Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hdsd quan triwebjoomla

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hdsd quan triwebjoomla

 1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VIỄN THÔNG FTL QUẢN TRỊ WEB JOOMLATÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG Mã hiệu dự án: Mã hiệu tài liệu:
 2. 2. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINHTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATEJOOMLA 1.0 03/05/2012 Hà Nội, 11/2009 2/78
 3. 3. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Bản ghi nhận thay đổi tài liệuNgày Vị trí thay Phiên bản Phiên Lý do Nguồn gốc Mô tả thay đổithay đổi đổi cũ bản mới 3/78
 4. 4. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Trang ký Người lập: Phạm Thị Linh Tester Người kiểm tra: Họ và tên _____________________ _______________________ Chức vụ Người phê duyệt: Họ và tên _____________________ _______________________ Chức vụ 4/78
 5. 5. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 MỤC LỤCGiới thiệu.....................................................................................................................................................................7 1.1. Mục đích.......................................................................................................................................7 1.2. Phạm vi và đối tượng sử dụng.....................................................................................................7 1.3. Thuật ngữ.....................................................................................................................................7 1.4. Tài liệu tham khảo.......................................................................................................................7Hướng dẫn sử dụng....................................................................................................................................................8 1.5. Đăng nhập hệ thống.....................................................................................................................8 1.6. Quản lý thành viên.......................................................................................................................9 1.6.1. Mô tả.......................................................................................................................................9 1.6.2. Thêm mới thành viên..............................................................................................................9 1.6.3. Sửa thành viên.......................................................................................................................11 1.6.4. Xóa thành viên......................................................................................................................13 1.6.5. Tìm kiếm thành viên.............................................................................................................13 1.7. Quản lý nội dung........................................................................................................................13 1.7.1. Quản lý Section/ Nhóm tin....................................................................................................13 1.7.1.1. Mô tả...................................................................................................................13 1.7.1.2. Thêm mới Section/Nhóm tin..............................................................................14 1.7.1.3. Sửa Nhóm tin......................................................................................................17 1.7.1.4. Xóa Nhóm tin ....................................................................................................17 1.7.1.5. Tìm kiếm Nhóm tin............................................................................................18 1.7.2. Quản lý Chủ đề con/Category...............................................................................................18 1.7.2.1. Mô tả...................................................................................................................18 1.7.2.2. Thêm Chủ đề con................................................................................................19 1.7.2.3. Sửa Chủ đề