Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cyflwyniad cadi gwaith parhaol

211 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cyflwyniad cadi gwaith parhaol

  1. 1. Sector Gyhoeddus Unigol BuddiannauUndeb CYTUNDEB PARHAOL
  2. 2. Manteision Sefydlogrwydd Datblygu Ymrwymedig Safon Cynllun Busnes
  3. 3. Anfanteision Rhwystr Hyblygrwydd Diddordeb Gwaith
  4. 4. Casgliad:Manteision i Gyflogai Manteision i Gyflogwyr Anfanteision i Gyflogai Anfanteision i GyflogwyrDiogeliad swydd- llai o straen a Mae’r staff yn brofiadol wrth ddelio Efallai bod gweithio yn yr un Yn aml mae staff rhan amserphryder iddynt o ran incwm ariannol â phroblemau ac amrywiaeth o amgylchedd am gyfnod barhaol yn tymhorol yn gweithio’n galetach yn gwsmeriaid, ac yn gyfarwydd â rhwystredig neu yn gyfyngedig I’r yr oriau prin maent yn derbyn safonau a reolau/gweithdrefnau cyflogai gwaith na staff parhaol.Cyfle i ddatblygu perthnasau gydag Staff parhaol yn fwy ymrwymedig Gall cyflogai datblygu agwedd Nid oes cymaint o hyblygrwydd ynaelodau eraill o’r staff I’w gwaith sy’n arwain at safonau negyddol tuag at y cwmni sy’n eu perthyn i’r fath hyn o gytundeb, felly uchel cyflogi oherwydd eu bod yn ni all y cwmni newid eu cyflogaeth gweithio yno am gyfnod hir o amser. yn ôl galwMae’n rhoi cyfle i’w galluogi i Safon gwasanaeth cwsmer yn gwella Ar gyfer swyddi llawn amser Mae’r broses o ddiswyddo yn hir acddatblygu’u gyrfaoedd yma- yn oherwydd bod staff parhaol â parhaol, nid oes hyblygrwydd oriau. yn anoddamlwg yn gwella cymhelliant y phrofiad yn cyfathrebu gydacyflogai chwsmeriaid.Maent yn derbyn gwyliau â thal a Mae’r staff yn fwy hapus oherwydd Gall cyflogai colli diddordeb yn euchyfnod mamolaeth/tadolaeth eu diogeliad swydd a’u gwaith ar ôl cyfnod o amser, sy’n sefydlogrwydd ariannol. Golyga staff arwain at weithlu llai effeithlon. hapus cwsmeriaid hapus a chymhelliant da. Mae staff parhaol yn caniatáu cyflogwyr i gynllunio’u modelau busnes misoedd neu hyd yn oed blynyddoedd yn gynt sydd o fudd mawr iddynt yn ariannol- rhagweld colledion/elw/problemau cyflogaeth ac ati.

×