Presentaci_Orientacio 2014

374 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentaci_Orientacio 2014

 1. 1. I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?
 2. 2. Estudiar a Catalunya Sistema Educatiu
 3. 3. PQPI
 4. 4. OBJECTIUS: •Assolir competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1 •Possibilitat d’inserció sociolaboral •Ampliar competències bàsiques per prosseguir estudis A QUI S’ADREÇA?: S’adrecen a nois i noies que finalitzen l’etapa d’ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria ESO. ESTUDIS PQPI
 5. 5. PQPI: Programes de Qualificació Professional Inicial ESO sense acreditar PQPI PQPI Títol GESO Mò duls Mò duls obligatoris: A, voluntaris: C B [Prova accés amb reconeixement PQPI] Certificació acadè mica i professional Mó n laboral i formació permanent [Prova i curs accés] Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior (CFGM) (CFGS)
 6. 6. PQPI: Estructura MÒDULS OBLIGATORIS 1 curs escolar (800 - 1.100 hores) MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL • Competè ncies professionals referides a qualificacions de nivell 1 per a: inserció laboral i formació MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL • Competències bàsiques per a: la transició al món laboral i la continuació educativa MÒDULS VOLUNTARIS (7 mòduls currículum GESO) MÒDULS PER A L’OBTENCIÓ DEL GESO • Aspectes bàsics del currículum de l’ESO professional MÒ DULS A MÒ DULS B MÒ DULS C
 7. 7. PQPI SANT BOI DE LLOBREGAT INSTITUT CAMPS BLANCS •Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC FUNDACIÓ MARIANAO •Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. PTT SANT BOI DE LLOBREGAT •Auxiliar de vendes ,oficina i atenció al públic •Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
 8. 8. Cicles Formatius de Grau Mig
 9. 9. •Quins cicles hi ha? •Com estan organitzats? •On es fan?
 10. 10. •Quins cicles hi ha de formació professional? Cicles Formatius Tria de centres
 11. 11. Cicles Formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny •Què són: Són els ensenyaments reglats que permeten exercir un ofici artesà o una professió en l’àmbit de les arts plàstiques i disseny • Durada: 1 o 2 cursos acadèmics ( 950 h-1600 h) • Com s’hi accedeix? Titulació de graduat en educació secundària i superar una prova d’aptitud específica relacionada amb l’ àrea d’educació visual i plàstica
 12. 12. Cicles Formatius de grau mitjà d’esports •Què són: Els cicles de grau mitjà d’esports serveixen per aprendre el que cal fer per organitzar activitats de formació, entrenament i pràctica de l’esport escollit. El seu àmbit de competència són les categories de cadets i juvenils. • S’organitzen en dos nivells. El primer té una durada de 500h, el segon també té una durada de 500/700 h, quan s’aprova s’obté el títol de tècnic d’esports en l’especialitat escollida. • Com s’hi accedeix? Titulació de graduat en educació secundària i superar una prova específica d’esports.
 13. 13. Com estan organitzats els Cicles Formatius de formació professional ESTRUCTURA DURADA: Engloba les hores destinades a la formació en centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total oscil·la entre 1300h /2000h , un o dos cursos acadèmics. PRÀCTIQUES EN EMPRESES: Unes 400 hores d’estada a l’empresa TITULACIÓ: Tècnic/a ACCÉS: Amb titulació: Títol Graduat en Educació Secundària Obligatòria Sense titulació : Mitjançant la prova d’accés a C. Formatius de Grau Mitjà. Per poder fer aquesta prova cal tenir com a mínim 17 anys o complir-los l’any de realització de la prova. Curs Específic . CAM.: La superació d’aquests estudis ( durada aprox. de 600 h ) permeten l ’accés directe als cicles de grau mitjà
 14. 14. CFGM INSTITUT CAMPS BLANCS • • • • • • • Gestió Administrativa Electromecànica de vehicles automòbils Carrosseria Instal·lacions de telecomunicacions Atenció a les persones en situació de dependència Perruqueria i cosmètica capilar Estètica personal decorativa
 15. 15. CFGM INSTITUT MARIANAO • • • • Comerç Mecanització Sistemes microinformàtics i xarxes Curs de preparació de part comuna de les proves per accés a fpgs (amb títol de tècnic).
