Perancangan strategik koko 2012

310 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perancangan strategik koko 2012

 1. 1. MATLAMAT STRATEGIK1 Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti2Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan,kemahirandan sahsiah3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global5 Mempunyai sistem pengurusan yang cekap,berkesan dan berinovasiPERANCANGAN STRATEGIKUNIT : UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK : Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi Kokurikulum
 2. 2. MATLAMAT STRATEGIK 1 : Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegritiBIL OBJEKTIF KPISASARANINISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 20151Mempertingkatketrampilan gurupemimpin ke arahpemilikan ’rolemodel’ cemerlangbagi pemantapansukan dankokurikulum padaakhir 2015% penglibatanguru 60% 70% 80% 90% 100%1. Menghadiri kursuspengurusan danpengadilanPELAN TINDAKANOBJEKTIF 1 : Mempertingkat ketrampilan guru pemimpin ke arah pemilikan ’role model’ cemerlang bagipemantapan sukan dan kokurikulum pada akhir 2015STRATEGIK 1 : Menghadiri kursus pengurusan dan pengadilanPROGRAM : Kursus Pengurusan dan Pengadilan OlahragaBIL AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKONTINGENSITARIKHJANGKATARIKHLAKSANA1KursusPengurusan danPengadilanGPK Kokurikulum RM 100.00April2012April2012BilanganKertasKerjaYangdibentangBahanKursusPELAN OPERASI M 1.1.1PROGRAM : Kursus Pengurusan dan Pengadilan OlahragaRASIONAL : Meningkatkan Penampilan dan Imej Guru Semasa Bersama Murid Di Luar Bilik DarjahOBJEKTIF : Guru Mempunyai Ilmu Pengetahuan Dan Ketahanan Diri Serta Menjadi ’Role Model’
 3. 3. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1.Menyediakan Kertas KerjaJan 2012-Bilangan Bahan Kertas Kerja2.Membentuk Jawatankuasa danMesyuarat IndukFeb 2012- Bilangan Kehadiran SenaraiJawatankuasa3.Mesyuarat PelaksanaanFeb 2012- Bilangan Kehadiran Minit Mesyuarat4.Mengumpul bahan kursusMac 2012RM 100.00 Bilangan Bahan Bahan Kursus5.Pelaksanaan KursusApril 2012RM 100.00 Peratus kehadiran Bahan Kursus6.Post MortemJun 2012- PeratusPencapaianLaporan7.Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)Ogos 2012RM 50.00 Bilangan bahanpelaporanFormatPelaporanPERANCANGAN STRATEGIKUNIT : UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK : Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 2 : Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah
 4. 4. BIL OBJEKTIF KPISASARANINISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 20151Mempertingkatkemahiranpenggunaanaplikasi penilaianmarkah 10%kokurikulum% penggunaanaplikasimeningkat60% 70% 80% 90% 100%1. Kursus LatihanAplikasi Markah 10%PELAN TINDAKANOBJEKTIF 1 : Mempertingkat kemahiran penggunaan aplikasi penilaian markah 10% kokurikulumSTRATEGIK 1 : Kursus Latihan Aplikasi Markah 10%NAMA PROGRAM : Kursus Pengayaan Kemahiran AplikasiBIL AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKONTINGENSITARIKHJANGKATARIKHLAKSANA1 Kursus GPK Kokurikulum RM 100.00 Jun 2012 Jun - Nov100%gurumahirMarkah 10%KokurikulumPELAN OPERASI M2:1:1PROGRAM : Kursus “Pengayaan Kemahiran Aplikasi“RASIONAL : 10% Markah Kemasukan Ke IPTA Adalah Daripada Kegiatan KokurikulumOBJEKTIF : Guru Dapat Menggunakan Aplikasi Penilaian Markah 10% Dengan CekapBIL HURAIAN AKTIVITI TARIKH DANTEMPOHKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN
 5. 5. PELAKSANAAN1.Menyediakan Kertas Kerja Mei 2012 RM 100.00Bilangan BahanModulKertas Kerja2.Membentuk Jawatankuasa danMesyuarat IndukJun 2012- BilanganpenyelarasSenaraiJawatankuasa3.Mesyuarat pelaksanaan Jun 2012- Bilangan Kehadiran Minit Mesyuarat4.Mengumpul bahan kursus Jun 2012- PeratuskehadiranBahan Kursus5.Pelaksanaan Kursus Jun 2012 RM 100.00BilanganBahanBahan Kursus6.Post Mortem Jun 2012- PeratusPencapaianLaporan7.Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)Jun 2012Nov 2012- PeratuspencapaianFormatPelaporanPERANCANGAN STRATEGIKUNIT : UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK : Tahap Kemenjadian Sahsiah Guru Pemimpin Kurang Merentasi KokurikulumMATLAMAT STRATEGIK 2 : Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran Dan Sahsiah
 6. 6. BIL OBJEKTIF KPISASARANINISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 20152Mempertingkatkehadiran muridke perjumpaanKokurikulum dansukan pada setiaphari Rabu danKhamis% kehadiranmuridmeningkat50% 60% 75% 85% 90%1. Pemantauan AktivitiMingguanPELAN TINDAKANOBJEKTIF 2 : Mempertingkat kehadiran murid ke perjumpaan Kokurikulum dan Sukan pada setiap hari Rabu dan KhamisSTRATEGIK 1 : Memantau aktiviti pelajar setiap kali menghadiri perjumpaan KokurikulumNAMA PROGRAM : Pemantauan Aktiviti MingguanBIL AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKONTINGENSITARIKHJANGKATARIKHLAKSANA1 PemantauanGPK KokurikulumRM 100.00Jan2012Jan - NovBilanganKertasKerjaYangdibentang%KehadiranpelajarPELAN OPERASI M 2:2:1PROGRAM : Pemantauan Aktiviti MingguanRASIONAL : Menarik Minat Murid untuk Menyertai Aktiviti Kokurikulum dan sukan di SekolahOBJEKTIF : Guru Dapat Melaksanakan Aktiviti Bersama Pelajar dengan BerkesanBIL HURAIAN AKTIVITI TARIKH DAN KOS PENILAIAN TINDAKAN LAMPIRAN
 7. 7. TEMPOHPELAKSANAANPELAKSANAAN PROGRAM SUSULAN BERKENAAN1.Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan BahanModulKertas Kerja2.Membentuk Jawatankuasa danMesyuarat IndukJan 2012 -BilanganpenyelarasSenaraiJawatankuasa3.Mesyuarat pelaksanaan Jan 2012 - Bilangan Kehadiran Minit Mesyuarat4.Mengumpul bahan kursusJan 2012-PeratuskehadiranBahan Kursus5.Pelaksanaan KursusJan 2012 RM 100.00BilanganBahanBahan Kursus6.Post Mortem Jan 2012 -PeratusPencapaianLaporan7.Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)Jun 2012 -Nov 2012-PeratuspencapaianFormatPelaporanPELAN STRATEGIKUNIT : KOKURIKULUMISU STRATEGIK : Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan Di Sekolah-sekolah Perlu DimantapkanMATLAMAT STRATEGIK 3 : Melahirkan Insan Yang Berkualiti Yang Dapat Memenuhi KeperluanGlobal.BIL OBJEKTIF SASARAN INISIATIF/ STRATEGI
 8. 8. KPI TOV 2012 2013 2014 20151 Meningkatkan KeberkesananPelaksanaan Dasar 1 Murid 1Sukan Di Sekolah% Penglibatanmurid-murid dalamaktiviti 1 Murid 1Sukan60% 80% 90% 95% 100%1. Mempelbagaikan aktivitisukan bagimemaksimumkanpenyertaan semua murid.PELAN TINDAKANOBJEKTIF 1 : Meningkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 SukanSTRATEGI 1 : Mempelbagaikan aktiviti sukan bagi memaksimumkan penyertaan semua murid.NAMA PROGRAM : Pertandingan permainan dan LigaBIL AKTIVITI TANGGUNGJAWABKOS /SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKONTIGENSITARIKHJANGKATARIKHLAKSANA1 Pertandinganpermainan antararumah sukanGPK KokoSU SukanRM1750.00Unit KokoSekolahJan – Julai2012Januari –Julai 2012 SemuaPelajarSemuapelajarterlibatPermainan disekolah2Liga 1 Murid 1sukanGPK kokoSU sukanRM3000.00Unit kokosekolahJan-julai2012Januari-November2012SemuapelajarSemuapelajarPermainan disekolah3Pertandinganpermainan antarakelasGPK kokoSU sukanRM1,500.00Ogos-NovemberOgos-NovemberSemuapelajarSemuapelajarPermainan disekolahPELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 1PROGRAM : Pertandingan permainan antara rumah sukanRASIONAL : Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan IntelekOBJEKTIF : Meningkatkan penglibatan pelajar dalam Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan
