Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

03 aktivno zivljenje 4kor

166 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

03 aktivno zivljenje 4kor

  1. 1. Zveza delovnih invalidov SlovenijeDunajska cesta 101, 1000 LjubljanaTelefon: 01 566 14 59, Faks: 01 566 14 60E-mail: zdis@siol.nethttp://www.zveza-zdis.siUsposabljanjeza aktivnoživljenjein deloIzdala: Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, LjubljanaOblikovanje in tisk: Birografika Bori d.o.o., LjubljanaLjubljana, november 2006
  2. 2. Zveza delovnih invalidov Slovenije izvaja ta posebnisocialni program v obliki predavanj in različnihtematskih delavnic, v katerih na podlagi vzpodbujanjaskupinsko – dinamičnih procesov poteka socialnoučenje v majhni skupini.Namen in cilji programaProgram predstavlja 2–dnevno usposabljanje za zapo-slene delovne ali brezposelne delovne invalidi, ki iščejozaposlitev.Tovrstna usposabljanja, ki potekajo v obliki predavanj indelavnic, predstavljajo nadgradnjo v življenju pridobljenihznanj in izkušenj zaposlenih in brezposelnih delovnihinvalidov. Z izvedenimi usposabljanji, s pomočjo priznanihpredavateljev in storitvami pravne službe, poskuša Zvezadelovnih invalidov Slovenije vsaj delno olajšati stiske, ki jihpovzroča večkrat nekorektno ravnanje z invalidnostjo nadelovnem mestu.UporabnikiUporabniki so delovni invalidi (zaposleni in brezposelni– iskalci zaposlitve).Trajanje programapo dva dniDodatne informacijeVse dodatne informacije dobite na svojem matičnem društvu.Udeleženci usposabljanjana ŠtajerskemUsposabljanjeza aktivno življenje in deloUdeleženci usposabljanjaTerme Olimia, 4.-5.6.2006

×