 16. 16. CFGM CORNELLÀ INSTITUT ESTEVE TERRADES •Gestió Admistrativa •Preimpressió en arts gràfiques • Preimpressió digital •Electromecànica de vehicles automòbils •Mecanització •Sistemes microinformàtics i xarxes •Instal·lació i manteniment de maquinària i conducció de línies • Manteniment electromecànic
 17. 17. CFGM CORNELLÀ INSTITUT MIQUEL MARTÍ I POL •Instal·lacions elèctriques i automàtiques • Instal·lació i moblament •Cures auxiliars d'infermeria •Farmàcia i Parafarmàcia
 18. 18. CFGM VILADECANS INSTITUT SALES •Cures auxiliars d'infermeria •Farmàcia i parafarmàcia INSTITUT TORRE ROJA •Gestió Administrativa •Comerç •Instal·lacions elèctriques i automàtiques •Sistemes microinformàtics i xarxes
 19. 19. CFGM SANT VICENÇ DELS HORTS INSTITUT GABRIELA MISTRAL •Atenció a les persones en situació de dependència •Sistemes microinformàtics i xarxes CFGM CASTELLDEFELS CFGM CASTELLDEFELS INSTITUT MEDITERRANEA •Gestió Administrativa •Comerç
 20. 20. PROVA D’ACCÉS ALS CFGM Què són: Són els ensenyaments que preparen per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Condicions d’accés : Les persones amb 17 anys complerts o que els compleixen durant el 2014 i que no tenen el graduat en educació secundària. Sortides : Cicles Formatius de Grau Mitjà (Si superen la prova )
 21. 21. PROVA D’ACCÉS ALS CFGM Aquestes proves tenen per objectiu demostrar suficiència, a un nivell similar a quart d’ESO, en coneixements de les àrees següents : • Àrea de Llengua ( català i castellà) • Àrea de Llengües estrangeres •Àrea de matemàtiques •Àrea de Ciències Socials •À rea de Ciències de la Naturalesa •Àrea de Tecnologia •Àrea d’Educació Visual i Plàstica Prova d’accés al grau mitjà de formació professional
 22. 22. Tu tries els Estudis Autoconeixement El GR eina per arribar allà on vols De què t’agradaria treballar ?
 23. 23. Batxillerat
 24. 24. ESTUDIAR BATXILLERAT IES PLA DE L’ESTANY Batxillerat •El batxillerat consta de dos cursos acadèmics Les matèries de batxillerat s’estructuren en crèdits. Els alumnes fan un total de 62 crèdits al llarg dels dos cursos, repartits de la següent manera: - 26 crèdits de matèries comunes - 32 crèdits de matèries de modalitat i optatives - 2 crèdits de treball de recerca - 2 crèdits de tutoria
 25. 25. ESTUDIAR BATXILLERAT IES PLA DE L’ESTANY Matèries comunes 1r curs 2n curs Llengua catalana i literatura (2h) Llengua castellana i literatura (2h) Anglès (3h) Filosofia i ciutadania (2h) Ciències per al món contemporani(2h) Educació física (2h) Tutoria (1h) Llengua catalana i literatura (2h) Llengua castellana i literatura (2h) Anglès (3h) Història de la Filosofia (3h) Història (3h) Tutoria (1h) Treball de recerca
 26. 26. ESTUDIAR BATXILLERAT Les modalidats del batxillerat són: • Arts - Arts plàstiques, imatge i disseny - Arts escèniques, música i dansa • Ciències i tecnologia • Humanitats i ciències socials
 27. 27. ESTUDIAR BATXILLERAT Matèries de modalitat (4h): BATXILLERAT D’ARTS Via d’Arts plàstiques, imatge i disseny Cultura audiovisual Dibuix artístic I i II Dibuix tècnic I i II Disseny Història de l’art Tècniques d’expressió graficoplàstica Volum Via d’Arts escèniques, música i dansa Anàlisi musical I i II Anatomia aplicada Arts escèniques Cultura audiovisual Història de la música i de la dansa Llenguatge i pràctica musical Literatura universal Literatura catalana Literatura castellana