 9. 9. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANA ANPENILAIANPROGRAMTINDAKANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1. Menyediakan kertas konsepdan bahan mesyuarat.Januari RM 20.00Tujuan programTugasan AJKAggaranperbelanjaanGPK kokoSU sukanKertas konsep2. Mengadakan mesyuarat /taklimatFebruari RM 40.00Penerangan tugasandan langkahperlaksanaanGPK koko,SU sukan,GuruKertas konsep3.Pelaksanaan program Mac RM 1500.00Kelancaran programdan mencariJohan, N/johan dantempat ke-3GPK koko,SU sukan,Guru-guru’PelajarLaporan4.Post Mortem April RM 10.00KekuatanKelemahanGPK kokoSU sukanGuru-guruMaklum balas5. Pelaporan dan Penilaian( Dokumentasi)Mei RM15.00Laporan pelaksanaananalisisGPK kokoSU sukanBuku LaporanPELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 2PROGRAM : Liga 1 Murid 1 SukanRASIONAL : Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan IntelekOBJEKTIF : Meningkatkan penglibatan pelajar dalan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan
 10. 10. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANA ANPENILAIANPROGRAMTINDAKANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1. Menyediakan kertas konsepdan bahan mesyuarat.Januari RM 20.00Tujuan programTugasan AJKAggaranperbelanjaanGPK kokoSU sukanKertas konsep2. Mengadakan mesyuarat /taklimatFebruari RM 40.00Penerangan tugasandan langkahperlaksanaanGPK koko,SU sukan,GuruKertas konsep3.Pelaksanaan program Mac RM 2,000.00Kelancaran programdan mencariJohan, N/johan dantempat ke-3GPK koko,SU sukan,Guru-guru’PelajarLaporan4.Post Mortem April RM 10.00KekuatanKelemahanGPK kokoSU sukanGuru-guruMaklum balas5. Pelaporan dan Penilaian( Dokumentasi)Mei RM15.00Laporan pelaksanaananalisisGPK kokoSU sukanBuku LaporanPELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 3PROGRAM : Pertandingan Permainan antara KelasRASIONAL : Dapat Melahirkan Modal Insan Yang Seimbang Dalam Aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan IntelekOBJEKTIF : Meningkatkan penglibatan pelajar dalan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan
 11. 11. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANA ANPENILAIANPROGRAMTINDAKANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1. Menyediakan kertas konsepdan bahan mesyuarat.Januari RM 20.00Tujuan programTugasan AJKAggaranperbelanjaanGPK kokoSU sukanKertas konsep2. Mengadakan mesyuarat /taklimatFebruari RM 40.00Penerangan tugasandan langkahperlaksanaanGPK koko,SU sukan,GuruKertas konsep3.Pelaksanaan program Mac RM 800.00Kelancaran programdan mencariJohan, N/johan dantempat ke-3GPK koko,SU sukan,Guru-guru’PelajarLaporan4.Post Mortem April RM 10.00KekuatanKelemahanGPK kokoSU sukanGuru-guruMaklum balas5. Pelaporan dan Penilaian( Dokumentasi)Mei RM15.00Laporan pelaksanaananalisisGPK kokoSU sukanBuku LaporanPERANCANGAN STRATEGIKUnit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global
 12. 12. BIL OBJEKTIF KPISASARANINISIATIF / STRATEGITOV 2012 2013 2012 20151Mencungkil Bakat dan Potensimurid dalam pelbagai aktivitikokurikulum% penglibatanpelajar 60% 70% 80% 100%100%1.Pelaksanaan ProgramPeningkatan Kemahiran danPotensi Pelajar dalambidang KokurikulumPELAN TINDAKANOBJEKTIF 1 : Mencungkil Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Pelbagai Aktiviti KokurikulumSTRATEGI 1 : Pelaksanaan Program Peningkatan Kemahiran dan Potensi Pelajar dalam bidangKokurikulumBIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKOTINGENSITARIKHJANGKAANTARIKHLAKSANA1.Kursus KepimpinanPemimpin UnitUniform/ Kelab/PersatuanGPK Kokurikulum RM 100.00Jan2012Feb BilanganKertasKerja YangdibentangBahanKursus- Bengkel- Bahanedaran2.PerkhemahanTahunanPenyelaras UnitKokurikulumRM6000.00 April 2012 April GarispanduanPeratusPencapaian3.PerkhemahanOrientasi UnitUniform Tingkatan 1Penyelaras UnitKokurikulumRM1500.00 Feb 2012 Mac GarispanduanPeratusPencapaianPELAN OPERASI M3 : 1 : 1 : 1PROGRAM : Kursus Kepimpinan Pemimpin Unit/Kelab/Persatuan.RASIONAL : Potensi Pelajar-pelajar Dalam Bidang Kokurikulum pada tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan Kemahiran Dan Potensi Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum
 13. 13. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan BahanModulGPK KoPenyelarasKertas Kerja2 Membentuk Jawatankuasadan Mesyuarat IndukJan 2012 - BilanganpenyelarasGPK KoPenyelarasSenaraiJawatankuasa3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - Bilangan Kehadiran GPK KoPenyelarasMinit Mesyuarat4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- PeratuskehadiranGPK KoPenyelarasBahan Kursus5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahanGPK KoPenyelarasBahan kursus6 Post MortemJan 2012 - PeratusPencapaianGPK KoPenyelaraslaporan7 Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)Jun 2012 -Nov 2012- PeratuspencapaianGPK KoPenyelarasFormatPelaporanPELAN OPERASI M3 : 1 : 2 : 2PROGRAM : Perkhemahan Tahunan.RASIONAL : Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum pada tahap sederhanaOBJEKTIF : Semua Pelajar Dapat Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Ko-kurikulum
 14. 14. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan BahanModulGPK KoPenyelarasKertas Kerja2 Membentuk Jawatankuasadan Mesyuarat IndukJan 2012 - BilanganpenyelarasGPK KoPenyelarasSenaraiJawatankuasa3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - BilanganKehadiranGPK KoPenyelarasMinit Mesyuarat4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- PeratuskehadiranGPK KoPenyelarasBahan Kursus5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahanGPK KoPenyelarasBahan kursus6 Post MortemJan 2012 - PeratusPencapaianGPK KoPenyelarasLaporan7 Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)Jun 2012 -Nov 2012- PeratuspencapaianGPK KoPenyelarasFormatPelaporanPELAN OPERASI M3 : 1 : 2 : 3PROGRAM : Perkhemahan Orientasi Unit Uniform Tingkatan 1RASIONAL : Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum pada tahap sederhanaOBJEKTIF : Semua Pelajar Tingkatan 1 Dapat Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Ko-kurikulum
 15. 15. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan BahanModulGPK KoPenyelarasKertas Kerja2 Membentuk Jawatankuasadan Mesyuarat IndukJan 2012 - BilanganpenyelarasGPK KoPenyelarasSenaraiJawatankuasa3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - BilanganKehadiranGPK KoPenyelarasMinit Mesyuarat4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- PeratuskehadiranGPK KoPenyelarasBahan Kursus5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahanGPK KoPenyelarasBahan kursus6 Post MortemJan 2012 - PeratusPencapaianGPK KoPenyelarasLaporan7 Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)Jun 2012 -Nov 2012- PeratuspencapaianGPK KoPenyelarasFormatPelaporanUnit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global
 16. 16. BIL OBJEKTIF KPISASARANINISIATIF / STRATEGITOV 2012 2013 2012 20152Meningkatkan pencapaiandalam pertandingan unit uniform% pencapaianpelajar60% 75% 80% 90% 100% 1. Kawad KakiPELAN TINDAKANOBJEKTIF 2 : Mempertingkat pencapaian dalam pertandingan unit uniformSTRATEGI 1 : Kawad KakiBIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKOTINGENSITARIKHJANGKAANTARIKHLAKSANA1.Kursus MengajarKawad Kaki UntukLain-lain Pangkat(LLP)GPK Kokurikulum RM 200.00 Jan 2012 Jan 2012GarispanduanMarkah10%Kokurikulum-Bengkel-Bahanedaran2.PertandinganKawad KakiPeringkat SekolahPenyelaras UnitUniform RM 200.00 Mac 2012 April 2012BilanganKertasKerja YangdibentangMarkah10%KokurikulumPELAN OPERASI M3 : 2 : 1 : 1PROGRAM : Kursus Mengajar Kawad Kaki Untuk Lain-lain PangkatRASIONAL : Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki masih pada tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan unit Uniform