con...................................................................................................20 1.7.2.4. Xóa Chủ đề con..................................................................................................21 1.7.2.5. Tìm kiếm Chủ đề con.........................................................................................21 1.7.3. Quản lý Bài viết/ Article.......................................................................................................21 1.7.3.1. Mô tả ..................................................................................................................21 1.7.3.2. Thêm bài viết......................................................................................................22 1.7.3.3. Sửa bài viết.........................................................................................................28 1.7.3.4. Xóa bài viết.........................................................................................................28 1.7.3.5. Tìm kiếm bài viết................................................................................................29 1.8. Quản lý Menu.............................................................................................................................29 5/78
 6. 6. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 1.8.1. Thêm mới Menu....................................................................................................................29 1.8.2. Cách tạo các menu con..........................................................................................................321.9. Quản lý ảnh trong Joomla.........................................................................................................341.10. Quản lý File...............................................................................................................................36 1.10.1. Quản lý File.........................................................................................................................37 1.10.1.1. Mô tả.................................................................................................................37 1.10.1.2. Up file...............................................................................................................37 1.10.1.3. Xóa file.............................................................................................................40 1.10.2. Quản lý Tài liệu...................................................................................................................41 1.10.2.1. Mô tả.................................................................................................................41 1.10.2.2. Thêm mới nhóm tài liệu....................................................................................42 1.10.2.3. Xóa nhóm tài liệu..............................................................................................44 1.10.2.4. Thêm mới tài liệu..............................................................................................441.11. Forum........................................................................................................................................46 1.11.1. Tạo chuyên mục cho forum.................................................................................................46 1.11.2. Tạo chuyên mục với phân quyền cho một nhóm.................................................................49 1.11.3. Sửa chuyên mục đã có.........................................................................................................50 1.11.4. Tạo bài viết có file đính kèm...............................................................................................501.12. Quản trị mail............................................................................................................................52 1.12.1. Mô tả...................................................................................................................................52 1.12.2. Thêm mới nhóm thành viên................................................................................................53 1.12.3. Thêm thành viên..................................................................................................................56 