Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04 aktivno sodelov 4kor

211 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

04 aktivno sodelov 4kor

  1. 1. Zveza delovnih invalidov SlovenijeDunajska cesta 101, 1000 LjubljanaTelefon: 01 566 14 59, Faks: 01 566 14 60E-mail: zdis@siol.nethttp://www.zveza-zdis.siProgramiusposabljanjaza aktivnosodelovanje inneodvisno življenjeinvalidovIzdala: Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, LjubljanaOblikovanje in tisk: Birografika Bori d.o.o., LjubljanaLjubljana, november 2006
  2. 2. Zveza delovnih invalidov Slovenije izvaja ta posebnisocialniprogramvoblikipredavanjinrazličnihtematskihdelavnic za prostovoljce na društvih invalidov.Namen in cilji programaProgram predstavlja dvo-dnevno usposabljanje invalidovin prostovoljcev iz društev invalidov za delo in neposrednopomoč invalidom. Program poteka v obliki predavanj indelavnic. Tovrstna usposabljanja Zveza delovnih invalidovSlovenije organizira redno s ciljem izobraževanja inusposabljanja ter podpore in učenja prostovoljcev, ki delajov društvih invalidov za invalide in njihove svojce.Uporabnikiso invalidi - prostovoljci na društvih invalidovTrajanje programapo dva dniDodatne informacijeVse dodatne informacije dobite na svojem matičnemdruštvu invalidov.aktivno sodelovanje inneodvisno življenje invalidovUdeleženci usposabljanja na Štajerskem

×