 17. 17. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00Bilangan BahanModulGPK KoPenyelarasKertas Kerja2 Membentuk Jawatankuasadan Mesyuarat IndukJan 2012 - BilanganpenyelarasGPK KoPenyelarasSenaraiJawatankuasa3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - BilanganKehadiranGPK KoPenyelarasMinit Mesyuarat4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- PeratuskehadiranGPK KoPenyelarasBahan Kursus5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahanGPK KoPenyelarasBahan Kursus6 Post MortemJan 2012 - PeratusPencapaianGPK KoPenyelarasLaporan7 Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)Jun 2012 -Nov 2012- PeratuspencapaianGPK KoPenyelarasFormatPelaporanPELAN OPERASI M3 : 2 : 2 : 1PROGRAM : Pertandingan Kawad Kaki Peringkat SekolahRASIONAL : Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki masih pada tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan kawad kaki di peringkat sekolah
 18. 18. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2012 RM 100.00Bilangan BahanModulGPK KoPenyelarasKertas Kerja2 Membentuk Jawatankuasadan Mesyuarat IndukJan 2012 - BilanganpenyelarasGPK KoPenyelarasSenaraiJawatankuasa3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - BilanganKehadiranGPK KoPenyelarasMinit Mesyuarat4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- PeratuskehadiranGPK KoPenyelarasBahan Kursus5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahanGPK KoPenyelarasBahan Kursus6 Post MortemJan 2012 - PeratusPencapaianGPK KoPenyelarasLaporan7 Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)Jun 2012Nov 2012- PeratuspencapaianGPK KoPenyelarasFormatPelaporanUnit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global
 19. 19. BIL OBJEKTIF KPISASARAN INISIATIF / STRATEGITOV 2012 2013 2012 20153Meningkatkan PencapaianDalam PertandinganKokurikulum Akademik danbukan Akademik% pencapaianpelajar70% 80% 90% 100% 100%1.Pertandingan AntaraKelas/ Kelab dan PersatuanPELAN TINDAKANOBJEKTIF 3 : Meningkatkan Pencapaian Dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dan Bukan AkademikSTRATEGI 1 : Pertandingan Antara Kelas / Kelab dan PersatuanBIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKOTINGENSITARIKHJANGKAANTARIKHLAKSANA1.Program MenjanaPotensi IndividuPenyelaras Kelabdan PersatuanAkademik / BukanAkademikRM 500.00 Jan 2012Jan-Nov2012100% gurumahirMarkah10%Kokurikulum2.Karnival Sukan danPermainanGPK Kokurikulum SUSukanGuru PenasihatRM 500.00 Jun 2012 Ogos 2012Penyertaanmurid%penyertaanGPKKokurikulumSU SukanGuruPenasihatPELAN OPERASI M3 : 3 : 2 : 1PROGRAM : Program menjana Potensi IndividuRASIONAL : Pencapaian dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik Dan Bukan Akademik padatahap membanggakanOBJEKTIF : Mengekalkan pencapaian Dalam Pertandingan Ko-kurikulum Akademik dan
 20. 20. Bukan AkademikBIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan Kertas Kerja Disember 2011 RM 100.00BilanganBahan ModulGPK KoPenyelarasKertas Kerja2 Membentuk Jawatankuasadan Mesyuarat IndukJan 2012 - BilanganpenyelarasGPK KoPenyelarasSenaraiJawatankuasa3 Mesyuarat pelaksanaanJan 2012 - BilanganKehadiranGPK KoPenyelarasMinit Mesyuarat4 Mengumpul bahan kursus Jan 2012- PeratuskehadiranGPK KoPenyelarasBahan Kursus5 Pelaksanaan Kursus Jan 2012 RM 100.00BilanganBahanGPK KoPenyelarasBahan Kursus6 Post MortemJan 2012 - PeratusPencapaianGPK KoPenyelarasLaporan7 Pelaporan dan Penilaian(Dokumentasi)Jun 2012 -Nov 2012- PeratuspencapaianGPK KoPenyelarasFormatPelaporanPELAN OPERASI M3 : 3 : 1 : 2PROGRAM : Karnival Sukan Dan PermainanRASIONAL : Kualiti Potensi Pelajar dalam bidang masih di tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan sukan Dan permainan