1.12.4. Xóa nhóm............................................................................................................................57 1.12.5. Thêm mới mail...................................................................................................................58 1.12.6. Xem thông tin người dùng..................................................................................................63 1.12.7. Xóa người dùng...................................................................................................................651.13. Joomfish....................................................................................................................................66 1.13.1. Mô tả...................................................................................................................................66 1.13.2. Cấu hình Joomfish..............................................................................................................661.14. Phụ lục.......................................................................................................................................71 1.14.1. Một số chú ý về giao diện quản trị web joomla...................................................................71 1.14.2. Demo tạo bài viết văn bản :.................................................................................................73 6/78
 7. 7. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Giới thiệu1.1. Mục đích Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn cho người dùng về phần quản trị WEB Joomla1.2. Phạm vi và đối tượng sử dụng Tài liệu được áp dụng cho khách hàng sử dụng phần admin của web Joomla. Bao gồm các hướngdẫn quản lí nội dung, quản lí menu, quản lí thành viên, quản lí ảnh và forum.1.3. Thuật ngữ STT Thuật ngữ Định nghĩa1. NSD Người sử dụng1.4. Tài liệu tham khảoTên tài liệu Ngày phát hành Nguồn Ghi chú 7/78
 8. 8. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Hướng dẫn sử dụng1.5. Đăng nhập hệ thống Truy nhập vào phần quản trị web joomla bằng đường dẫn: http://địa chỉ trang web/Administrator .Đăng nhập với tài khoản được cấp. Nhập tên truy nhập và mật khẩu, chọn nút “Login” để đăng nhập vào hệ thống. NSD cũng có thể lựa chọn ngôn ngữ sử dụng để vào hệ thống bằng cách chọn tùy chọn Language.Nếu để mặc định Default thì ngôn ngữ sẽ là Tiếng Anh. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, thông tin về trang quản trị sẽ được hiển thị, tại đây người dùng cóthể thực hiện các chức năng chính như Quản lý người dùng, Quản lý bài viết, Quản lý nhóm tin, Chủ để,Menu… 8/78
 9. 9. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.6. Quản lý thành viên1.6.1. Mô tả Chức năng Quản lý thành viên cho phép Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm thành viên.1.6.2. Thêm mới thành viên Vào địa chỉ trang web-> Đăng nhập trang quản trị. Chọn Quản lý thành viên -> Trang Quản lýthành viên được hiển thị như sau: Sau khi Click nút “Thêm mới” -> Màn hình Thêm mới sẽ hiển thị 9/78
 10. 10. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Điền đầy đủ các thông tin cho thành viên mới: Tên Tên đăng nhập Email Mật mã mới Xác nhận lại mật mã Nhóm quyền: có 2 loại nhóm thành viên:  Nhóm Public Frontend: gồm những người dùng có quyền ở mực giới hạn, sau khi bài viết được soạn thảo bởi những người dùng thuộc nhóm này sẽ được chuyển lên nhóm cao hơn để duyệt  Nhóm Public Backend: gồm những người dùng có quyền ở mức cao, được phép duyệt hay bỏ bài viết, đề mục của nhóm Public Frontend. Click nút “Lưu” -> Hiển thị màn hình thêm mới thành công. - Note: Không được thêm mới thành viên có tên truy cập trùng với tên truy cập đã có trên hệ thống Nếu không muốn thêm mới-> Click nút” Hủy” để hủy thêm mới thành viên Nhập địa chỉ email theo đúng định dạng. 10/78
 11. 11. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.6.3. Sửa thành viênCó 2 cách để sửa thành viên: C1: Click vào tên thành viên trong danh sách thành viên C2: Kích ô chọn trước tên thành viên-> Click nút “hiệu chỉnh” 11/78
