Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els drets dels infants

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els drets dels infants

 1. 2. ELS DRETS <ul><li>Què vol dir tenir dret? Fer el que em doni la gana és un dret? </li></ul><ul><li>Si ho vull per a mi, vol dir que tothom també té el dret a fer el que li doni la gana? </li></ul><ul><li>Amb quins valors universals podríem relacionar els drets? </li></ul>
 2. 3. DEFINICIÓ DE DRET Els drets fan referència a allò que garanteix les necessitats bàsiques i jurídicament reconegudes de totes les persones. Tothom té cobertes les necessitats bàsiques? Per què? Què comporta això?
 3. 4. CONVENCIÓ DELS DRETS DELS INFANTS <ul><li>QUÈ ÉS LA CONVENCIÓ? </li></ul><ul><li>És un tractat de les Nacions Unides i la primera llei internacional sobre els drets de l’infant “jurídicament vinculant” </li></ul><ul><li>Reuneix drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals </li></ul><ul><li>Té 54 articles </li></ul>
 4. 5. Principi 1 Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat CONVENCIÓ DELS DRETS DELS INFANTS
 5. 6. Principi 2 Dret a una protecció especial per tal que puguin créixer físicament i mentalment sans i lliures
 6. 7. Principi 3 Dret a un nom i una nacionalitat
 7. 8. Principi 4 Dret a una alimentació, vivenda i atenciò mèdica adequades
 8. 9. Principi 5 Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament i mentalment disminuïts
 9. 10. Principi 6 Dret a rebre comprensió i amor per part de les famílies i de la societat
 10. 11. Principi 7 Dret a una educació gratuita; dret a divertir-se i a jugar
 11. 12. Principi 8 Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill
 12. 13. Principi 9 Dret a no ser maltractat; dret a no ser explotat laboralment
 13. 14. Principi 10 Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia arreu del món

×