 21. 21. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJKPemantauS/U SukanPenyelarasSenaraiJawatankuasa2 Mengenalpasti kumpulansasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarS/U SukanPenyelarasSenaraikumpulansasaran3 Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - PelaksanaantugasanS/U SukanPenyelarasJadual4 MelaksanakanPemantauanJan 2012 RM 100PeratuspenglibatanS/U SukanPenyelarasLaporan5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianS/U SukanPenyelarasFormatPelaporanUnit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan globalBIL OBJEKTIF KPI SASARAN INISIATIF / STRATEGI
 22. 22. TOV 2012 2013 2012 20154Mempertingkatkan tahappengetahuan dan kemahiranguru dalam sukan danpermainan% pencapaianpelajar60% 70% 80% 90% 100% Menjana potensi guruPELAN TINDAKANOBJEKTIF 4 : Mempertingkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran guru dalam sukan dan permainanSTRATEGI 1 : Menjana potensi guruBIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKOTINGENSITARIKHJANGKAANTARIKHLAKSANA1.BengkelPengendalianUndang-undangPermainanPenyelaras KelabSukan dan Permainan RM 100.00 Mei 2012 Julai 2012100%gurumahirMarkah10%Kokurikulum2.TaklimatPengelolaanPertandinganGPK KokurikulumRM 100.00 Mei 2012 Julai 2012100%gurumahirMarkah10%KokurikulumPELAN OPERASI M3 : 4 : 1 : 1PROGRAM : Bengkel Pengendalian Undang-undang PermainanRASIONAL : Menggilap potensi guru dalam pengendalian pertandinganOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan
 23. 23. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJKPemantauS/U SukanPenyelarasSenaraiJawatankuasa2 Mengenalpasti kumpulansasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarS/U SukanPenyelarasSenaraikumpulansasaran3 Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - PelaksanaantugasanS/U SukanPenyelarasJadual4 MelaksanakanPemantauanJan 2012 RM 100PeratuspenglibatanS/U SukanPenyelaraslaporan5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianS/U SukanPenyelarasFormatPelaporanPELAN OPERASI M3 : 4 : 1 : 2PROGRAM : Taklimat Pengelolaan PertandinganRASIONAL : Menggilap bakat guru dalam menguruskan pertandinganOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan
 24. 24. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJKPemantauS/U SukanPenyelarasSenaraiJawatankuasa2 Mengenalpasti kumpulansasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarS/U SukanPenyelarasSenaraikumpulansasaran3 Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - PelaksanaantugasanS/U SukanPenyelarasJadual4 MelaksanakanPemantauanJan 2012 RM 100PeratuspenglibatanS/U SukanPenyelaraslaporan5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianS/U SukanPenyelarasFormatPelaporanUnit : UNIT KOKURIKULUMIsu Strategik : Kurang Menghasilkan murid yang berpotensi dalam bidang KokurikulumMatlamat Strategik 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global
 25. 25. BIL OBJEKTIF KPISASARANINISIATIF / STRATEGITOV 2012 2013 2012 20155Meningkatkan PencapaianDalam Kejohanan Sukan DanPermainan% pencapaianpelajar60% 70% 80% 90% 100% 1.Latihan IntensifPELAN TINDAKANOBJEKTIF 5 : Meningkatkan Pencapaian dalam Kejohanan Sukan dan PermainanSTRATEGI 1 : Latihan IntensifBIL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKOTINGENSITARIKHJANGKAANTARIKHLAKSANA1.KejohananOlahragaGPK KokurikulumSU SukanGuru PenasihatRM5000.00Jan 2012 Feb 2012PenyertaanmuridSekurang-kurangnyatempat ke-32. Merentas DesaGPK KokurikulumSU SukanGuru PenasihatRM1000.00 Jan 2012 Feb 2012PenyertaanmuridSekurang-kurangnyatempat ke-33. Kem BakatGPK KokurikulumSU SukanGuru PenasihatRM 200.00Jan-Nov2012Jan-Nov2012PenyertaanmuridSekurang-kurangnyatempat ke-2PELAN OPERASI M3 : 5 : 1 : 1PROGRAM : Kejohanan OlahragaRASIONAL : Mengenalpasti kebolehan muridOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kejohanan Sukan Dan Permainan
