Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ENTEGRE PROJE YONETIMI

868 views

Published on

Savunma & Teknoloji Şirketlerinde Entegre Yönetim
Ar-Ge & Yenilik (Inovasyon)
Ar-Ge Yönetimi Entegre Yönetimin Neresinde?
Teknoloji Yönetimi Neleri İçerir?
Savunma & Teknoloji Projelerinde Duyabileceğiniz Özlü Sözler
Entegre Proje Yönetimi ve Alt Yönetim Bileşenlerine İlişkisel Bakış
Kontrat Sözleşme Yönetimi ile Entegre Proje Yönetimi Arasında Önemli İlişkiler
Entegre Proje Yönetiminde Tanımlar Dokümanı
Entegre Proje Yönetiminde Hazırlanması Gereken 2 Önemli Doküman - Bildiri
Entegre Proje Yönetimi Diagramı
Entegre Proje Yönetimi Çekirdek (CORE)
İş Dağılım Yapısı (WBS)
iş Paketleri (WPs)
Ana Zaman Çizelgesi (MTS)
Maliyet Dağılım Yapısı (CBS)
Nakit Akışı (CF)
Organizasyon Dağılım Yapısı (OBS)
Risk Dağılım Yapısı (RBS)
Savunma & Teknoloji Projelerinde Öncelik Sıralaması
Savunma & Teknoloji Projelerinde Entegre Yönetim Alt Proje Grupları & Projelerin Gizli Paydaşları
Savunma & Teknoloji Projelerinde Organizasyon Kurulumu & Yönetimi
Savunma & Teknoloji Projelerinde Proje Otoriteleri?
Savunma & Teknoloji Projelerinde Otorite Çakışmaları & Çözüm Önerileri
Savunma & Teknoloji Projelerinde Sorumluluk-Yetki Matriksi
Savunma & Teknoloji Projelerinde Kimler Hangi Seviyede Kontrol & Değerlendirme Yapmalı?
Savunma & Teknoloji Projelerinde Kontrol & Değerlendirme Süreci?
Savunma & Teknoloji Projelerinde Proje Raporlarının Önemi & Çeşitleri
Savunma & Teknoloji Projelerinde Ürün Geliştirme & Üretim Süreci
Savunma & Teknoloji Projelerinde Ürün - Sistem - Alt Sistem Ayrımı ve Spektlerin Sınıflandırılması & Belirlenmesi
Savunma & Teknoloji Projelerinde Ömür Boyu Maliyet Hesabı
Başarılı Bir Teknoloji Projesi Kapanışı
Projenin Başarılı Oup Olmadığını Gösteren İndikatörler
Çok Sayıda Uygulama ve 3 Grup Çalışması

Savunma Sanayi ve Teknoloji Sektörleri için özel olarak hazırlanmış ve uygulamalı verilen İLK & TEK ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ Eğitimidir.

M. SERDAR DURGUN; Danışman & Eğitimci, EYDEM
(MIPM & MENTOR&D Sertifikalı)
Endüstri Yük. Müh. Serdar DURGUN, 19 yıllık iş hayatı boyunca; Havacılık, Savunma Sanayi, Teknoloji & Ar-Ge, Bilişim, Odalar&Borsalar, Mentorluk-Eğitim sektörlerinde 20 projede farklı yetkilerle görev aldı. 2003 yılından beri; ODTÜ ve TOBB ETÜ’de (tamam); “Proje & Teknoloji-Sistem Yönetimi” yüksek lisans dersini vermektedir. Kurucusu olduğu EYDEM de Entegre Program-Proje Yönetimi & Teknoloji Yönetimi Mentoru olarak çalışmakta, teknoloji (teknokent) ve savunma şirketlerine danışmanlık ve uygulamalı eğitim hizmetleri sunmaktadır. SSM Sempozyum Kitabı, ROKETSAN Dergisi, PMI-TR Proje Yönetim Dünyası, Proje Yönetim Derneği (PYD) Proje Postası, BusinessAnkara gibi baskı ve dijital ortamlarda Türk Savunma Sanayi, Entegre Proje Yönetimi, ELD (CALS), Teknoloji Politikaları, Milli Kalkınma, Teknoloji Projeleri & Destekleri konularında makaleleri yayınlanmıştır.
i.ataydurgun@eydem.com info@eydem.com
iataydurgun@yahoo.com 0312 3851150 0533 2518025

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ENTEGRE PROJE YONETIMI

  1. 1. SAVUNMA SANAYİ & TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİNDE ENTEGREPROJEYÖNETİMİ Eğitim Ücreti : 1350 TL (KDV hariç) 19 OCAK 2016 tarihine kadar ödemesini yapan katılımcılar için eğitim ücreti 1200 TL (KDV hariç) 28 - 30 OCAK 2016, 09:30 - 16:30 MÖVENPİCK HOTEL, Söğütözü Banka Hesap No: EYDEM Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi AKBANK Çankaya Şb./Ankara (0305)0139705 IBAN: TR160004600305888000139705 Eğitime Kimler Katılmalı: Savunma Sanayimizde ve Teknoloji Sektörlerinde Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici olarak çalışan/çalışmak isteyen Firmaların Üst-Orta Yönetimleri, Programlar & Proje Yönetimi, İş Geliştirme & Pazarlama, Sözleşme Yönetimi, Planlama, AR-GE/MÜ-GE, Üretim, Kalite & Süreç İyileştirme ve Tedarik Bölümleri Yöneticileri ve Uzmanları. Savunma Sanayi ve Teknoloji Sektörleri için özel olarak hazırlanmış ve uygulamalı verilen İLK & TEK ENTEGREPROJEYÖNETİMİ Eğitimidir. Nasıl Katılacağım?: 27 OCAK2016 (saat16:00) tarihinekadar kayıtyaptırmanız ricaolunur. Lütfen ödeme dekontunuzla EYDEM ile irtibata geçiniz. i.ataydurgun@eydem.com/info@eydem.com/iataydurgun@yahoo.com Tel: 0312 3851150/0533 2518025 www.eydem.com

×