 28. 28. ESTUDIAR BATXILLERAT Matèries de modalitat (4h): BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA Biologia I i II Ciències de la Terra i del medi ambient I i II Dibuix tècnic I i II Electrotècnia Física I i II Matemàtiques I i II Química I i II Tecnologia industrial I i II
 29. 29. ESTUDIAR BATXILLERAT Matèries de modalitat (4h): BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Economia Economia de l’empresa I i II Geografia Grec I i II Història de l’art Història del món contemporani Llatí I i II Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II Literatura universal Literatura catalana Literatura castellana
 30. 30. Matèries primer i segon curs de Batxillerat Institut Rafael Casanova Modalitat Humanitats i Ciències Socials Modalitat Ciències i tecnologia. • L’alumne ha de triar una matèria per cada franja (de la modalitat triada, d’una altra modalitat o optatives). • Entre primer i segon ha de cursar cinc matèries de la modalitat de batxillerat escollida.
 31. 31. Batxillerat Institut Rafael Casanova PRIMER CURS SEGON CURS FRANJA 1 (4 h) MODALITAT CT Matemàtiques HS Matemàtiques C. Soc HS GREC CT Matemàtiques HS Matemàtiques C. Soc HS GREC FRANJA 2 (4h)) MODALITAT CT Física CT CT i Medi Ambient HS Economia de l’empresa HS Llatí CT Física CT i Medi Ambient HS Economia i Empresa HS Llatí FRANJA 3 (4h) MODALITAT CT Química CT Tecnologia Industrial HS Història M Contemporani HS Literatura Universal (anglès) CT Química CT Tecnologia Industrial HS Geografia HS Literatura Castellana FRANJA 4 (4h) MODALITATOPTATIVA CT Biologia CT Dibuix tècnic OP Mecànica HS Economia OP Francès OP H. Música i Dansa CT Biologia CT Dibuix tècnic CT Electrotècnia HS Història de l’Art HS Literatura Catalana
 32. 32. ESTUDIAR BATXILLERAT PAU PAU Fase General (obligatòria) Fase Específica (optativa per a pujar nota) Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Història o Filosofia (a triar-ne una) Una matèria de modalitat a triar Matèries de modalitat associades la branca de coneixement del grau que es vol cursar Què puc estudiar a les universitats catalanes ?
 33. 33. ESTUDIAR BATXILLERAT Nota d'admissió (5..14) Nota d’admissió = 0,6 * NMB + 0,4 * QFG + a * M1 + b * M2 NMB Nota Mitjana de Batxillerat QFG Qualificació Fase General M1, M2 millors qualificacions >=5 (part específica) a, b paràmetres de ponderació (0,1 - 0,2) Taules coeficients a,b segons grau i universitat: http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_10809166_1.pdf
 34. 34. ESTUDIAR BATXILLERAT Ex1: Educació Primària BATXILLERAT (NMB) FASE ESPECÍFICA PAU 8,20 Dibuix artístic M1 6,50 a 0,2 1,30 Geografia NMB M2 6,00 b 0,2 1,20 FASE GENERAL PAU (QFG) Llengua castellana 7,00 Llengua catalana 6,00 Filosofia 7,50 Grec 6,50 QFG 6,700 5,00 6,50 Alemany Disseny Matèries ponderades = a*M1+b*M2 2,50 Nota d’admissió = 0,6 * NMB + 0,4 * QFG + a * M1 + b * M2 = 0,6 * 8,2 + 0,4 * 6,7 + 2,5 = 10,1 = 10,1
 35. 35. ESTUDIAR BATXILLERAT Ex2: Medicina BATXILLERAT (NMB) FASE ESPECÍFICA PAU 7,80 Biologia M1 6,50 a 0,2 1,30 Química NMB M2 8,50 b 0,2 1,70 FASE GENERAL PAU (QFG) Llengua castellana 5,00 Llengua catalana 7,50 Anglès 6,00 Filosofia 7,50 Física 4,50 QFG Dibuix Tècnic 5,00 6,100 Matèries ponderades = a*M1+b*M2 3,00 Nota d’admissió = 0,6 * NMB + 0,4 * QFG + a * M1 + b * M2 = 0,6 * 7,8 + 0,4 * 6,1 + 3,0 = 10,12 = 10,12
