Successfully reported this slideshow.

Tasg b segmentu ff

555 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tasg b segmentu ff

  1. 1. Hydref 2012
  2. 2.  Ymchwiliwch i sut mae ‘Folly Farm’ yn segmentu ei chwsmeriaid yn ôl nodweddion allweddol, er enghraifft, yn ôl:
  3. 3.  oedran rhyw/rhywedd ffordd o fyw statws economaidd gymdeithasol lleoliad a/neu nodweddion dilys eraill
  4. 4.  Darlun clir ar sut i ennill marciau uchel!
  5. 5. Dyddiad Cau: 30/10 (edmodo) Dim mwy na 1200 o eiriau (tua 4 ochr A4) Croeso i chi ddefnyddio is-deitlau Cewch ddefnyddio adnoddau digidol megis ‘Popplet’ neu ‘linoit’ i grynhoi syniadau cyn eu hegluro (defnyddiwch ‘Print Screen’) Gwobrwyir marciau ychwanegol am waith sy’n dangos ymchwil personol pellach Rhaid cynnwys theori am segmentu a’i GYMHWYSO i’r sefydliad RHAID cynnwys data/ffeithiau e.e. wrth Zoe/o’r we ** RHAID CYWIRO EICH GWAITH CYN EI GYFLWYNO **

×