 12. 12. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Có thể thay đổi trạng thái mặc định của thành viên. Khóa thành viên: Không/Có. Nhận email từ hệ thống: Không/ CóSau khi sửa, Click nút ”Lưu” để lưu thông tin vừa sửa. Màn hình thông báo sửa thành công hiển thị-Note: Khi sửa thông tin thành viên, phải nhập :Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu. 12/78
 13. 13. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.6.4. Xóa thành viênTích vào ô đánh dấu cạnh tên thành viên-> Click nút “Xóa”1.6.5. Tìm kiếm thành viênCó thể tìm kiếm thành viên theo điều kiện Lọc hoặc theo giá trị nhập vào ô tìm kiếm1.7. Quản lý nội dung1.7.1. Quản lý Section/ Nhóm tin1.7.1.1. Mô tảSection/ Nhóm tin là các mục, các lĩnh vực, các dòng sản phầm, dịch vụ … mà Website muốn đề cậptới.VD1: Một website bán sách trực tuyến có thể bao gồm các Section: Sách văn học 13/78
 14. 14. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Sách tin học Sách toán họcVD2: Một website về tin tức có thể gồm các Section: Thể thao Văn hóa Pháp luật1.7.1.2. Thêm mới Section/Nhóm tinTrên bảng điều khiển-> Chọn Quản lí Nhóm tin-> Màn hình quản lí nhóm tin hiển thịClick nút”Thêm mới”-> Màn hình thêm mới hiển thị 14/78
 15. 15. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Điền đầy đủ thông tin : Tiêu đề: Alias: Đã được bật: Trạng thái mặc định là Yes. Giới hạn truy cập: Sự miêu tả: 15/78
 16. 16. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Click nút “Lưu” để hoàn tấtNhóm tin Đào tạo đã được thêm vào danh sách Nhóm tin. 16/78
 17. 17. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.7.1.3. Sửa Nhóm tinTích vào ô cạnh nhóm tin muốn sửa->Click nút “Sửa”-> Màn hình sửa nhóm tin xuất hiệnSau khi sửa Nhóm tin->Click nút”Lưu” để hoàn tất.1.7.1.4. Xóa Nhóm tinTích vào ô cạnh nhóm tin muốn xóa-> Click nút ”Xóa” 17/78
 18. 18. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Note: Trường hợp Nhóm tin có các chủ đề con và bài viết ở trong-> Tiến hành xóa từ mức bài viết->Chủ đề con-> Nhóm tin1.7.1.5. Tìm kiếm Nhóm tinCó thể tìm kiếm Nhóm tin theo Trạng thái hoặc giá trị nhập vào ô Lọc1.7.2. Quản lý Chủ đề con/Category1.7.2.1. Mô tảCategory: Các chuyên mục, loại sản phẩm, loại dịch vụ … được đề cập một cách cụ thể hơn, chi tiếthơn. VD1: Trong Section “Văn học” có các Category: “Tiểu thuyết”, “Truyện ngắn”, “Hồi ký” …. 18/78
 19. 19. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 VD2: Trong Section “Thể thao” có các Category: “Bóng đá”, “Quần vợt”, “Các môn thể thaokhác” …1.7.2.2. Thêm Chủ đề conTrên bảng điều khiển-> Chọn Quản lý Chủ đề-> Màn hình quản lý chủ đề xuất hiệnClick nút”Thêm mới” ->Màn hình thêm mới Chủ đề con xuất hiện 19/78
 20. 20. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Điền đầy đủ các thông tin: Tiêu đề: Alias: Trạng thái Đã được bật: Mặc định là Yes Chủ đề: Chọn Chủ đề ở mức cha Giới hạn truy cập: Mặc định là Công khai Sự miêu tả: Điền mô tảNote: Trước khi thêm mới Chủ đề con, phải tạo được Nhóm tinClick nút “Lưu” để hoàn tất1.7.2.3. Sửa Chủ đề conTích vào ô cạnh Chủ đề con muốn sửa-> Click nút”Sửa’-> Màn hình cho phép sửa Chủ đề con xuất hiện 20/78
 21. 21. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Click nút” Lưu” để hoàn tất1.7.2.4. Xóa Chủ đề conTương tự Xóa Nhóm tinNote: Trường hợp trong Chủ đề con có nhiều bài viết-> phải xóa từ mức bài viết -> Chủ đề1.7.2.5. Tìm kiếm Chủ đề conTương tự Tìm kiếm nhóm tin1.7.3. Quản lý Bài viết/ Article1.7.3.1. Mô tảArticle: Toàn bộ nội dung bài viết thường gồm 2 phần: Phần giới thiệu: Phần này nêu ngắn gọn, tóm tắt hoặc là ý mở đầu cho toàn bộ bài viết. Phần chi tiết: Là phần còn lại của bài viết.Do vậy để tạo một bài viết trên website, chúng ta cần qua tối đa 3 bước và tối thiểu là 1 bước nếu như đãcó sẵn Nhóm tin(Section) và Chủ đề con(Category). B1: Tạo Section: Vào trang quản trị --> Quản lý Nhóm tin->Thêm mới B2: Tạo Category: Vào trang quản trị --> Quản lý Chủ đề->Thêm mới 21/78
 22. 22. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 B3: Tạo Article: Vào trang quản trị --> Quản lý bài Viết --> Thêm mới1.7.3.2. Thêm bài viếtTrên bảng điều khiển-> Chọn Quản lý bài viết-> Màn hình quản lý bài viết xuất hiệnClick nút”Thêm mới” -> Màn hình cho phép thêm bài viết xuất hiện 22/78
 23. 23. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Điền đầy đủ thông tin: Tiêu đề: Alias: Chủ đề: Chọn chủ đề Chủ đề con: Chọn Chủ đề con Trang chủ: Trạng thái mặc định là Không. Nếu muốn xuất hiện trên trang chủ thì chọn Yes.Làm việc với Trình soạn thảo Editor- Tiny MCE 2.0 23/78
