Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06 sport 4kor

207 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

06 sport 4kor

  1. 1. Zveza delovnih invalidov SlovenijeDunajska cesta 101, 1000 LjubljanaTelefon: 01 566 14 59, Faks: 01 566 14 60E-mail: zdis@siol.nethttp://www.zveza-zdis.siRekreacijain šport -ohranjanjepsihofizicnihsposobnostiIzdala: Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, LjubljanaOblikovanje in tisk: Birografika Bori d.o.o., LjubljanaLjubljana, november 2006ˇ
  2. 2. Namen in cilji programaPomen športa in rekreacije za invalide se vedno boljuveljavlja. Naša invalidska organizacije vzpodbuja vseoblike rekreativno - športnih dejavnosti invalidov, meddrugim tudi z zagotavljanjem ustreznih prostorov inustrezne organizacije teh aktivnosti.Namen programa je razvijati množičnost rekreacijedelovnih invalidov, družabništvo, razvoj množične športnerekreacije za ohranjanje psihofizičnega zdravja, zvišanjedelovne storilnosti in vzpostavitve delovnih navad. Z rednotelesno dejavnostjo pridobijo invalidi več energije, življenjelahko dosti bolj učinkovito užijejo, obenem pa zmanjšajotveganje za poslabšanje stanja invalidnosti, za nastanekrazličnih sodobnih zdravstvenih težav in bolezni.UporabnikiinvalidiTrajanje programaKontinuirano preko celega leta. Tekmovanja pa Zvezadelovnih invalidov Slovenije organizira v naslednjihpanogah: kegljanje 120 lučajev; šah posamezno in ekipno;namizni tenis; balinanje; streljanje; pikado ekipno, ribolov.Dodatne informacijeVse dodatne informacije dobite na svojem matičnemdruštvu invalidov.Iz športne prireditve v Mariboru, 1999rekreacija in šport -ohranjanje psihofizicnih sposobnostiˇZveza delovnih invalidov Slovenije vsako leto izvedeobsežen rekreativno športni program na lokalni indržavni ravni.

×