статусу регу...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

драфт

9,326 views

Published on

документ

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

драфт

  1. 1. Draft Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 1 ПЛАН ДІЙ з пріоритетних реформ на 2016 рік Документ є переліком мінімально необхідних заходів реформ, які мають бути виконані у 2016 році. При написанні, за основу взято Програму діяльності Кабінету Міністрів України, базові цілі та принципи публічної політики (план дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік). План дій має на меті наблизити Україну до стратегічної цілі, визначеної у Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», досягнення Європейських стандартів та гідного місця України в світі. План дій з пріоритетних реформ на 2016 рік базується на таких документах:  ПРОГРАМІ діяльності Кабінету Міністрів України, базові цілі та принципи публічної політики (план дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік);  УГОДІ про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угода про Асоціацію);  ПЛАНІ ДІЙ щодо лібералізації ЄС візового режиму для України (ПДВЛ);  УГОДІ ПРО КОАЛІЦІЮ депутатських фракцій “Європейська Україна” (Коаліційна угода);  МЕМОРАНДУМІ Україна-МВФ про економічну і фінансову політику (Меморандум з МВФ);  СТРАТЕГІЇ сталого розвитку «Україна 2020» (Стратегія 2020);  ПЛАНІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ реформ в Україні;  Та інших програмних документах в окремих сферах (Державна програма з реалізації Антикорупційної стратегії 2015-2017рр тощо). У Плані дій сконцентровано першочергові заходи, які необхідно реалізувати у 2016 році у таких напрямках: 1) Європейська інтеграція 2) Антикорупційна реформа 3) Судова реформа 4) Децентралізація 5) Реформа державного управління 6) Управління державними фінансами 7) Управління державною власністю 8) Дерегуляція 9) Енергетика та енергоефективність 10) Реформа охорони здоров'я. Даний перелік заходів не є вичерпним і є лише частиною плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік. До зазначеного переліку не було включено інших пріоритетних напрямків, зокрема реформу освіти, реформу національної безпеки та оборони, реформу соціальної сфери, культури, спорту, туризму, реформу комунікацій та ін. У даному документі представлені узагальнені вимоги щодо 10ти пріоритетних реформ. Більше детальний опис завдань та заходів в рамках зазначених реформ наведений у додатку 1.
  2. 2. Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 2 1. Євроінтеграція План на 2016 рік передбачає 11 основних завдань, серед яких пріоритетними є виконання заходів в рамках безвізового діалогу з ЄС, зокрема щодо забезпечення громадян України сучасними та захищеними ідентифікаційними документами (паспортами у формі картки) та удосконалення міграційної політики. Передбачено гармонізацію національного законодавства до норм та правил ЄС, а також виконання зобов'язань України в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, зокрема щодо розроблення нової редакції Закону України "Про туризм", лібералізації ринку авіаційних перевезень між Україною та ЄС, реформи сфери транспорту, державних закупівель, забезпечення конкуренції. Необхідними заходами є виконання зобов'язань в рамках дії Угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, а саме скорочення технічних бар'єрів у торгівлі, приведення законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до норм та правил ЄС. План складається з 11 загальних завдань, які включають 18 заходів, серед пріоритетів є виконання заходів в рамках безвізового діалогу з ЄС, зокрема: 1) Забезпечення громадян України сучасними та захищеними ідентифікаційними документами (паспортами у формі картки). Прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України” (реєстраційний номер 3224) (березень); 2) Удосконалення міграційної політики. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Указу Президента України “Про Стратегію державної міграційної політики України на період до 2025 року” та внесення його на розгляд Президенту України (травень). 2. Антикорупційна реформа Кінцева мета антикорупційної реформи – зменшення рівня корупції в Україні до такого, що не створює загроз для національної безпеки та не є бар’єром для сталого економічного розвитку країни. 2016 рік має стати роком здійснення суттєвого прогресу у наближенні до кінцевої мети, в першу чергу за рахунок забезпечення прозорості та підзвітності, тобто зменшення корупційних ризиків, та забезпечення невідворотності покарання за вчинення корупційних правопорушень. Реформа налічує 14 ключових завдань, серед яких можна виділити наступні пріоритети: 1) Створення та забезпечення ефективного функціонування головного превентивного антикорупційного органу держави – Національного агентства України із запобігання корупції (НАЗК) (вересень); 2) Запуск системи електронного декларування майна особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (липень); 3) Запуск системи контролю за фінансуванням політичних партій (липень); 4) Створення та забезпечення ефективного функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (жовтень).