 36. 36. ESTUDIAR BATXILLERAT Ex3: Biotecnologia BATXILLERAT (NMB) NMB 6,80 FASE ESPECÍFICA PAU Química Física M1 6,50 M2 5 a 0,2 1,30 b 0,2 1,00 0,1 0,7 FASE GENERAL PAU (QFG) Llengua castellana 7,00 Llengua catalana 5,50 Francès 6,00 Història 7,50 Biologia 8,50 QFG Tecnologia Industrial 7,00 7,80 Matèries ponderades = a*M1+b*M2 2,30 Nota d’admissió = 0,6 * NMB + 0,4 * QFG + a * M1 + b * M2 = 0,6 * 6,8 + 0,4 * 7,8 + 2,3 = 9,5 = 9,5
 37. 37. ESTUDIAR BATXILLERAT Matèries de modalitat (vinculació branques de coneixement) •Arts i Humanitats Anàlisi musical I-II Cultura audiovisual Dibuix artístic I-II Dibuix tècnic I-II Disseny Geografia Grec I-II Història de l’Art Llatí I-II Literatura catalana Literatura castellana Tècniques d’expressió gràfico-plàstica •Ciències Socials i Jurídiques Economia de l’empresa Geografia Llatí I-II Literatura catalana Literatura castellana Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials •Ciències Biologia Ciències de la Terra i Mediambient Física Matemàtiques I-II Química •Ciències de la Salut Biologia Ciències de la Terra i Mediambient Física Matemàtiques I-II Química •Enginyeria i Arquitectura Ciències de la Terra i Mediambient Dibuix tècnic I-II Electrotècnia Física Matemàtiques I-II Química Tecnologia Industrial
 38. 38. ESTUDIAR BATXILLERAT Graus associats a Arts i Humanitats Anglès Estudis d'Àsia Oriental – japonès Arqueologia Estudis d’Àsia Oriental – xinès Arts i disseny Estudis de català i clàssiques Belles arts Estudis de català i espanyol Ciències de la cultura Estudis de francès i català Cinema i mitjans audiovisuals Estudis de francès i clàssiques Comunicació cultural Estudis de francès i espanyol Comunicació i periodisme audiovisual Estudis d’espanyol i clàssiques Conservació-Restauració Estudis francesos Disseny Estudis francesos + Traducció i interpretació - francès Estudis anglesos Estudis àrabs i hebreus Estudis catalans i occitans Estudis clàssics Estudia d’anglès i català Estudis d’anglès i clàssiques Estudis d’anglès i espanyol Estudis d’anglès i francès Filosofia Geografia i ordenació del territori Història Història de l'art Humanitats Lingüística Llengua i literatura catalanes Llengua i literatura espanyola Llengua i literatura espanyoles Llengua i literatura hispàniques Llengües aplicades Estudis hispànics: llengua i literatura Llengües aplicades i comunicació intercultural Estudis internacionals Llengües i literatures modernes Estudis literaris Musicologia Filologia catalana Traducció i interpretació Filologia clàssica Traducció i interpretació – alemany Filologia hispànica Traducció i interpretació – anglès Filologia romànica Traducció i interpretació - francès
 39. 39. ESTUDIAR BATXILLERAT Graus associats a Ciències Socials i Jurídiques Administració d’empreses i gestió de la innovació Administració i direcció d'empreses Administració i direcció d’empreses + Dret Administració i direcció d’empreses+Publicitat i relacions públiques Comptabilitat i finances Empresa i tecnologia Comunicació audiovisual Estadística Criminologia Finances i comptabilitat Criminologia i polítiques públiques de prevenció Geografia Direcció de comerç i distribució Internacional businnes economics Mitjans audiovisuals Negocis i marquèting internacionals -ESCI Geografia i ordenació del territori Pedagogia Antropologia social i cultural