Cyflwyniad i SOLO (Daear 8T)

314 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cyflwyniad i SOLO (Daear 8T)

 1. 1. TacsonomegSOLO
 2. 2. Beth yw e?!SOLO = ‘Structure of Observed Learning Outcomes’( Model sy’n ein cynorthwyo i ddeall y broses o ddysgu)
 3. 3. Tasg?• Mewn parau trefnwch y 5 gosodiad mewn trefn• Defnyddiwch y daflen SOLO i’ch helpu• Mae gennych 3 munud!
 4. 4. 5 ffordd gyffredin o ateb cwestiwn UNSTRWYTHUROL Mae gen i un syniad perthnasol CYNSTRWYTHUROL am y pwnc hwn.. AMLSTRWYTHUROL Dydw i ddim yn Mae gen i o syniadau sicr am… ynglŷn â ... CRYNODEB ESTYNEDIG PERTHYNOL Gallaf edrych ar y Medraf gysylltu fy syniadau hyn mewn syniadau at ei gilydd i ffordd newydd a weld y ‘darlun mawr’... gwahanol...
 5. 5. Dysgu Dwfn!
 6. 6. Gyda SOLO medrwn…• Ddeall sut i gyrraedd y lefelau uchaf mewn tasg• Adnabod a defnyddio meini prawf yn bwrpasol• Darparu adborth a gwybodaeth ‘symud ymlaen’• Deall beth i wneud nesaf!
 7. 7. IAITH DDYSGU Lefel SOLO BerfauUnstrwythurol diffiniwch, adnabyddwch, enwch, tynnwch lun, darganfyddwch, labelwch, dilynwch...Amlstrwythurol disgrifiwch, rhestrwch, amlinellwch, cwblhewch, cyfunwch, parhewchPerthynol gwnewch gyfres, dosbarthwch, cymharwch, gwrthgyferbynnwch, esboniwch (achosion& effeithiau), dadansoddwch, trefnwch, gwahaniaethwch, cwestiynwch, cymhwyswchCrynodeb rhagwelwch, gwerthuswch, damcaniaethwch,Estynedig crewch, profwch, dadleuwch, cyfansoddwch, blaenoriaethwch, dyluniwch, perfformiwch
 8. 8. Tasg SOLO 1
 9. 9. EICH CWESTIWN ESTYNEDIG!
 10. 10. WYTHNOS NESAF?!
 11. 11. GwaithCartref!21/1
 12. 12. Gwaith Cartref• Mewngofnodi i edublogs.org (dolen ar edmodo)• Darllenwch eich blog CHI! (daearpreseli.edublogs.org)• Adborth yr wythnos nesaf plis!
 13. 13. DISGRIFIO Segmentu’r Farchnad!2. Ceisiwch nodi mwy o wybodaeth drwy greu map meddwl! ? ? Segmentau’r Farchnad... ? ?
 14. 14. ASTUDIAETH ACHOS3. Sut mae NIVEA wedi segmentu ei farchnad?* Meddyliwch am “NIVEA SUNCARE” neu “NIVEA FOR MEN”
 15. 15. DOSBARTHU Segmentu’r Farchnad!
 16. 16. GWAITHCARTREF
 17. 17. CWESTIWN ESTYNEDIG“Ymchwiliwch i sut mae’r gyfundrefn yn segmentu ei chwsmeriaid yn ôl nodweddion allweddol: er enghraifft, yn ôl oedran, rhyw/rhywedd, ffordd o fyw, statws economaidd gymdeithasol, lleoliad, a/neu nodweddion dilys eraill”
 18. 18. MEINI PRAWF (PWYSIG!)• Mae ymwybyddiaeth gynhwysfawr o berthnasedd, a chymhwyso, gwybodaeth am y gyfundrefn a’i segmentu cwsmeriaid. Mae theori berthnasol yn cael ei chymhwyso’n drylwyr ac yn ofalus ac mae cyfeirio clir at agweddau allweddol ar y sefyllfa fusnes, e.e. egluro’n llawn …•• Mae gwybodaeth wedi’i chymhwyso’n glir ac yn llawn drwy egluro’r cyd-destunau galwedigaethol a’r perthnasedd. Mae’r holl bwyntiau allweddol wedi’u datblygu’n llawn a’u cymhwyso’n briodol, heb ddibyniaeth ar theori yn unig.•• Mae ffurf ac arddull yr ysgrifennu yn briodol, gan
 19. 19. Connecting your learning Deep & Language of surface learning learning Multi Relational Outcomesstructural Progress feedbackExtended Understanding assessment abstract success Knowledge criteria
 20. 20. Thinking SquaresDoes Shakespeare influence all modern writers? How does Shakespeare compare to a modern playwright? What did he do and why? Who is Shakespeare?
 21. 21. REVIEWDesign an activity which could introduce SOLO to your students How could you use SOLO? What do you know about SOLO?

×