Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adolygu trefi

211 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Adolygu trefi

  1. 1. Gwahanol fathau o aneddiadauCeir nifer o aneddiadau gwahanol, onddyma’r 4 pwysicaf i chi:1. Tref farchnad2. Tref ddiwydiannol3. Tref borthladd4. Tref wyliau
  2. 2. Termau PwysigAnheddiadSwyddogaethTref farchnadTref ddiwydiannolTref wyliauTref borthladdyw ble mae pobl ynprynu a gwerthuyw ble mewnforir acallforir nwyddauyw ble mae pobl ynbywyw ble mae pobl yngwneud pethauyw’r rheswm drossefydlu trefCwblhewch y brawddegau isod trwy ysgrifennu’r enwau a’r brawddegaucywir gyferbyn a’i gilydd yn eich llyfrau.
  3. 3. Swyddogaeth AnheddiadGwelir ffatrïoedd mewn trefidiwydiannol.Swyddogaeth trefddiwydiannol oedd gwneud pethaumewn ffatrïoedd(gweithgynhyrchu).Yn y porthladd mae dociau. Ymadaw nwyddau i mewn o wledyddtramor a dyma ble byddaiffatrïoedd yn danfon eu cynnyrchi wledydd tramor.Yr enw ar ynwyddau o wledydd eraill ywmewnforion. Yr enw a roddir ar ynwyddau sy’n cael eu hanfontramor yw allforion.Datblygodd y trefimarchnad pan oeddmwyafrif poblogaethPrydain yn ffermwyr. Dymable arfera ffermwyr prynua gwerthu nwyddau e.e.hadau, offer ac anifeiliaid.O’u cwmpas mae banciau,siopau a swyddfeydd.Bydd pobl yn ymweldâ threfi gwyliau ermwyn hamddena amwynhau eu hunain.Arhosant mewngwestai ac mae angenadloniant arnynt.Edrychwch ar y disgrifiadau isod o aneddiadau.
  4. 4. Swyddogaeth AnheddiadGwelir ffatrïoedd mewn trefidiwydiannol.Swyddogaeth trefddiwydiannol oedd gwneud pethaumewn ffatrïoedd(gweithgynhyrchu).Yn y porthladd mae dociau. Ymadaw nwyddau i mewn o wledyddtramor a dyma ble byddaiffatrïoedd yn danfon eu cynnyrchi wledydd tramor.Yr enw ar ynwyddau o wledydd eraill ywmewnforion. Yr enw a roddir ar ynwyddau sy’n cael eu hanfontramor yw allforion.Datblygodd y trefimarchnad pan oeddmwyafrif poblogaethPrydain yn ffermwyr. Dymable arfera ffermwyr prynua gwerthu nwyddau e.e.hadau, offer ac anifeiliaid.O’u cwmpas mae banciau,siopau a swyddfeydd.Bydd pobl yn ymweldâ threfi gwyliau ermwyn hamddena amwynhau eu hunain.Arhosant mewngwestai ac mae angenadloniant arnynt.Edrychwch ar y disgrifiadau isod o aneddiadau.

×