PROJECTE FINAL MANUELA RUBIO

676 views

Published on

Aquest és el projecte final del curs COMPETIC2

Published in: Technology, Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PROJECTE FINAL MANUELA RUBIO

 1. 1. PROJECTE FINAL COMPETIC 2 MANUELA RUBIO PÉREZ
 2. 2. <ul>CULTURA, PARTICIPACIÓ I CIVISME DIGITAL </ul>En aquest mòdul vaig fer un bloc. http://manuelarubiop.blogspot.com/
 3. 3. EL CALAIX DE LA MESTRA , el meu primer bloc. Va ser una activitat molt engrescadora i sobretot molt útil per a la meva feina. Des de llavors sóc BLOGUERA.
 4. 4. TECNOLOGIA DIGITAL I ÚS DE L'ORDINADOR I DEL SISTEMA OPERATIU La feina feta per treballar els contingut d'aquest mòdul va quedar reflectida en un document on apareixen imatges de quatre captures de pantalla: * Una imatge on s'aprecia el programa compressor de fitxers que tinc instal·lat en l'ordinador. * Una imatge que mostra l'espai disponible d'emmagatzematge d'un dispositiu extern USB * Una captura que mostra la finestra de confirmació que informa que he instal·lat un programa correctament. * La finestra &quot;Afegir o treure programes&quot; on s'aprecia el nom del programa que acabo d'instal·lar.
 5. 5. Aquesta activitat la vaig trobar molt senzilla. Crec que saber i entendre com funciona el sistema operatiu d'un ordinador és bàsic per poder utilitzar adeqüadament les TIC.
 6. 6. NAVEGACIÓ, COMUNICACIÓ I CERCA EN EL MÓN DIGITAL En aquesta tasca calia enviar captures de pantalla inserides dins d'un document de text que mostraven els següents processos: * Entorn de la configuració de la pàgina d'inici. 1. La finestra del navegador havia de mostrar el entorn de treball del curs com a pàgina d'inici. * Entorn de l'organització del navegador web: 1. Deixar en &quot;adreces d'interès&quot; del navegador diferents pàgines web relacionades amb la temàtica d'aquest curs. 2. La tercera captura de pantalla recull una visualització de la biblioteca d'adreces d'interès desades en el navegador.
 7. 7. Molt interessant aquet mòdul. La navegació i cerca en el món digital ha d'estalviar temps, el que suposa entre altres coses organitzar i aprofitar les eines del navegador. Una de les meves mancances fins aquí però no endavant.
 8. 8. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA En aquesta activitat havia de presentar un text (en format .odt o .doc) on parlava de la meva experiència amb els editors de text. El document havia de tenir les següents característiques: * Una portada amb el meu nom, el títol del treball, la data i una imatge. Entre la portada i la pàgina 2 havia d'haver un salt de pàgina. * Encapçalaments i peus de pàgina: o Un encapçalament amb el meu nom, situat a la part superior dreta. o Un peu de pàgina que indica el número de pàgina sobre el total d'aquestes. o L'encapçalament i el peu de pàgina havien d'aparèixer a partir de la segona pàgina, no a la portada. * Tractament del text: o S'havia de fer servir text enriquit amb negretes, cursives i subratllats. * Tractament de paràgraf: o Sagnat a la primera línia de cada paràgraf. o Un interlineat d'1,5 cm. * Llistes numerades o no numerades (vinyetes) * Imatges inserides * Taules
 9. 9. Fa molt de temps que utilitzo els processadors de text però sempre hi ha coses noves per aprendre. Hi ha algunes eines interessants al Word o al Write que cal fer una activitat com aquesta per començar a aplicar-les habitualment.
 10. 10. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ GRÀFICA, SONORA I DE LA IMATGE El fotomuntatge Aquest treball tenia com a objectiu practicar les diverses tècniques de tractament d'imatge. * Modificar l'histograma de forma que sigui evident que s'ha fet aquesta operació. * Aplicar una correcció del color. * Modificar les dimensions de la imatge. * Incorporar continguts de diferents fotografies, tot aprofitant les possibilitats que ofereix el treball per capes. * Rotació d'imatges. * Etc. S'havia de fer arribar el mateix contingut en 3 formats: 1. L'arxiu original amb les capes, en el format natural del programa Gimp. 2. Format .jpg (publicable a pàgines web). 3. Format .tif (ideal per a imprimir).
 11. 11. El fotomuntatge va ser molt divertit. Havia utilizat altres programes però mai el GIMP. Ha estat un gran descubriment.
 12. 12. TRACTAMENT DEL SO L'activitat va consistir a enregistrar i editar una frase promocional utilitzant el programa Audacity i les seves prestacions: 1. Ajustar la configuració inicial de l'Audacity: qualitat, format i canal. 2. Establir la taxa de bits. 3. Editar l'arxiu, aprofitant les oportunitats que ens ofereix el programa: Modificar la durada, crear efectes d'esvaïment, afegir i treure soroll de fons, afegir i treure veu, afegir i treure &quot;eco&quot;, modificar l'equalitzador. S'havia d'exportar el fitxer a format .mp3 i enviar tres elements: l'arxiu natural del programa Audacity (extensió .aup), la carpeta que el programa genera automàticament i el fitxer en format mp3.