Direcció hotelera Audiovisual i multimèdia Dret Geografia i ordenació del territori- Periodisme en xarxa Prevenció i seguretat integral Geografia, ordenació del territori i Publicitat i relacions públiques gestió del medi ambient Relacions laborals Gestió aeronàutica Ciència política i gestió pública Dret i ciència política Gestió comercial i màrqueting Relacions laborals i ocupació Economia Gestió de recursos humans Educació infantil Gestió d’empreses Relacions laborals i recursos humans Educació primària Gestió empresarial Educació social Gestió i Administració pública Ciències de l'activitat física i de l'esport Ciències empresarials Ciències polítiques i de l'Administració Direcció d'empreses (BBA) Informació i documentació Sociologia Treball social Turisme Turisme i gestió del lleure
 40. 40. ESTUDIAR BATXILLERAT Graus associats a Ciències de la Salut Biologia humana Infermeria - EUIM Ciència i tecnologia dels alumnes Logopèdia Medicina Ciències biomèdiques Nutrició humana i dietètica Ciències de l'activitat física i de l'esport Odontologia Ciències i salut animal Ciències mèdiques bàsiques Farmàcia Fisioteràpia Infermeria Òptica i optometria Podologia Psicologia Teràpia ocupacional Veterinària
 41. 41. ESTUDIAR BATXILLERAT Graus associats a Ciències Biologia Estadística aplicada Biologia ambiental Física Bioquímica Física - Matemàtiques Bioquímica i biologia molecular Genètica Geologia Biotecnologia Ciència i tecnologia d’aliments Matemàtiques Ciències Matemàtiques – Administració i direcció d’empreses Ciències ambientals Microbiologia Ciències biomèdiques Nanociència i nanotecnologia Ciències químiques i biomoleculars Química Enologia Tecnologia i gestió alimentària
 42. 42. ESTUDIAR BATXILLERAT Graus associats a Enginyeria i Arquitectura Arquitectura Ciències i tecnologies de la telecomunicació Disseny- Elisava Enginyeria agrària i alimentària Enginyeria agrícola Enginyeria agroalimentària Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Enginyeria de tecnologia naval Enginyeria de l'energia Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil Enginyeria de mines Enginyeria d’integració de sistemes TIC Enginyeria de tecnologies industrials Enginyeria de la construcció Enginyeria de l’energia Enginyeria agroalimentària i Enginyeria de les tecnologies del paisatge de la informació i la comunicació Enginyeria alimentària Enginyeria biomèdica Enginyeria de materials Enginyeria Civil Enginyeria de mines Enginyeria d’aeronavegació Enginyeria de sistemes audiovisuals Enginyeria d’aeroports Enginyeria de sistemes de Enginyeria de disseny telecomunicació industrial Enginyeria de sistemes electrònics Enginyeria d'edificació Enginyeria d’edificacióElisava Enginyeria elèctrica Enginyeria electrònica de telecomunicació Enginyeria electrònica industrial i automàtica Enginyeria en organització industrial Enginyeria de sistemes biològics Enginyeria en tecnologies aeroespacials Enginyeria forestal Enginyeria geològica Enginyeria geomàtica i topografia Enginyeria informàtica Enginyeria marina Enginyeria mecànica Enginyeria mecatrònica Enginyeria nàutica i transport marítim Enginyeria química Enginyeria telemàtica Fotografia i creació digital Informàtica i serveis Matemàtiques Matemàtiques-Enginyeria informàtica Multimèdia
 43. 43. I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?

×