Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arviointimalli

3,066 views

Published on

Tässä luonnostelma yhden tyyppiselle arviointitoiminnalla, joka voisi tukea sosiaalista mediaa hyödyntävää oppimista

Published in: Education
 • Be the first to comment

Arviointimalli

 1. 1. Sosiaalista mediaa hyödyntävänoppimistoiminnan arviointi Miikka Salavuo syksy, 2012
 2. 2. 1) Oppimistutkimus onkiistattomasti todistanut,että tietty toiminta johtaasyvään oppimiseen.
 3. 3. Opetuksessa tulisi tukea/käynnistää tällaistatoimintaa ja myös ottaase osaksi arviointia.
 4. 4. 2) Koulun tehtävänä onsisältöosaamisen lisäksikehittää monenlaisia(meta)taitoja oppimisenohessa
 5. 5. Näillä tarkoitetaantulevaisuuden kannaltaolennaisia taitoja, jotkaliittyvät elinikäiseenoppimiseen:
 6. 6. Informaatiotaitoja: hakua,luokittelua, suodattamista, Kykyjä luoda Havainto-jakamista, lukutaitoa tulkinta-merkityksenanto prosesseja Tietolähteiden yhdistelyä Verkostojen hyödyntämistäVuorovaikutustaitoja Päättelytaitoja Kykyä ajatella toisin Sosiaalisia taitoja Kykyä hallita infoähkyä Uuden/ oman näkökulmanOma-aloitteisuutta keksimistä
 7. 7. Siksi näiden taitojenkehittäminen pitäisi ollaosana arviointia
 8. 8. Arvioidaan aktiivisuutta, toimintaa, vuorovaikutusta,uuden keksimistä, asioiden ”sisälle pääsemistä”,oivalluksia, ”Engagement”, kykyä omistaa oppimistaKykyä tehdä linkityksiä eri oppiaineiden välillä esim. tagien / avainsanojen käyttö oivallukset, ”tää liittyy maantsan tunnin juttuun..”MetataidotKykyä yhdistää teoriaa ja käytäntöä, soveltaauutta tietoa
 9. 9. Arvo yhteisölle Vuorovaikutus Aktiivisuus Älykkäät järjestelmät Kontribuutiot Sovellusten tilastot Mitä? Miten? Prosessit Arviointi Opettaja havainnoi Oivallukset Vertaisarviointi Altruismi Itsearviointi Uuden luominenValitaan arviointimenetelmät ja arvioinnin kohteet siten, että kyetäänarvioimaan nimenomaan metataitojen kehittymistä. Tiedotetaan arvioinnistaosallisille.
 10. 10. Prosessien / toiminnan arvioinnilla halutaanvarmistaa / tukea: * Asioiden ymmärtäminen: Aktiivisen toiminnan kautta opitaan asiat ”syvemmin”, kun päästään sisälle asiaan. * Olennaisten metataitojen kehittäminen osana oppimistoimintaa. Koulun tärkeä tehtävä.
 11. 11. Esimerkki: Yhteisöllinen tiedonrakentaminen1) Nähdään, että tietoa yhteisesti rakentamallaopitaan syvemmin asioita, opitaan ymmärtämäänniitä: keskiössä ovat- Selittäminen (ulkoistaminen),- Kyseleminen, vastaaminen; dialogi aiheesta- Erilaisten näkökulmien tuominen © Miikka Salavuo
 12. 12. ARVIOINTIARVIOINTI
 13. 13. Blogi/Wiki Google, Wikipedia
 14. 14. Ongelman asettelu; arvioidaan: - Aktiivisuus: vuorovaikutus, - Aiempi ymmärrys, tehtävänannon ymmärtäminen, hyvät kysymykset,Blogi/ puutteet tiedossa, kiinnostuksenWiki kohteet; - Tavoitteena ”päästä sisälle” aiheeseen, saada omistajuutta oppimiseen
 15. 15. Miten voidaan tukeaTiedonhaun prosessit arvioinnilla?
 16. 16. Informaatiotaidot; arvioidaan: - Tietolähteiden rikkaus ja monipuolisuus - Havainto, tulkinta, merkityksenanto -prosessit - Tietolähteiden soveltuvuus tehtävänantoon - Linkitykset tosielämään/ esitettyihin ongelmiinGoogle,Wikipedia
 17. 17. ARVIOINTI Twitter, Diigo,Evernote,Scoop.it,Edmodo ARVIOINTI
 18. 18. Arvioidaan: ARVIOINTI - Jakaminen (aktiivisuus, relevanttius, merkitys tehtävän kannalta) - Havainto, tulkinta, merkityksenanto -prosessit Twitter, - Tietolähteiden soveltuvuus Diigo, tehtävänantoonEvernote, - Linkitykset tosielämään/Scoop.it, esitettyihin ongelmiinEdmodo - Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus - Aktiivinen kommentointi
 19. 19. Arvioidaan Blogi/ Wiki,- Asian ymmärtäminen GoogleDocs,- Tuotoksen laatu, oikeellisuus(kin) Edmodo- Puutteet tiedossa (vielä?),jatkoselvitystarpeet..- Aktiivisuus- Itseohjautuvuus, uuden tiedontuottaminen (ei kopiointi, vaanjotain omaa..)- Osallistuminen ja yhteistoiminta
 20. 20. Ohessa esimerkkejä, ei tarvitse käyttää näin paljon, vaan hyödyntää omaan oppiaineeseen, tehtävään, aikaresursseihin ja oppijoiden arviointikykyyn soveltaen
 21. 21. Edelliseen liittyen voidaanarvioida myös arvioijaaopettajan ja/ tai oppijoidentoimesta!Kyky arvioida on aina myöstaito!
 22. 22. Opettaja voi määritellä sisällönymmärtämisen ja hallitsemisen lisäksitiettyjä taitoja, joita oppijan on hyvä oppiakurssin tai muun kokonaisuuden aikana.Koska emme tiedä, minkälainentulevaisuus meitä odottaa, onolennaista oppia oppimaan.
 23. 23. Pisteet voidaan laskea yhteen :esim. vertaisarviointi 20%, itsearviointi 10%,opettajan havainnointi 30%, sovellusten tilastot10% ja tuotetttu kokonaisuus tai koe 30%.Tai määritellä, että tietyllä pistemäärällä tietyistäsaa 7:n ja tietyllä 9:n jne., kuten OPSissa onohjeistettu.

×