 24. 24. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Một bài viết cơ bản gồm : Ảnh đại diện: Ảnh này phải được upload lên sever Phần nội dung tóm tắt: Hiển thị tóm tắt bài viết Phần nội dung chi tiết: Phần này sẽ hiển thị khi xem chi tiết bài viếtBước 1: Chèn ảnh đại diện Nếu ảnh đại diện đã có trên server -> Click nút”Ảnh” -> Browser đến vị trí lưu ảnh trên server. Khichọn được ảnh-> URL của ảnh sẽ hiển thị tương ứng 24/78
 25. 25. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Copy URL của ảnh.Đưa con trỏ về phẩn soạn thảo-> Click nút “Chèn ảnh” -> Xuất hiện hộp thoại 25/78
 26. 26. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Trên tab General , Paste URL của ảnh ở trên ( như hình)Trên tab Appearance -> Alignment chọn Left 26/78
 27. 27. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Click nút “Insert” để chèn ảnh-> Kết quả như hình 27/78
 28. 28. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Bước 2: Soạn nội dung tóm tắt: Nội dung tóm tắt được viết ngắn gọn thể hiện được nội dung của toànbài viếtClick nút”Đọc thêm” để tách riêng phần tóm tắtBước 3: Soạn nội dung chi tiết bài viết.Kết quả như hìnhClick nút” Lưu” để hoàn tất.Note: Nên soạn thảo trên MS Word để hỗ trợ căn chỉnh văn bản nhiều hơn -> Copy vàoEditor1.7.3.3. Sửa bài viếtClick nút”Sửa” -> Màn hình cho phép sửa bài viết xuất hiệnCác bước thực hiện tương tự như thêm bài viết mới.1.7.3.4. Xóa bài viếtTương tự như xóa nhóm tin 28/78
 29. 29. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.7.3.5. Tìm kiếm bài viếtTương tự tìm kiếm nhóm tin1.8. Quản lý Menu1.8.1. Thêm mới MenuTrên bảng điều khiển-> chọn Quản lý Menu-> Màn hình quản lý menu xuất hiệnClick nút “Thêm mới” để Thêm mới 1 main Menu-> Màn hình cho phép thêm mới menu xuất hiệnĐiền đầy đủ thông tin: Unique Name: Tiêu đề: Sự miêu tả: 29/78
 30. 30. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Tiêu đề Module:Click nút “Lưu” để hoàn tất.Thêm mới một Menu Item trong Main Menu: Main Menu là menu ngang hiển thị trên trang chủ củawebsite • Vào menu Trình đơn --> Chọn Main Menu->Màn hình quản lý menu item trong Main Menu xuất hiệnClick nút “Thêm mới” để thêm mới một Menu chính • Vào Liên kết nội --> Các bài viết --> Chủ đề: Có thể thêm mới Menu theo kiểu Blog hoặc Menu theo kiểu Chủ đề chuẩn. 30/78
 31. 31. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Màn hình cho phép thêm mới Menu chính xuất hiện 31/78
 32. 32. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 • Nhập các thông tin cần thiết và Click nút “Save” để lưu lại dữ liệuNote: Các bước sửa, xóa thực hiện tương tự như sửa, xóa Section hay Category.1.8.2. Cách tạo các menu conBước 1: Vào trang quản trị.Bước 2: Thêm mới một Menu con: • Vào màn hình Main Menu • Click đúp vào 1 menu muốn thiết lập quan hệ Cha/con. ( Ở đây là Menu Giới thiệu) • Nhập các thông tin cần thiết của menu con. • Click nút “Save” để lưu lại thông tin 32/78
 33. 33. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Note: • Danh mục Cha là danh mục có chứa menu con. Trong trường hợp thêm mới một menu con, menu này sẽ được liên kết đến danh mục Cha. • Thứ tự: là thứ tự menu được hiển thị ở vị trí nào. • Chủ đề con: là chủ đề mà menu này liên kết đến.Kết quả sau khi thiết lập Menu Cha con 33/78
 34. 34. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.9. Quản lý ảnh trong JoomlaĐể thực hiện upload file, ảnh trong Joomla, thực hiện theo các bước sau:Vào trang quản trị-> Menu Trang chủ-> Quản lý phương tiện-> Màn hình quản lý phương tiện hiển thịĐể tạo thêm một thư mục, gõ tên thư mục vào ô như hình và Click nút”Tạo danh mục”. 34/78
 35. 35. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Để upload ảnh: Chọn thư mục chứa ảnh --> Click nút “Browser...” --> chọn ảnh muốn upload --> Clicknút “Bắt đầu tải lên” 35/78
 36. 36. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Note: Tên file phải viết liền, ko có dấu cách. Kích cỡ ảnh không quá 10M. Nên Resize ảnh trước khi upload1.10. Quản lý FileVào menu Component->Docman->Home- 36/78
 37. 37. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.10.1. Quản lý File1.10.1.1. Mô tảQuản lý File bao gồm quản lý các file, tài liệu được tải lên hoặc tạo mới ngay trong phần quản lý file1.10.1.2. Up fileTrên bảng điều khiển Docman-> Chọn File (như hình) 37/78
