Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Digitala lärresurser i matematikundervisningen    Andreas Skog, IT-pedagog, andreasskog.wordpress.comonsdag 21 mars 12
http://m.socrative.com/        F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
onsdag 21 mars 12
onsdag 21 mars 12
onsdag 21 mars 12
Matematik och IT i undervisningen       Varför används inte IT i matematikundervisningen?        F R A M T I...
Matematik och IT i undervisningen       Varför används inte IT i matematikundervisningen?      Tillgång till d...
Matematik och IT i undervisningen       Varför används inte IT i matematikundervisningen?      Tillgång till d...
Matematik och IT i undervisningen       Varför används inte IT i matematikundervisningen?      Tillgång till d...
Matematik och IT i undervisningen       Varför används inte IT i matematikundervisningen?      Tillgång till d...
Matematik och IT i undervisningen       Varför används inte IT i matematikundervisningen?      Tillgång till d...
Matematik och IT i undervisningen       Varför används inte IT i matematikundervisningen?      Tillgång till d...
Matematik och IT i LGR11       photo by homero chapa on Flickr        F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2...
Matematik och IT i LGR11       ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ,       reflekterande och probl...
Matematik och IT i LGR11                                 • IT och internet - vardagliga t...
Matematik och IT i LGR11                                    • IT och internet - vardagl...
Matematik och IT i LGR11                                    • IT och internet - vardagl...
Matematik och IT i LGR11                                    • IT och internet - vardag...
Matematik och IT i LGR11                                     • IT och internet - varda...
Matematik och IT i LGR11       Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna       sammanfattningsvis ge...
Matematik och IT i LGR11       Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna    • Egna filmer, skapa egna p...
Matematik och IT i LGR11       ” Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva ...
Matematik och IT i LGR11       ” Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva ...
Matematik och IT i LGR11       ” Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva ...
Digitala lärresurser för matematik        F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
Digitala lärresurser för matematik        F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
Digitala lärresurser för matematik        F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
Digitala lärresurser för matematik      •  Möjligheter till ett varierat arbetsätt      •  Kan överbrygga to...
Digitala lärresurser för matematik      Kategorisering baserat på innehåll      • Råmaterial - Bilder, animati...
Digitala lärresurser för matematik      Kategorisering baserat på funktion      Färdighetsträning och individu...
Digitala lärresurser för matematik      Kategorisering baserat på funktion      Färdighetsträning och individu...
Digitala lärresurser för matematik      Kategorisering baserat på funktion      Färdighetsträning och individu...
Vi ses på nätet!       Andreas Skog | 073-8190863       http://www.mediacenter.ac       http://www.an...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

