Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PAZARLAMA STRATEJİ TANIMI
Strengths    Weaknesses (Güçlü Yönler)  (Zayıf Yönler)Opportunities    Threats (Fırsatlar)    (Tehditler)
S.W.O.T ANALİZİ NEDİR?
İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir             durumun güçlü yönleri. (OLUMLU) İçsel          ...
GÜÇLÜ YÖNLERİN SAPTANMASINDA
ZAYIF YÖNLERİN SAPTANMASINDA
FIRSATLARIN SAPTANMASINDA
TEHDİTLERİN SAPTANMASINDA
Kobiler İçin Örnek Swot Analizi
Ülke istihdamına katkıları.                                     Karar mekanizmalarında...
KOBİ’lerin ekonomik sistem içindeki öneminin kabul görmüş olması.                             ...
OLUŞUM
NEDİR ?
PRODUCT / ÜRÜN
PRICE / FİYAT
PLACE / YER
PROMOTION / TANITIM
EKLENTİ SÜRECİYLE BERABER ;
Hedef kitle (üretilen mal/ hizmetin satılacağı hedef kitle/ler.         Fiziksel bilinirlik düzeyi.Yöntem (Ne yapt...
4P
Customer Value / Product          Müşteri Değeri  /Ürün          Customer Cost /Price / Fiyat    ...
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Pazarlama stratejileri 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pazarlama stratejileri 2

2,002 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pazarlama stratejileri 2

 1. 1. PAZARLAMA STRATEJİ TANIMI
 2. 2. Strengths Weaknesses (Güçlü Yönler) (Zayıf Yönler)Opportunities Threats (Fırsatlar) (Tehditler)
 3. 3. S.W.O.T ANALİZİ NEDİR?
 4. 4. İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun güçlü yönleri. (OLUMLU) İçsel İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir O durumun zayıf yönleri .(OLUMSUZ) Opportunities Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki koşullar. (FIRSATLAR)Dışsal O Dış çevreden gelen tehditler. (TEHDİTLER) Opportunities ©South-Western College Publishing
 5. 5. GÜÇLÜ YÖNLERİN SAPTANMASINDA
 6. 6. ZAYIF YÖNLERİN SAPTANMASINDA
 7. 7. FIRSATLARIN SAPTANMASINDA
 8. 8. TEHDİTLERİN SAPTANMASINDA
 9. 9. Kobiler İçin Örnek Swot Analizi
 10. 10. Ülke istihdamına katkıları. Karar mekanizmalarında ki esneklik. İnovasyon kabiliyeti. Yüksek yatırım verimliliği. Girişimciliğe ve büyümeye karşı yöneticilerdeki isteklilik. Yeniliğe açık genç yöneticiler. Yatırım yaptıkları bölgeyi tanımaları ve yerel yöneticilerle kolay ilişkiGüçlü Yönler (STRENGTH) kurabilmeleri. Büyük yatırım öncesi küçük yatırım paketleriyle yeni pazaların tepkilerini ölçme şansı. Pazar ve teknoloji değişikliklerine büyük işletmelerden daha hızlı uyum sağlayabilme. Öz sermaye ağırlıklı olarak çalışmaları sayesinde ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmeleri. Finansman – kaynak sorunu yaşamaları, proje hazırlama ve uygulama konusunda ki deneyim eksiklikleri nedeniyle projeye dayalı devlet destekleri ve AB fonlarından yeterinde yararlanamamaları. Ar-ge, inovasyona çok önem vermemeleri. İşletme ve yönetimde eğitimsel donanım ve deneyim eksikliği. Nitelikli iş gücü bulma ve maliyetlerini üstlenmede sıkıntı çekmeleri. Sermaye birikimlerinin ileri teknolojiye yatırım için yetersiz olması. Zayıf Yönler (WEAKNESS) Diğer işletmelerle işbirliği yapmaktan kaçınmaları. Modern pazarlama yöntemlerini kullanmamaları. Kamu ihale kriterlerini sağlayamamaları. Verimliliğe dayalı iş kültürü geliştirmede zayıf kalmaları.
 11. 11. KOBİ’lerin ekonomik sistem içindeki öneminin kabul görmüş olması. Güçlendirilmiş olan fikri mülkiyet haklarına dair yasal ve teknik altyapı. KOBİ’lere yönelik olarak pek çok kurum tarafından destek uygulanıyor olması. KOBİ’lere yönelik AB ve diğer yurtdışı fonların varlığı. Teşvik sisteminde sektörel ve bölgesel uygulamaya geçilmiş olmasının rantablFırsatlar (OPPORTUNITIES) olmayacak yatırımları dolaylı olarak önlemesi. Sektörel strateji belgelerinin hazırlanması. Mesleki ve teknik eğitim konularındakı stratejilerin varlığı. 2008 krizinde yeterliliğini ispatlamış güçlü bir bankacılık sektörünün varlığı. Ekonomideki belirsizlik dönemlerinin KOBİ’lere olumsuz etkileri. Güney Asya ülkelerinden ucuz ithalat yapılıyor olması. İstihdam ve vergi yüklerinin yurt dışı pazarlamada rekabette dezavantaj oluşturması. Politika üreticilerinin yararlanabileceği KOBİ istatistiklerinin yetersiz olması. KOBİ’lere yönelik yeterli uzman danışmanların olmayışı. Uygun yatırım alanları konusunda rehberlik hizmeti sunulmaması. Tehditler (THREATS) KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği. KOBİ politikaları, stratejileri ve politika dökümanlarının uygulamasının sınırlı olması. Sektör bazında yabancı pazarlarla bütünleşmenin yetersiz düzeyde olması.
 12. 12. OLUŞUM
 13. 13. NEDİR ?
 14. 14. PRODUCT / ÜRÜN
 15. 15. PRICE / FİYAT
 16. 16. PLACE / YER
 17. 17. PROMOTION / TANITIM
 18. 18. EKLENTİ SÜRECİYLE BERABER ;
 19. 19. Hedef kitle (üretilen mal/ hizmetin satılacağı hedef kitle/ler. Fiziksel bilinirlik düzeyi.Yöntem (Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemtaşır. Nasıl üretiyorsunuz, nasıl tanıtıyorsunuz, nasılsatıyorsunuz) Ambalaj / paketleme (dizayn olarak, “tanzim – teşhir”de yan yana dizildiğinde/ sergilendiğinde oluşturduğu izlenim vs. ) Halkla İlişkiler (MPR/ Marketing PR )
 20. 20. 4P
 21. 21. Customer Value / Product Müşteri Değeri /Ürün Customer Cost /Price / Fiyat Müşteri Maliyeti Customer Convenience /Place / Yer Müşteriye KolaylıkPromotion / Customer Communication / Tanıtım Müşteri iletişimi

×