 38. 38. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Màn hình quản lý File xuất hiện cho ta biết danh sách các FileClick nút “Tải lên” 38/78
 39. 39. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012-> Màn hình cho phép tải file xuất hiệnChọn “Tải lên một file từ máy tính của bạn”-> Click nút “Tiếp>>>” 39/78
 40. 40. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Click nút “Browser” đến file muốn tải lên -> Click nút “Gửi” để tải file1.10.1.3. Xóa file Tích vào ô chọn cạnh tên file muốn xóa-> Click nút “Xóa” để xóa file 40/78
 41. 41. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Thông báo xuất hiện -> Click nút “OK” nếu chắc chắn xóa/”Cancel” nếu không muốn xóa1.10.2. Quản lý Tài liệu1.10.2.1. Mô tả Chức năng hỗ trợ việc quản lý tài liệu, văn bản của trang web. Các file tài liệu sau khi được tải lênbằng chức năng “Up file” (Tham khảo mục 2.6.1.2)-> khai báo tài liệu mới map tới file đã up lên để 41/78
 42. 42. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012thuận tiện cho việc quản lý1.10.2.2. Thêm mới nhóm tài liệu Vào menu Components->DOCman->Home Trên bảng điều khiển DOCman-> chọn “Tài liệu” như hình Màn hình quản lý nhóm tài liệu hiển thị Nhóm tài liệu hỗ trợ việc quản lý các tài liệu một cách khoa học. VD: Trong nhóm tài liệu văn bản bao gồm Văn bản chỉ đạo của Viện 42/78
 43. 43. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Viện Giám Định Y KhoaClick nút “Thêm mới” -> Màn hình thêm mới tài liệu hiển thịĐiền các thông tin Tiêu đề nhóm Tên nhóm Mục nhóm chủ: Chọn nhóm tài liệu mức cha. Chọn “Top” nếu muốn nhóm tài liệu là mức cha Cấp độ truy cập:  Công khai: Tất cả đều có thể xem 43/78
 44. 44. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012  Registed: Chỉ thành viên đăng kí mới được xem  Đặc biệtClick nút ”Lưu” -> để lưu nhóm tài liệu-> Nhóm tài liệu vừa thêm hiển thị trên đầu danh sách1.10.2.3. Xóa nhóm tài liệu Tham khảo “Xóa Chủ đề con”1.10.2.4. Thêm mới tài liệu Tại bảng điều khiển DOCman-> chọn Tạo tài liệu mới-> Màn hình thêm mới tài liệu hiển thị Nhập các giá trị : 44/78
 45. 45. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Tên: Tên tài liệu Nhóm tài liệu: chọn nhóm tài liệu cho tài liệu Công bố: Yes/ Không Tại tab tài liệu : Chọn file tương ứng với tài liệu này Note: file này đã được tải lên qua chức năng “Tải file” Tại tab “Quyền hạn” -> Chọn nhóm được phép xem tài liệuClick nút “Lưu” để lưu tài liệu 45/78
 46. 46. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.11. Forum1.11.1. Tạo chuyên mục cho forumVào menu Components -> FireBoard Forum ->Quản lý Diễn ĐànClick nút “Thêm mới”->Màn hình cho phép thêm mới chủ đề hiển thịĐiền các thông tin:Diễn đàn chủ: Chọn “Không có diễn đàn chủ” nếu muốn đặt là chuyên mục chínhTên:Mô tả:Thông tin thêm: 46/78
 47. 47. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Cấu hình nâng cao diễn đàn 47/78
 48. 48. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Tại chức năng cấu hình nâng cao bạn có thêm các lựa chọn: • Khóa chuyên mục này? • Quyền truy cập • Cấp quyền truy cập cho một nhóm. • … 48/78
 49. 49. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Click nút “Lưu” để hoàn tất.1.11.2. Tạo chuyên mục với phân quyền cho một nhómGiống như bạn tạo chuyên mục bình thường nhưng phần “Cấp độ truy cập công cộng” bạn hãy chọnnhóm mà bạn muốn có quyền xem và tạo bài viết. Note: Nhóm này bạn có cho một user nào đó và nhóm bằng cách: Trên bảng điều khiển-> chọn Quản lý thành viên -> 49/78
 50. 50. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Chọn user bạn cần đưa cào nhóm nào đó (Lưu ý nhóm này phải trùng với “Public Access Level”bạn chọn)1.11.3. Sửa chuyên mục đã có Để thực hiện tạo chuyên mục cho forum ta thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Vào trang Quản trị Bước 2: Vào trang Quản lý forum • Vào menu Components -> FireBoard Forum -> Quản lý diễn đàn • Chọn chuyên mục cần sửa và Click nút”Sửa”1.11.4. Tạo bài viết có file đính kèm Để tạo bài viết trong forum ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Vào trang diễn đàn đăng nhập với quyền được phép viết bài. • Chọn new thread 50/78