120321 matematik digitala_lärresurser

1,027 views

Published on

föreläsning på framtidens läromedel 2012

 • Be the first to comment

120321 matematik digitala_lärresurser

 1. 1. Digitala lärresurser i matematikundervisningen Andreas Skog, IT-pedagog, andreasskog.wordpress.comonsdag 21 mars 12
 2. 2. http://m.socrative.com/ F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 3. 3. onsdag 21 mars 12
 4. 4. onsdag 21 mars 12
 5. 5. onsdag 21 mars 12
 6. 6. Matematik och IT i undervisningen Varför används inte IT i matematikundervisningen? F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 7. 7. Matematik och IT i undervisningen Varför används inte IT i matematikundervisningen? Tillgång till datorer och kompetens F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 8. 8. Matematik och IT i undervisningen Varför används inte IT i matematikundervisningen? Tillgång till datorer och kompetens Det saknas strategier F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 9. 9. Matematik och IT i undervisningen Varför används inte IT i matematikundervisningen? Tillgång till datorer och kompetens Det saknas strategier Ämnets karaktär och traditionella arbetssätt F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 10. 10. Matematik och IT i undervisningen Varför används inte IT i matematikundervisningen? Tillgång till datorer och kompetens Det saknas strategier Ämnets karaktär och traditionella arbetssätt Utvecklingen mot att använda dynamiska program går långsamt F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 11. 11. Matematik och IT i undervisningen Varför används inte IT i matematikundervisningen? Tillgång till datorer och kompetens Det saknas strategier Ämnets karaktär och traditionella arbetssätt Utvecklingen mot att använda dynamiska program går långsamt Vad säger rapporterna? F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 12. 12. Matematik och IT i undervisningen Varför används inte IT i matematikundervisningen? Tillgång till datorer och kompetens Det saknas strategier Ämnets karaktär och traditionella arbetssätt Utvecklingen mot att använda dynamiska program går långsamt Vad säger rapporterna? F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 13. 13. Matematik och IT i LGR11 photo by homero chapa on Flickr F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 14. 14. Matematik och IT i LGR11 ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.” F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 15. 15. Matematik och IT i LGR11 • IT och internet - vardagliga tillämpningar ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, • Spel - problemlösning och kreativitet reflekterande och problemlösande aktivitet som är • Matematiken lär dig att tänka, reflektera nära kopplad till den samhälleliga, sociala och och rustar för att påverka samhällsutv. tekniska utvecklingen.” • Digital kompetens - livslångt lärande F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 16. 16. Matematik och IT i LGR11 • IT och internet - vardagliga tillämpningar ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, • Spel - problemlösning och kreativitet reflekterande och problemlösande aktivitet som är • Matematiken lär dig att tänka, reflektera nära kopplad till den samhälleliga, sociala och och rustar för att påverka samhällsutv. tekniska utvecklingen.” • Digital kompetens - livslångt lärande ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.” F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 17. 17. Matematik och IT i LGR11 • IT och internet - vardagliga tillämpningar ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, • Spel - problemlösning och kreativitet reflekterande och problemlösande aktivitet som är • Matematiken lär dig att tänka, reflektera nära kopplad till den samhälleliga, sociala och och rustar för att påverka samhällsutv. tekniska utvecklingen.” • Digital kompetens - livslångt lärande ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar • IT gör matematik intressant och intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att relevant för den digitala generationen använda matematik i olika sammanhang. Den ska • Världen och elevens vardag intresserar också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska • Konst, mönster, arkitektur, via datorn värden i möten med matematiska mönster, former • Nya representationsformer m h a teknik och samband.” F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 18. 18. Matematik och IT i LGR11 • IT och internet - vardagliga tillämpningar ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, • Spel - problemlösning och kreativitet reflekterande och problemlösande aktivitet som är • Matematiken lär dig att tänka, reflektera nära kopplad till den samhälleliga, sociala och och rustar för att påverka samhällsutv. tekniska utvecklingen.” • Digital kompetens - livslångt lärande ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar • IT gör matematik intressant och intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att relevant för den digitala generationen använda matematik i olika sammanhang. Den ska • Världen och elevens vardag intresserar också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska • Konst, mönster, arkitektur, via datorn värden i möten med matematiska mönster, former • Nya representationsformer m h a teknik och samband.” ”Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.” F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 19. 