  3. 3. Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 3 5) Створення та наповнення відповідними даними єдиного державного веб-порталу відкритих даних. (квітень); 6) Ефективне функціонування єдиного державного веб-порталу використання публічних коштів (липень). 3. Судова реформа Метою судової реформи є утвердження такого правопорядку, який ґрунтується на високому рівні правової культури в суспільстві, діяльності суб’єктів суспільних відносин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх порушення – справедливого їх відновлення в розумні строки. Відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, яка затвердженої Указом Президента України №276/2015 від 20 травня 2015 року реформування системи проводитиметься у два етапи. В 2015 році було здійснено перший етап – невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на відновлення довіри до судової влади та суміжних правових інститутів. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» дозволив створити передумови до очищення суддівського корпусу, посилити дисциплінарну відповідальність суддів, забезпечити відкритість та гласність судочинства, перезапустити та оновити на засадах прозорості та професійності Вищу раду юстиції та Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, поновити конституційний статус Верховного Суду України як найвищого судового органу тощо, а також здійснені необхідні дії до переходу до другого етапу - системних змін у законодавстві, у тому числі прийняття змін до Конституції України, та комплексної побудови інституційних спроможностей відповідних правових інститутів подальша судова реформа неможлива. Таким чином в 2016 році ключовими завданнями є: 1) Прийняття невідкладних змін до законодавства про судоустрій та статус суддів (щодо удосконалення процедур кваліфікаційного оцінювання, конкурсів тощо); залучення громадськості до процесу оцінювання та проведення конкурсів, створення Громадської ради доброчесності (квітень). 2) Остаточне схвалення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (ІІ квартал). 3) Імплементація конституційних змін у профільному законодавстві (жовтень); 4) Проведення кваліфікаційного оцінювання суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів (жовтень); 5) Розпочати кваліфікаційне оцінювання суддів апеляційних судів (листопад). 4. Децентралізація Стратегічною ціллю реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади є розбудова ефективної системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на всіх його рівнях з передачею на місця значної частини повноважень та забезпечення достатніми фінансовими ресурсами територіальних громад під їх власну відповідальність. Для досягнення поставленої цілі у 2016 році необхідно виконати завдання за трьома напрямами: 1. Побудова ефективної системи влади (розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення відкритості, прозорості та участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення).
  4. 4. Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 4 2. Підвищення конкурентоспроможності регіонів (ефективне використання ресурсів регіонів для сталого розвитку, сприятливі умови для ведення бізнесу, ефективне міжрегіональне співробітництво). 3. Забезпечення високої якості надання послуг (державні стандарти (нормативи) якості адміністративних послуг, надання якісних публічних послуг, доступність отримання послуг). Ключовими завданням на 2016 рік є: 1) Схвалення Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо) децентралізації” (травень). 2) Прийняття пакету актів законодавства з питань децентралізації, що забезпечать реалізацію відповідних змін до Конституції (листопад); 3) Прийняття пакету актів законодавства з питань децентралізації у 22 сферах і галузях, зокрема: про земельні відносини, міжбюджетні відносини, місцеві податки і збори, адмінпослуги, соціальні стандарти у сферах освіти і охорони здоров’я, містобудування, житлово-комунального господарства, про муніципальну варту, службу в органах місцевого самоврядування (листопад); 4) Створення ефективної системи управління регіональним розвитком: удосконалення системи планування, моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій, запровадження механізмів співпраці приватних інвесторів, державних органів та органів місцевого самоврядування (листопад); 5) Формування спроможних громад та їх забезпечення їх сталого розвитку (лютий- грудень). 