Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació sessio 1

372 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació sessio 1

 1. 1. EL BLOC: una eina comunicativa Institut Eduard Fontserè Nov 2010
 2. 2. Objectius  Saber què és un bloc  Conèixer diferents tipus de blocs  Aprendre les utilitats dels blocs  Participar en un un bloc  Crear i gestionar un bloc
 3. 3. Primera Sessió: 23 novembre  Què és un bloc?  Per què treballar amb blocs?  Blocs amb Blogger  Mirem alguns blocs  Entrem al bloc del curset  Les parts del bloc: panell, capçalera, barra lateral, cos central, entrades/missatges, edició missatges, configuració, format, …
 4. 4. QUÈ ÉS UN BLOG?  Pàgina web gratuïta.  Actualitzable fàcilment.  Continguts textuals i audiovisuals diversos.  Facilita la comunicació.  Estructura i funcionament senzills: no cal un coneixement informàtic avançat.  L’administrador pot eliminar entrades equivocades o inconvenients.
 5. 5. UTILITATS  És una eina digital comunicativa dinàmica i senzilla.  Pot ser: un diari personal, un magatzem de recursos, un portfolio, un espai per compartir tasques, un espai de treball col·laboratiu, un llibre digital, …
 6. 6. Per què amb blocs?  Ajuden a treballar les competències bàsiques  Fomenten la motivació de l’alumnat  Són més fàcils d’administrar i actualitzar que altres pàgines i suports virtuals (Moodle, Wikis)  Permeten la privacitat
 7. 7. Per què amb blogs? Els/Les alumnes poden:  crear els seus textos i documents propis, i llegir i comentar els d’altres
 8. 8. Els/Les alumnes poden:  fer exercicis online triats pel professor
 9. 9. Els/Les alumnes poden:  publicar documents audiovisuals: audio, imatges, videos
 10. 10. Els/Les alumnes poden:  aplegar les seves produccions (e-portfolio)
 11. 11. Els/Les alumnes poden:  realitzar tasques col·laboratives
 12. 12. Els/Les alumnes poden:  seleccionar exercicis segons interès o nivell de coneixements (tractament de la diversitat)
 13. 13. Blocs amb Blogger  Utilitzarem www.blogger.com  pertany al grup google  amb un compte de correu gmail  Altres: wordpress, xtecblocs, …
 14. 14. Mirem alguns blocs  Del Fontserè  De diferents matèries  Dels meus grups d’alumnes  El del curset
 15. 15. Mirem blogs De l’IES Eduard Fontserè:  Mediació  Aula Oberta  Agenda 21  E-twinning De l’IES Eduard Fontserè:  Mediació  Aula Oberta  Agenda 21  E-twinning
 16. 16. Mirem blocs  De diferents tipus i per matèries: Anglès , Català , Socials EVP , Música, Ètica , Tecnologia, Gestió Admin , Ciències Naturals , Física i Química , Castellà , Psicopedagogia , Aula Acollida, Ed. Primària, Recursos per a mestres, …
 17. 17. Mirem blogs  Dels meus grups:  3r ESO  2n Batx
 18. 18. Mirem el nostre bloc “El bloc com a eina comunicativa” Hi podem accedir per URL: http://cursblocsfontsere.blogspot.com/ -si no és privat- o  Entrant a www.blogger.com i escriure el nom d’usuari i contrasenya del nostre compte de correu google - quan el bloc és privat-
 19. 19. Entrem al bloc  Parts:  Barra de navegació  Capçalera  Barres laterals i inferior  Cos central  Pàgines
 20. 20. Entrem al blog  ENVIAMENT DE MISSATGES  Nova entrada  Edita els missatges  Edita pàgines  Moderació comentaris
 21. 21. Entrem al blog  CONFIGURACIÓ:  Bàsic  Editorial  Formatació  Comentaris  Arxivament  Canal del lloc web  Correu electrònic i mòbil  Open ID  Permisos
 22. 22. Entrem al bloc  FORMAT:  Elements de la pàgina  Tipus de lletra i colors  Modifica l’HTML  Tria una plantilla nova
 23. 23. Participem en el bloc del curset * Dissenyem el nostre bloc
 24. 24. El bloc: una eina comunicativa Fi de la sessió

×