 26. 26. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1Menyediakan kertas kerjaDisember 2011- Bilangan AJKPemantauS/U SukanPenyelarasSenaraiJawatankuasa2Mengenalpasti kumpulansasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarS/U SukanPenyelarasSenaraikumpulansasaran3Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - PelaksanaantugasanS/U SukanPenyelarasJadual4MelaksanakanPemantauanJan 2012RM 100PeratuspenglibatanS/U SukanPenyelaraslaporan5 Pelaporan dan PenilaianJun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianS/U SukanPenyelarasFormatPelaporanPELAN OPERASI M3 : 5 : 1 : 2PROGRAM : Merentas DesaRASIONAL : Kualiti Potensi Pelajar masih di tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan sukanBIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJKPemantauS/U SukanPenyelarasSenaraiJawatankuasa2Mengenalpasti kumpulansasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarS/U SukanPenyelarasSenaraikumpulansasaran3Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - PelaksanaantugasanS/U SukanPenyelarasJadual4MelaksanakanPemantauanJan 2012RM 100PeratuspenglibatanS/U SukanPenyelarasLaporan5Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianS/U SukanPenyelarasFormatPelaporanPELAN OPERASI M3 : 5 : 1 : 3PROGRAM : Kem BakatRASIONAL : Kualiti Potensi Pelajar masih di tahap sederhanaOBJEKTIF : Meningkatkan Pencapaian Dalam Kejohanan sukan Dan permainan
 27. 27. BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANPENILAIANPROGRAMTINDAKANANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJKPemantauS/U SukanPenyelarasSenaraiJawatankuasa2 Mengenalpasti kumpulansasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarS/U SukanPenyelarasSenaraikumpulansasaran3 Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - PelaksanaantugasanS/U SukanPenyelarasJadual4 MelaksanakanPemantauanJan 2012 RM 100PeratuspenglibatanS/U SukanPenyelarasLaporan5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianS/U SukanPenyelarasFormatPelaporanPELAN STRATEGIKUNIT : UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK : Kurangnya semangat kesukanan dalam kalangan muridMATLAMAT STRATEGIK 5 : Mempunyai kemudahan infrustruktur yang berkualiti
 28. 28. BIL OBJEKTIF KPISASARANINISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 20151Meningkatkankemudahaninfrastruktur danperalatankokurikulumkepada murid% Penggunaan50% 60% 70% 80% 90%Penggunaan InfrastrukturPELAN TINDAKANOBJEKTIF 1 : Meningkatkan Kemudahan Infrastruktur Dan Peralatan Kokurikulum Kepada MuridSTRATEGIK 1 : Penggunaan InfrastrukturBIL AKTIVITITANGGUNGJAWABKOS /SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKONTIGENSITARIKHJANGKATARIKHLAKSANA1 Pembelian PeralatanGPK Kokurikulum SUSukanGuru PenasihatRM5000.00Jan 2012 Feb 2012PenyelenggaraanBilanganalatan2Merekod ataumelupuskan stokpelupusanGPK KoS/U SukanGuru Penasihat- Jan 2012 Nov 2012 DokumentasiBilanganalatanPELAN OPERASI M5 : 1 : 1 : 1PROGRAM : Pembelian PeralatanRASIONAL : Kekurangan peralatan dan infrastruktur kokurikulum
 29. 29. OBJEKTIF : Meningkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan Kokurikulum kepada muridBil HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAAN KPIPENILAIANPROGRAMTINDAKANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- Bilangan AJKPemantauGPK KoPenyelarasS/U SukanSenaraiJawatankuasa2 Mengenalpasti kumpulansasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarGPK KoPenyelarasS/U SukanSenaraikumpulansasaran3 Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - PelaksanaantugasanGPK KoPenyelarasS/U SukanJadual4 MelaksanakanPemantauanJan 2012 RM 100PeratuspenglibatanGPK KoPenyelarasS/U SukanLaporan5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianGPK KoPenyelarasS/U SukanFormatPelaporanPELAN OPERASI M5 : 1 : 1 : 2PROGRAM : Merekod atau Melupuskan Stok PeralatanRASIONAL : Stok Peralatan Sukan tidak dikemaskiniOBJEKTIF : Meningkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan Kokurikulum kepada murid
