Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala medier i undervisningen 121031

1,440 views

Published on

Slides till föreläsning på konferensen Skolan i

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociala medier i undervisningen 121031

 1. 1. Sociala medier i undervisningen Andreas Skog | Webb: andreasskog.wordpress.com | Twitter: @andreas_skog www.touchgraph.comonsdag 31 oktober 12
 2. 2. RICK MEREKI Filmmaker & Illustrator. rickmereki@hotmail.comonsdag 31 oktober 12
 3. 3. Historia Framtid 1990onsdag 31 oktober 12
 4. 4. LGR 11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.onsdag 31 oktober 12
 5. 5. Olle Findal: Svenskarna och Internet 2012onsdag 31 oktober 12
 6. 6. Ett nytt gemensamt kraftfält 69% 56% 49% 51% 51% 12% 55%onsdag 31 oktober 12
 7. 7. Ett nytt gemensamt kraftfält 69% 56% 49% 51% 51% 12% 55%onsdag 31 oktober 12
 8. 8. Ett nytt gemensamt kraftfält 69% 56% 49% 51% 51% 12% 55%onsdag 31 oktober 12
 9. 9. Ett nytt gemensamt kraftfält 69% 56% 49% 51% 51% 12% 55%onsdag 31 oktober 12
 10. 10. Ett nytt gemensamt kraftfält 69% 56% 49% 51% 51% 12% 55%onsdag 31 oktober 12
 11. 11. Ett nytt gemensamt kraftfält 69% 56% 49% 51% 51% 12% 55%onsdag 31 oktober 12
 12. 12. Ett nytt gemensamt kraftfält 69% 56% 49% 51% 51% 12% 55%onsdag 31 oktober 12
 13. 13. Ett nytt gemensamt kraftfält 69% 56% 49% 51% Öppenhet eller övervakning 12% 51% Transparens eller bedrägeri Massdeltagande eller massdistraktion 55% Att påverka eller påverkasonsdag 31 oktober 12
 14. 14. Sociala medier för lärande Samarbete, källkritik och undersökande arbetssätt. Gemensamt kunskapsbygge, crowdsourcing. Klasswiki, wikimedia, wikipedia, wikileaks. 9onsdag 31 oktober 12
 15. 15. Sociala medier för lärande VS Samarbete, källkritik och undersökande arbetssätt. En expert Många ”experter” Ett perspektiv Många perspektiv Gemensamt kunskapsbygge, språk Ett Många språk crowdsourcing. Få uttrycksformer Multimedialt, ex Qwiki Klasswiki, wikimedia, utan historik Statisk Dynamisk med historik wikipedia, wikileaks. 9onsdag 31 oktober 12
 16. 16. Sociala medier för lärande Samarbete, källkritik Skrivande, reflektion, och undersökande arbetssätt. argumentation, läsande och skrivande av olika Gemensamt typer av text. Webbpublicering. kunskapsbygge, crowdsourcing. Klassblogg, bokblogg, reseblogg, hemsida, Klasswiki, wikimedia, wikipedia, wikileaks. 9onsdag 31 oktober 12
 17. 17. Sociala medier för lärande VS Samarbete, källkritik för fröken Skriva reflektion, Skrivande, Skriva för riktig publik och undersökande arbetssätt. Svår att ändra argumentation, läsande Lätt att ändra och skrivande av olika Litenavrespons Gemensamt typer text. Mycket respons Webbpublicering. kunskapsbygge,Få uttrycksmedel Multimedialt, ex Tegelbobarn crowdsourcing. Skrivstil bokblogg, Klassblogg, Tangentbordsträning reseblogg, hemsida, Ensamarbete Klasswiki, wikimedia, Samarbete wikipedia, wikileaks. Färdigt resultat Fördjupar och leder vidare 9onsdag 31 oktober 12
 18. 18. Sociala medier för lärande Samarbete, källkritik Skrivande, reflektion, och undersökande arbetssätt. argumentation, läsande Nätverkande, digital och skrivande av olika och kritiskt kompetens Gemensamt typer av text. förhållningssätt. Webbpublicering. kunskapsbygge, Kontakt med yrkeslivet. crowdsourcing. Samarbetsgrupper, Klassblogg, bokblogg, marknadsföring, reseblogg, hemsida, Klasswiki, wikimedia, information wikipedia, wikileaks. 9onsdag 31 oktober 12
 19. 19. Sociala medier för lärande Samarbete, källkritik Bildspråk, berättande, Skrivande, reflektion, och undersökande källkritiskt tänkande. argumentation, läsande Nätverkande, digital arbetssätt. Publicera och redovisa och skrivande av olika och kritiskt kompetens Gemensamt förhållningssätt. arbeten på nätet. typer av text. Webbpublicering. kunskapsbygge, Kontakt med yrkeslivet. av och dela distans- Ta del crowdsourcing. Samarbetsgrupper, undervisning, nyheter, Klassblogg, bokblogg, marknadsföring, åsikter. reseblogg, hemsida, Klasswiki, wikimedia, information wikipedia, wikileaks. Sökmotor för lärande.onsdag 31 oktober 12