5. Реформа державного управління Метою реформи є побудова оптимальної та раціональної система державного управління, яка ефективно забезпечує потреби громадян, реалізує цілісну та сталу державну політику та відповідає принципам публічного адміністрування ЄС. Реформа налічує 8 завдань по 4 ключовим напрямкам: 1) підвищення ефективності роботи КМУ та системи центральних органів виконавчої влади, 2) розбудова професійної та політично нейтральної державної служби, 3) скорочення невластивих функцій, спрощення процедур та запровадження електронного документообігу в державних органах, 4) підвищення якості надання адміністративних послуг. Ключовими завданням на 2016 рік є: 1) Затвердження КМУ комплексної стратегії реформування державного управління до 2020 року та погодження умов фінансової підтримки її впровадження з ЄС (березень); 2) Запровадження справедливої та конкурентоспроможної системи оплати праці на державній службі, також за рахунок залучення міжнародної фінансової допомоги. (травень); 3) Якісне та повноцінне впровадження прийнятого закону про державну службу, насамперед, створення Комісії з питань вищого корпусу державної служби та призначення державних секретарів міністерств за результатами відкритого конкурсу. (червень); 4) Підвищення ефективності роботи виконавчої влади та визначення цільової моделі чіткого розподілу повноважень та сфер відповідальності державних органів, через внесення відповідних змін до Законів про КМУ та ЦОВВ, Регламенту КМУ та інших відповідних НПА (червень); 5) Зміна організаційних структур міністерств та секретаріату КМУ на основі чітко визначених сфер відповідальності та функцій, спрощення регламентів та процедур їх роботи, також за допомогою впровадження повноцінного електронного документообігу (жовтень).
  5. 5. Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 5 6. Управління державними фінансами Пріоритетом в управлінні публічними фінансами має стати підвищення прозорості та ефективності їх розподілу та витрачання. При цьому метою податкової реформи є побудова простої, економічно справедливої, з мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату податків податкової системи. План реформи управління державними фінансами на 2016 рік передбачає 8 основних напрямів, серед яких пріоритетними є: 1) своєчасне та якісне формування Державного бюджету України на 2017 рік та на середньострокову перспективу; 2) проведення податкової реформи і реформи Державної фіскальної служби України; 3) запровадження системи спрощень митних формальностей; 4) завершення реформи системи публічних закупівель. План складається з 8 загальних завдань реформ які включають 15 заходів. Ключовими завданнями на 2016 рік є: 1) формування Державного бюджету України на 2017 рік за принципом “від першої гривні” та з урахуванням запропонованих органами державної влади реформ у відповідних сферах (15 вересня); 2) посилення відповідальності посадових осіб та органів місцевого самоврядування за прийняття рішень перед громадами (жовтень); 3) прийняття законів щодо створення конкурентних умов в оподаткуванні та застосування податкових важелів для стимулювання економічної діяльності (червень); 4) створення Служби фінансових розслідувань як демілітаризованої служби, що замінить податкову міліцію (жовтень); 5) внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей (травень); 6) удосконалення системи кредитування шляхом внесення змін до Закону України “Про Національний банк України" (травень). 7. Управління державною власністю Цілі реформи є підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі — суб’єкти господарювання), що буде досягнута шляхом: 1) Посилення бюджетного нагляду, розроблення основних засад державної політики управління суб’єктами господарювання (далі — політика власності) (травень); 2) Удосконалення корпоративного управління суб’єктами господарювання (квітень); 3) Реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання, а також прозорого та комплексного процесу приватизації (травень). Одним з основних елементів стратегії реформи в середньостроковій перспективі є: Провести відкриту і прозору приватизацію, спрямовану на залучення стратегічних інвесторів, що розкриють весь потенціал приватизованих підприємств (грудень). Удосконалення корпоративного управління суб’єктами господарювання є ключовим компонентом реформи. Головними задачами щодо удосконалення корпоративного управління в державному секторі економіки на 2016 рік є: 1) Підвищити рівень прозорості діяльності суб’єктів господарювання (грудень); 2) Створити наглядові ради у суб’єктах господарювання та ввести до складу таких рад незалежних директорів у визначених Кабінетом Міністрів України випадках (квітень);