 51. 51. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Bạn điền tiêu đề, nội dung và có thể chọn file đính kèm nếu cần bằng cách click chọn tệp tin và 51/78
 52. 52. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012chọn tệp tin mà bạn muốn đính kèm vào forum.1.12. Quản trị mail1.12.1. Mô tảQuản trị mail hỗ trợ quản lí tài khoản mail thành viên bao gồm thêm, sửa, xóa mail thành viên, gửi mailcho các thành viên khác.Vào địa chỉ mail VD: http://mail.viengiamdinhykhoa.gov.vnMàn hình đăng nhập xuất hiệnĐăng nhập với tài khoản quản trị mail 52/78
 53. 53. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Màn hình Gmail xuất hiện1.12.2. Thêm mới nhóm thành viênClick link “Manage this domain” 53/78
 54. 54. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Màn hình quản lý nhóm và người dùng xuất hiệnTại Tab “Group” cho phép quản lý mail thành viên theo các group khác nhau 54/78
 55. 55. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Click link”Creat a new group” để tạo group mớiĐiền đầy đủ thông tin như hình.Có thể qui định mức quyền truy cập khác nhau tới nhóm này. Tích chọn 1 trong 3: Team: Tất cả thành viên có thể gửi thư và xem được danh sách thành viên của nhóm Announcement-only: Chỉ những người quản trị mới có quyền gửi mail và xem danh sách thànhviên của nhóm 55/78
 56. 56. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Restricted: Chỉ những thành viên thuộc nhóm mới có quyền gửi mail và xem danh sách thành viêncủa nhóm.Click nút “Creat new group” để hoàn tất.Sau khi tạo nhóm thành công, có thể thêm thành viên cho nhóm hoặc xóa nhóm1.12.3. Thêm thành viênThêm 1 hoặc nhiều thành viên vào ô “Add new members”->Click nút “Add”Sau khi thêm thành viên, có thể “Remove members” khỏi nhóm. 56/78
 57. 57. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.12.4. Xóa nhómClick nút”Delete group” để xóa nhóm. 57/78
 58. 58. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Thông báo xuất hiện Click nút” Yes,delete this group” để tiếp tục xóa nhóm. Click nút”Cancel” nếu không muốn xóa nhóm.1.12.5. Thêm mới mailSau khi đăng nhập thành công-> Màn hình của mail xuất hiện-> Click chọn Manage this domainMàn hình quản lý mail xuất hiện. 58/78
 59. 59. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Click menu “Users and Groups”->Màn hình quản lý người dùng và nhóm xuất hiện 59/78
 60. 60. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Tại tab Users ->Click “Create a new user”-> Màn hình tạo người dùng mới xuất hiện 60/78
 61. 61. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Điền các thông tin: như hình First name(Họ) Last name(Tên) UsernameVD: Họ tên : Nguyễn Thanh Thúy ->Username :ThuyNTClick [Set password] để cài đặt password ban đầu cho người dùng.Note: Độ dài pass phải tối thiểu 6 kí tự Password này phải được thông báo cho người dùng biết. Người dùng phải đổi password trong lầnđăng nhập đầu tiên vào mail.Cuối cùng Click nút “Create new user” để hoàn thành 61/78
 62. 62. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Màn hình thông báo đăng kí thành công xuất hiệnĐể trở về màn hình quản lý user, Click vào link “Back to user list” 62/78
 63. 63. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012-> Màn hình quản lý người dùng xuất hiện1.12.6. Xem thông tin người dùngClick vào Name/ UserName của người dùng muốn xem thông tin-> Màn hình hiển thị thông tin ngườidùng. 63/78
 64. 64. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Màn hình hiển thị thông tin người dùngCó thể: Change password cho thành viên (Change Password) Đặt quyền quản trị mail cho thành viên(Tích chọn Privilges) Thay đổi nhóm (Edit group memberships) 64/78
 65. 65. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Click nút ”Save changes” để lưu thay đổi.1.12.7. Xóa người dùngThông báo xuất hiện 65/78
 66. 66. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Click nút”Delete users and emails” nếu chắc chắn xóa Click nút”Cancel” nếu không muốn xóa1.13. Joomfish1.13.1. Mô tả Joomfish là một component hỗ trợ cho joomla để xây dựng website đa ngôn ngữ1.13.2. Cấu hình Joomfish Bước 1: Lựa chọn ngôn ngữ Từ menu Components-> chọn “Joom!Fish”-> “Language”-> Màn hình quản lý ngôn ngữ hiển thị 66/78