 20. 20. Sociala medier för lärande VS Gårdagens nyheter Bildspråk, berättande, Samarbete, källkritik Realtidsnyheter Skrivande, reflektion, och undersökande arbetssätt. Beroende Nätverkande, digital Oberoende av tid argumentation,av tid läsande källkritiskt tänkande. Publicera och redovisa och skrivande av olika och kritiskt Kontrolleras av få kompetens typer av text. förhållningssätt. Användargenererad arbeten på nätet. Gemensamt Massproduktion kunskapsbygge, Webbpublicering. Smal film distans- Kontakt med yrkeslivet. av och dela Ta del Litet utbud crowdsourcing. Samarbetsgrupper, undervisning, nyheter, utbud Klassblogg, bokblogg, Obegränsat marknadsföring, åsikter. Klasswiki, wikimedia,att dela Svår Lätt att dela, ex Bibliobuster reseblogg, hemsida, information wikipedia, wikileaks. Passiviserar Aktiverar Sökmotor för lärande.onsdag 31 oktober 12
 21. 21. Sociala medier för lärande Samarbete, källkritik Bildspråk, berättande, Skrivande, reflektion, och undersökande källkritiskt tänkande. argumentation, läsande Nätverkande, digital arbetssätt. Publicera och redovisa och skrivande av olika och kritiskt kompetens Gemensamt förhållningssätt. arbeten på nätet. typer av text. Webbpublicering. kunskapsbygge, Kontakt med yrkeslivet. av och dela distans- Ta del crowdsourcing. Samarbetsgrupper, undervisning, nyheter, Klassblogg, bokblogg, marknadsföring, åsikter. reseblogg, hemsida, Klasswiki, wikimedia, information wikipedia, wikileaks. Sökmotor för lärande.onsdag 31 oktober 12
 22. 22. Sociala medier för lärande Samarbete, källkritik Bildspråk, berättande, Skrivande, reflektion, och undersökande källkritiskt tänkande. argumentation, läsande Nätverkande, digital arbetssätt. Publicera och redovisa och skrivande av olika och kritiskt kompetens Feedback ger Gemensamt förhållningssätt. arbeten på nätet. alla en röst. typer av text. Webbpublicering. kunskapsbygge, Kontakt med yrkeslivet. av och dela distans- Ta del Egna crowdsourcing. Samarbetsgrupper, undervisning, nyheter, Klassblogg, bokblogg, nyhetsflöden marknadsföring, åsikter. reseblogg, hemsida, direkt från egna Klasswiki, wikimedia, information källor. wikipedia, wikileaks. Sökmotor för lärande.onsdag 31 oktober 12
 23. 23. Sociala medier för lärande VS Gårdagensreflektion, Samarbete, källkritik Skrivande, nyheter Realtidsnyheter Bildspråk, berättande, och undersökande Utvalda av journalister källkritiskt tänkande. dig arbetssätt. argumentation, läsande Nätverkande, digital Utvalda av Publicera och redovisa och skrivande av olika och kritiskt Förstahandskälla, (Pakistan) Feedback ger Andrahandskällor kompetens förhållningssätt. arbeten på nätet. alla en röst. typer av text. Gemensamt Svår att dela kunskapsbygge, Webbpublicering. Lätt att dela, (paper.li) Kontakt med yrkeslivet. av och dela distans- Ta del Källgranskning lättare Egna Källgranskning krånglig undervisning, nyheter, crowdsourcing. Samarbetsgrupper, Klassblogg, bokblogg, nyhetsflöden marknadsföring, åsikter. Ger alladirekt röst Tillåter vissa röster reseblogg, hemsida, en från egna Klasswiki, wikimedia, information wikipedia,Nationella och regionalaSökmotor för lärande. wikileaks. Globalakällor. nätverkonsdag 31 oktober 12
 24. 24. Sociala medier för lärande Samarbete, källkritik Bildspråk, berättande, Skrivande, reflektion, och undersökande källkritiskt tänkande. Tränar samarbete argumentation, läsande Nätverkande, digital arbetssätt. och skrivande av olika och kritiskt kompetens Feedback geroch logiskt Publicera och redovisa typer av text. förhållningssätt. arbeten på nätet. alla en röst. tänkande. Gemensamt Webbpublicering. kunskapsbygge, Kontakt med yrkeslivet. av och dela distans- Ta del Rollspel, Egna crowdsourcing. Samarbetsgrupper, undervisning, nyheter, risktagande och Klassblogg, bokblogg, nyhetsflöden problemlösning marknadsföring, åsikter. reseblogg, hemsida, direkt från egna Klasswiki, wikimedia, information skapar källor. engagemang. wikipedia, wikileaks. Sökmotor för lärande.onsdag 31 oktober 12