  6. 6. Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 6 3) Імплементувати 2-й етап реформи корпоративного управління НАК "Нафтогаз України” (квітень); 4) Визначити чіткі цілі діяльності суб’єктів господарювання (квітень). 8. Дерегуляція Метою дерегуляція є побудова ефективного регуляторного поля. Основними завданнями реформи є: створення умов для стабільного розвитку малого і середнього бізнесу; зменшення вартості адміністрування бізнесу; і як наслідок створення сприятливого середовища для внутрішніх та іноземних інвестицій та створення здорової конкуренції. Окремим завданням дерегуляції є гармонізація, узгодження системи державного регулювання/контролю із європейськими стандартами для повної інтеграції України у Зону вільної торгівлі з ЄС та виконання обов’язків згідно з Угодою про асоціацію. Важливими найближчими завданнями реформи є: 1) Продовження реформування органів нагляду та контролю, а точніше обмеження їх впливу на підприємців, продовження скорочення органів контролю та перегляд принципів за якими вони здійснюють контроль та нагляд (протягом року); 2) Подальше скорочення та спрощення надання документів дозвільного характеру, в тому числі в електронному вигляді (ІІ квартал); 3) Гармонізація системи технічного регулювання згідно вимогам ЄС із подальшим підписанням Угоди про взаємне визнання систем технічного регулювання (грудень); 4) Реформування сфер діяльності підприємств, що входять до розрахунку рейтингу Легкості ведення бізнесу, що розраховується Світовим банком, а саме спрощення отримання дозволів на будівництво, підключення до електричних мереж, питання банкрутства, примусового виконання контрактів, міжнародної торгівлі та інших (грудень). 9. Енергетика та енергоефективність Метою реформи енергетики є забезпечення якісних та доступних енергетичних ресурсів для сталого економічного зростання та енергетичної незалежності України. Ключовими завданнями є лібералізація газового, електроенергетичного, вугільного ринків, посилення ролі незалежного регулятора та перехід на єдині для всіх споживачів принципи ринкового ціноутворення на газ та електроенергію. Правові засади нового, європейського, відкритого, конкурентного ринку газу вже працюють. На черзі прийняття закону, що принципово змінює відносини на ринку електроенергії, його прийняття стане запуском принципово нової моделі ринку і стане початком повноцінної реформи ринку електроенергії. Енергоефективне та енергоощадливе використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій дозволить скоротити енергоємність ВВП не менше ніж на 20% протягом п’яти років. Реформа налічує 13 завдань по 5ти ключових напрямках: 1) впровадження нових моделей ринків, 2) підвищення енергетичної безпеки, 3) стратегічний підхід до планування розвитку галузі, 4) реформування вугільної галузі 5) розвиток енергоефективності. Ключовими завданнями на 2016 рік є: 1) Запуск повноцінної реформи ринку електроенергії (травень); 2) Початок реструктуризації НАК «Нафтогаз України» (листопад);
  7. 7. Матеріали підготовлені Проектним офісом Національної ради реформ 7 3) Гарантований на рівні закону незалежний статусу регулятора у сфері енергетики (березень); 4) Прийняття Енергетичної стратегії України до 2035 року (серпень); 5) Забезпечення прозорості видобувних галузей (червень); 6) Забезпечення обов’язкового комерційного обліку комунальних послуг (липень); 7) Виконання вимог ЄС щодо розвитку сфери енергоефективності (листопад). 10. Реформа охорони здоров'я План реформи охорони здоров’я на 2016 рік передбачає 6 основних завдань, серед яких пріоритетними є реформа фінансування системи охорони здоров’я та реформа первинної ланки медичної допомоги. В них передбачається запровадження гарантованого обсягу медичних послуг та перехід до фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», а також докорінне оновлення первинної ланки медичної допомоги включно з оновленням кадрів, новими принципами фінансування та оновленням інфраструктури. Крім того, будуть втілені ініціативи щодо створення нової системи державних закупівель ліків, розбудови системи громадського здоров’я (включно зі створенням національного Центру громадського здоров’я) та забезпечення громадян лікарськими засобами (в тому числі затвердження національного переліку основних лікарських засобів). Передумовою проведення усіх реформ буде прийняття загальної Стратегії реформи охорони здоров’я до 2020 року, яка передбачає докорінну модернізацію системи. План складається з 6 загальних завдань, які включають 26 заходів. Пріоритетними є: 1) Реформа фінансування системи охорони здоров’я (грудень); 2) Реформа первинної ланки медичної допомоги (червень); 3) Створення нової системи державних закупівель ліків (грудень); 4) Розбудова системи громадського здоров’я (грудень).

×