 67. 67. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Click vào các ô ở cột Active để kích hoạt những ngôn ngữ mà bạn muốn dùng Trong cột Fallback, chọn ngôn ngữ thay thế mà bạn muốn dùng trong trường hợp không cóbản dịch tương ứng với ngôn ngữ hiện tại. Trọng cột Image filename, điền đường dẫn tới file hình đại diện cho ngôn ngữ (Ví dụ đường dẫn chofile hình của tiếng Việt là components/com_joomfish/images/flags/vi.gif - chú ý bạn phải upload 1 filehình với tên vi.gif trước ) Trong cột Config sẽ giúp bạn chỉnh sửa những cấu hình ngôn ngữ đơn giản. -> Click “Save” để lưu Bước 2: Dịch 67/78
 68. 68. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Từ menu Components-> chọn “Joom!Fish”-> “Translation” Màn hình Translation hiển thị Ở đây bạn chú ý phần khung màu đỏ. Languages và Content elements nghĩa là hiển thị danh sáchcác thành phần bằng Tiếng Việt , ở trên là hiển thị danh sách các menu bằng Tiếng Việt. 68/78
 69. 69. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Danh sách các menu bằng Tiếng Việt hiển thịClick vào một menu để dịch 69/78
 70. 70. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Màn hình dịch hiển thịClick nút “Save” để lưu-> Màn hình hiển thị đã cập nhật dịch thành công hiển thị 70/78
 71. 71. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Tương tự dịch cho các phần còn lại.VD: Muốn dịch bài viết -> Ngôn ngữ chọn VietNam và Content elements chọn “Contents”Danh sách các bài viết hiển thị-> Chọn bài viết để dịch-> Màn hình dịch bài viết hiển thị -> Thực hiệntương tự như dịch một menu. Soạn thảo các phần dịch tương ứng cho Title( Tiêu đề), Alias,Introtext(Tóm tắt), Fulltext (Nội dung) -> Click nút “Save” để lưu1.14. Phụ lục1.14.1. Một số chú ý về giao diện quản trị web joomlaĐối với Nhóm tin/ Chủ đề/ Bài viết đều có trạng thái Đã được bật/ Chưa 71/78
 72. 72. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Để thay đổi trạng thái-> Click trực tiếp vào trạng thái của bản ghi đóVới bài viết, có thêm trường: Trang chủ-> Có hiển thị trên trang chủ hay không 72/78
 73. 73. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/20121.14.2. Demo tạo bài viết văn bản : Hiện tại trong menu “Văn bản” gồm các menu item: Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ Hoạt động nghiệp vụ Liên quan đến các vấn đề BHXH Liên quan người có công Quản lý tài liệu Một menu trên main menu sẽ trỏ tới 1 nhóm tin(section), và một menu item sẽ trỏ tới một chủ đềcon (category) trong nhóm tin đó. VD: menu Văn bản -> Trỏ tới Nhóm tin “Văn bản”-> Sẽ phải tạo một nhóm tin là “Văn bản” (Tham khảo các bước tạo mới nhóm tin ở mục 2.3.1.2) Kết quả hiển thị 73/78
 74. 74. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Sau khi tạo mới nhóm tin “Văn bản”-> Cần tạo mới các chủ đề con trong nhóm tin văn bản.Mục đích tạo ra các chủ đề con này để mỗi menu item trong menu “Văn bản” trỏ tới.VD: Trong nhóm tin” văn bản” sẽ phải tạo mới thêm các chủ đề con sau:Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụHoạt động nghiệp vụLiên quan đến các vấn đề BHXHLiên quan người có công Các bước tạo mới một chủ đề con (Tham khảo mục 2.3.2.2) Chú ý: Chủ đề cha phải là “Văn bản” 74/78
 75. 75. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012 Tương tự tạo mới các chủ đề con còn lại. Bước tiếp theo: Thiết lập kiểu cách hiển thị của menu item đó Ta làm như sau: Từ menu hệ thống-> Chọn menu“ Trình đơn”-> Chọn “Main Menu”-> màn hìnhquản lý main menu hiển thị-> Chọn menu item “Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ” Màn hình cho phép cấu hình menu item hiển thị-> Click nút “Thay đổi loại” để cấu hình hiển thị cho menu item đó 75/78
 76. 76. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Màn hình cấu hình hiển thị->Chọn Giao diện Chủ đề con dạng BlogGiao diện này sẽ hiển thị các bài viết theo chủ đề con ở dạng blog 76/78
 77. 77. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATE JOOMLA 1.0 03/05/2012Chọn Chủ đề con là: Văn bản/ Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ-> Click nút”Lưu”Bước tiếp theo: Thêm bài viết cho chủ đề con (Tham khảo mục 2.3.3.2)Chú ý: Muốn đổi chủ đề cho bài viết (Tham khảo mục 2.3.3.3)-> Sửa chủ đề cho bài viết đóCác menu item còn lại ta thực hiện tương tự 77/78
 78. 78. TITLE WRITER PHẠM THỊ LINHTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB VERSION RELEASE DATEJOOMLA 1.0 03/05/2012 78/78

×