 25. 25. Sociala medier för lärande VS Lära för skolan Problembaserat Ett rätt svarreflektion, Samarbete, källkritik Komplext Bildspråk, berättande, Skrivande, och undersökande Tränar samarbete Lärarstyrt Nätverkande, digital Interaktivt arbetssätt. argumentation, läsande källkritiskt tänkande. Feedback geroch logiskt Publicera och redovisa och skrivande av olika och kritiskt Lite typer av text.kompetens återkopplingförhållningssätt. arbeten på nätet. återkoppling Mycket alla en röst. tänkande. Gemensamt Generellt kunskapsbygge, Webbpublicering. Individualiserat Rollspel, Kontakt med yrkeslivet. av och dela distans- Ta del Egna Bedömning bokblogg, crowdsourcing. Klassblogg, av resultat undervisning, nyheter, av processerna och Samarbetsgrupper, Bedömning risktagande nyhetsflöden problemlösning marknadsföring, åsikter. reseblogg, hemsida, Textbaserat information Klasswiki, wikimedia, Multimedialt från egna direkt källor. skapar wikipedia, wikileaks. engagemang. Individuellt Socialt Sökmotor för lärande.onsdag 31 oktober 12
 26. 26. Sociala medier för lärande Samarbete, källkritik Bildspråk, berättande, Skrivande, reflektion, och ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av undersökande källkritiskt tänkande. Tränar samarbete argumentation, läsande Nätverkande, digital arbetssätt. informationssamhällets olika och kritiskt på fritidenFeedback geroch logiskt och skrivande av teknik i arbetslivet, och redovisa för kompetens Publicera och kommunikationsändamål. typer av text. förhållningssätt. arbeten på nätet. alla en röst. tänkande. Gemensamt Webbpublicering. kunskapsbygge, Kontakt med yrkeslivet. färdigheter, distans- Ta del av och dela Egna Rollspel, Den underbyggs av grundläggande IKT - crowdsourcing. dvs. användning av datorer risktagande och Samarbetsgrupper, Klassblogg, bokblogg, undervisning, nyheter, nyhetsflöden problemlösning för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information marknadsföring, åsikter. reseblogg, hemsida, direkt från egna skapar samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.” EU Klasswiki, wikimedia, information källor. wikipedia, wikileaks. 2006 Sökmotor för lärande. engagemang.onsdag 31 oktober 12
 27. 27. Sociala medier för lärande Samarbete, källkritik klyftan handlar om att Bildspråk, berättande, förstå och använda Den andra digitala kunna eller inte kunna Skrivande, reflektion, informationstekniken, Media literacy. och ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av undersökande källkritiskt tänkande. Tränar samarbete argumentation, läsande Nätverkande, digital arbetssätt. informationssamhällets olika och kritiskt ochpå fritidenFeedbackdet och logiskt ”Digital kompetens är färdigheter ikunskaper och skrivande av teknik arbetslivet, förhållningssätt när gergäller att Publicera och redovisa för och kompetens typer avmedier för text. förhållningssätt. nätet. alla en röst. tänkande. kommunikationsändamål. att bemästraarbeten pålärande samhället” Ola Erstad 2005 Gemensamt digitala använda livet i det Webbpublicering. kunskapsbygge, Rollspel, Kontakt grundläggandedel av och dela distans- kan indelasavkreativ, Ta med yrkeslivet. färdigheter, dvs. användning i datorer Den underbyggs av som en ”Mediefärdigheterna grundläggande IKT - Egna medborgarkompetens crowdsourcing. Samarbetsgrupper, undervisning, nyheter, 2012 risktagande och Klassblogg, bokblogg, nyhetsflöden problemlösning kristik och social mediekompetens” Finlands Utbildningsstyrelse för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information marknadsföring, åsikter. reseblogg, hemsida, direkt från egna skapar samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.” EU Klasswiki, wikimedia, information källor. wikipedia, wikileaks. går ut grundskolan ska kunna använda lärande. teknik som ett verktyg för ” Varje elev som 2006 Sökmotor för modern engagemang. kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. Lgr11onsdag 31 oktober 12
 28. 28. Don´t Stop, don´t giv up! http://www.youtube.com/watch?v=7uUlOAyQsn4onsdag 31 oktober 12
 29. 29. Vi ses på nätet! Andreas Skog | 073-8190863 http://www.mediacenter.ac http://www.andreasskog.se http://andreasskog.wordpress.com Twitter: @andreas_skogonsdag 31 oktober 12

×