19. Matematik och IT i LGR11 • IT och internet - vardagliga tillämpningar ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, • Spel - problemlösning och kreativitet reflekterande och problemlösande aktivitet som är • Matematiken lär dig att tänka, reflektera nära kopplad till den samhälleliga, sociala och och rustar för att påverka samhällsutv. tekniska utvecklingen.” • Digital kompetens - livslångt lärande ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar • IT gör matematik intressant och intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att relevant för den digitala generationen använda matematik i olika sammanhang. Den ska • Världen och elevens vardag intresserar också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska • Konst, mönster, arkitektur, via datorn värden i möten med matematiska mönster, former • Nya representationsformer m h a teknik och samband.” • Samla, kritiskt värdera, kommunicera - digital kompetens ”Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital • Program för att presentera och tolka data teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra • Webbtjänster med statistik på nätet beräkningar och för att presentera och tolka data.” • Gapminder, Factlab och Brottsförebyggande rådet F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 20. 20. Matematik och IT i LGR11 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 21. 21. Matematik och IT i LGR11 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna • Egna filmer, skapa egna problem, ge sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin feedback i sociala medier förmåga att • Redovisa matematiken i ett socialt • formulera och lösa problem med hjälp av matematik sammanhang, diskutera begrepp, samt värdera valda strategier och metoder, åskådliggör samband • använda och analysera matematiska begrepp och • Öva hemma på nätet för mängdträning och långtidsminnet samband mellan begrepp, • Använd program som alltid finns på • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att datorer, Excel och olika räknare, men göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, också visualiseringsprogram och filmer för att föra matematiska resonemang • föra och följa matematiska resonemang, och och använda olika uttrycksformer och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala träna argumentation om, argumentera och redogöra för frågeställningar, • Med hjälp av digital teknik kan beräkningar och slutsatser. matematiken förstås och omfamnas på ett nytt och lustfyllt sätt F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 22. 22. Matematik och IT i LGR11 ” Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.” Världens befolkning Våldsbrott F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 23. 23. Matematik och IT i LGR11 ” Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.” Världens befolkning Våldsbrott F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 24. 24. Matematik och IT i LGR11 ” Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.” Världens befolkning Våldsbrott F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 25. 25. Digitala lärresurser för matematik F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 26. 26. Digitala lärresurser för matematik F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 27. 27. Digitala lärresurser för matematik F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 28. 28. Digitala lärresurser för matematik • Möjligheter till ett varierat arbetsätt • Kan överbrygga tomrummet mellan konkret och abstrakt • Oberoende av tid och rum • Lustfyllt lärande, glädje i arbetet • Låter alla lyckas - individualiserat • Lär att hantera och tolka information • Hitta sin egen lärstil - nå målen • Digital kompetens • Uppdaterat och användbart, ibland gratis F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 29. 29. Digitala lärresurser för matematik Kategorisering baserat på innehåll • Råmaterial - Bilder, animationer, klipp, texter • Lek- och lärprodukter - Mattespel, oftare för yngre • Läromedel - Förlagsmaterial, komplement till boken • Verktyg - Simulatorer, språklabb, statistikverktyg • Samarbetsverktyg - LMS, bloggar, wikis • Pedagogiska resurser - Skolverket, strömmande föreläsningar, slides F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 30. 30. Digitala lärresurser för matematik Kategorisering baserat på funktion Färdighetsträning och individualisering, t ex Mult Motivation och inspiration, t ex Mattecentrum Resurser för interaktiva tavlor, t ex Webbmagistern Excel i undervisningen Förståelse, visualisering, t ex Geogebra Sociala verktyg, t ex Bloggar och wikis Resurser för pedagogen, t ex NCM F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 31. 31. Digitala lärresurser för matematik Kategorisering baserat på funktion Färdighetsträning och individualisering, t ex Mult ERSÄTTNING Motivation och inspiration, t ex Mattecentrum FÖRSTÄRKNING Resurser för interaktiva tavlor, t ex Webbmagistern Excel i undervisningen Förståelse, visualisering, t ex Geogebra Sociala verktyg, t ex Bloggar och wikis Resurser för pedagogen, t ex NCM F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 32. 32. Digitala lärresurser för matematik Kategorisering baserat på funktion Färdighetsträning och individualisering, t ex Mult ERSÄTTNING Motivation och inspiration, t ex Mattecentrum FÖRSTÄRKNING Resurser för interaktiva tavlor, t ex Webbmagistern FÖRÄNDRING Excel i undervisningen Förståelse, visualisering, t ex Geogebra NYA UPPGIFTER Sociala verktyg, t ex Bloggar och wikis Resurser för pedagogen, t ex NCM F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E L 2 0 1 2onsdag 21 mars 12
 33. 33. Vi ses på nätet! Andreas Skog | 073-8190863 http://www.mediacenter.ac http://www.andreasskog.se http://andreasskog.wordpress.comonsdag 21 mars 12

×