 13. 13. La relació entre l'Audacity i jo va començar fa ja uns quants anys. En el seu dia em va fascinar. I avui també.
 14. 14. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA En aquesta activitat s'havia de crear un full de càlcul amb la càrrega horària per assignatures que cursa un/a estudiant hipotètic/a. Aquest arxiu havia de contenir dos fulls: * En un primer full, anomenat &quot;Horari&quot; apareixen les dades en format taula. Els requisits del primer full són: 1. Introduir en format fila els noms dels dies de la setmana, fent servir les utilitats de les sèries de dades. Cal deixar la primera columna en blanc. 2. Introduir en les columnes, el nom de les diferents assignatures. Cal deixar la primera línia en blanc. 3. Introduir, en la intersecció entre files i columnes, quan s'escaigui, el número d'hores diàries que s'imparteix de cada assignatura. Emprar el format numèric i introduir números sencers i amb decimals. 4. Emprant l'assistent, realitzar sumes al final de les dades de les columnes. Aquestes sumes comptabilitzen el número total d'hores diàries que cursa l'estudiant. 5. Introduir la fórmula de la suma al final de les dades de les files. Aquestes comptabilitzen el número d'hores setmanals corresponent a cada assignatura. 6. Cal que les assignatures estiguin ordenades per ordre alfabètic, utilitzant l'opció adequada perquè així sigui. 7. Cal que el full tingui un format ric, utilitzant recursos per tal de fer el document visualment atractiu: negretes, cursives, color a les cel·les... * En el segon full de l'arxiu, anomenat &quot;Gràfica&quot; havia d'aparèixer un gràfic on es reflecteixin de manera clara les dades del full anterior referides al número d'hores setmanals que l'estudiant cursa de cada assignatura. S'havia d'enviar en una carpeta comprimida amb el document en dos tipus de formats: el propi del full de càlcul i en .pdf.
 15. 15. Ja coneixia el CALC però feia temps que no l'utilitzava. Aquesta activitat va ser una actualització dels meus coneixements.
 16. 16. En aquesta activitat havia de crear un full de càlcul amb GoogleDocs i compartir-lo. La tasca concreta consistia en crear un full de càlcul amb GoogleDocs on es contemplés un pressupost amb els diferents productes que cal comprar per una festa de l'escola i el cost total que aquesta suposa. COMPARTIR DOCUMENTS
 17. 17. Com es pot veure a la primera imatge, anteriorment a aquesta activitat ja havía compartit algun document amb una companya. Ja he dit que sóc curiosa i m'agrada investigar i provar noves aplicacions. Si tots els mestres d'un claustre compartissin documents, ens estalviariem molt de temps.
 18. 18. TRACTAMENT DE LES DADES En aquesta activitat s'havia de crear una base de dades aplicable a l'àmbit docent. La base s'havia d'ajustar als següents requisits: * S'havia de dissenyar, com a mínim, dues taules relacionades i també omplir un mínim de 4 registres en la taula principal. * Muntar un formulari per a introduir les dades. * Preparar una consulta. * Elaborar un informe.
 19. 19. LA BIBLIOTECA Trobo molt interessant el món de les bases de dades, la seva aplicació i sobretot la seva creació. Com moltes coses en les TIC, és molt més fàcil fer servir la base de dades creada per controlar el servei de préstec dels llibres de la biblioteca de l'escola que la seva creació.
 20. 20. Crear amb el programa IMPRESS, una presentació de diapositives que recolli les activitats fetes al llarg del curs(amb una petita reflexió) i penjar-lo en el SLIDESHARE
 21. 21. Aquesta activitat és la que més m'ha costat en temps i en esforç, però també la que he trobat més interessant. Recopilar, organitzar, reflexionar... i crear la presentació amb tot els treballs realitzats al llarg del curs ha suposat ser conscient de tot el que he après en aquest mesos, de l'ajuda i comprensió de les tutores, de la importància d'un fòrum participatiu i del companys/es virtuals. A tots i totes, gràcies.
 22. 22. ADREÇES DE MATERIALS UTILITZATS http://www.xtec.es/pas-centres/materials_actic/capitols/n2.htm http://www.xtec.es/pas-centres/material/794214/index.htm http://www.xtec.net/pas-centres/material/794216/index.htm http://www.xtec.es/pas-centres/material/794234/index.htm http://www.xtec.es/pas-centres/material/790503/oopen/materials/index.html http://www.xtec.es/pas-centres/material/790503/online/materials/index.html
 23. 23. http://www.xtec.net/pas-centres/material/794254/ http://www.xtec.es/pas-centres/material/790543/oopen/materials/index.html http://www.xtec.es/pas-centres/material/790543/online/materials/index.html http://www.xtec.net/pas-centres/material/790506/oopen/materials/index.htm http://www.xtec.es/pas-centres/material/790505/oopen/materials/index.html http://www.xtec.es/pas-centres/material/790505/online/materials/index.html
 24. 24. Si t'agradat la presentació i vols torna a veure'l pulsa... INICI

×