 30. 30. Bil HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANKPIPENILAIANPROGRAMTINDAKANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan kertas kerja Disember 2011- BilanganAJKPemantauGPK KoPenyelarasBilik KokoKertas KerjaMenyediakankertas kerja2 Mengenalpasti kumpulansasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarGPK KoPenyelarasBilik KokoSenaraikumpulansasaranMengenalpastikumpulan sasar3 Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - Pelaksanaan tugasanGPK KoPenyelarasBilik KokoJadualMenyediakanjadualPemantauan4 MelaksanakanPemantauanJan 2012 RM 100PeratuspenglibatanGPK KoPenyelarasBilik KokoLaporanMelaksanakanPemantauan5 Pelaporan dan Penilaian Jun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianGPK KoPenyelarasBilik KokoFormatPelaporan Pelaporan danPenilaianPELAN STRATEGIKUNIT : UNIT KOKURIKULUMISU STRATEGIK : Kurangnya semangat kesukanan dalam kalangan muridMATLAMAT STRATEGIK 5 : Mempunyai kemudahan infrustruktur yang berkualiti
 31. 31. BIL OBJEKTIF KPISASARANINISIATIF/STRATEGITOV 2012 2013 2014 20152Penyelenggaraanperalatan sertakemudahankokurikulum% Pemantauan 50% 60% 70% 80% 90%Pemantauan danPenyediaanPELAN TINDAKANOBJEKTIF 2 : Penyelenggaraan Peralatan Serta Kemudahan KokurikulumSTRATEGIK 1 : Pemantauan dan PenyeliaanBIL AKTIVITITANGGUNGJAWABKOS /SUMBERTEMPOH MASAKPI OUTPUTPELANKONTIGENSITARIKHJANGKATARIKHLAKSANA1 Pemantauan BerkalaGPK Kokurikulum SUSukanGuru PenasihatRM500.00 Jan 2012 Feb 2012 Dokumentasi2Penyeliaan DanPemeriksaanDokumenGPK Kokurikulum SUSukanGuru Penasihat- Jan 2012 Feb 2012 DokumentasiPELAN OPERASI M5 : 2 : 1 : 1PROGRAM : Pemantauan BerkalaRASIONAL : Pemantauan Dokumen Peralatan Kokurikulum Ditahap SederhanaOBJEKTIF : Penyelenggaraan Peralatan Serta Kemudahan Kokurikulum
 32. 32. Bil HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAANKPIPENILAIANPROGRAMTINDAKANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan kertaskerjaDisember 2011- BilanganAJKPemantauGPK KoS/U SukanPentadbirKertas KerjaMenyediakankertas kerja2 Mengenalpastikumpulan sasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarGPK KoS/U SukanPentadbirSenaraikumpulansasaranMengenalpastikumpulan sasar3 Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - PelaksanaantugasanGPK KoS/U SukanPentadbirJadualMenyediakanjadualPemantauan4 MelaksanakanPemantauanJan 2012 RM 100PeratuspenglibatanGPK KoS/U SukanPentadbirLaporanMelaksanakanPemantauan5 Pelaporan danPenilaianJun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianGPK KoS/U SukanPentadbirFormatPelaporan Pelaporan danPenilaianPELAN OPERASI M5 : 2 : 1 : 2PROGRAM : Penyeliaan Pemeriksaan DokumenRASIONAL : Pemantauan Dokumen Peralatan Kokurikulum Ditahap SederhanaOBJEKTIF : Penyelenggaraan Peralatan Serta Kemudahan Kokurikulum
 33. 33. Bil HURAIAN AKTIVITITARIKH DANTEMPOHPELAKSANAANKOSPELAKSANAAN KPIPENILAIANPROGRAMTINDAKANSUSULANLAMPIRANBERKENAAN1 Menyediakan kertaskerjaDisember 2011- BilanganAJKPemantauGPK KoS/U SukanPentadbirKertas KerjaMenyediakankertas kerja2 Mengenalpastikumpulan sasarJan 2012 - BilanganKumpulansasarGPK KoS/U SukanPentadbirSenaraikumpulansasaranMengenalpastikumpulan sasar3 Menyediakan jadualPemantauanJan 2012 - Pelaksanaan tugasanGPK KoS/U SukanPentadbirJadualMenyediakanjadualPemantauan4 MelaksanakanPemantauanJan 2012 RM 100PeratuspenglibatanGPK KoS/U SukanPentadbirLaporanMelaksanakanPemantauan5 Pelaporan danPenilaianJun 2012 -Nov 2012- PeratusPencapaianGPK KoS/U SukanPentadbirFormatPelaporan Pelaporan danPenilaian

×