Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 psihosoc rehab 5kor

192 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

02 psihosoc rehab 5kor

  1. 1. Zveza delovnih invalidov SlovenijeDunajska cesta 101, 1000 LjubljanaTelefon: 01 566 14 59, Faks: 01 566 14 60E-mail: zdis@siol.nethttp://www.zveza-zdis.siProgrampsihosocialnerehabilitacijeIzdala: Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, LjubljanaOblikovanje in tisk: Birografika Bori d.o.o., LjubljanaLjubljana, november 2006
  2. 2. ZvezadelovnihinvalidovSlovenijeizvajataposebnisocialniprogram v obliki 4 podprogramov v naslednjih krajih:Terme TopolšicaZdravilišče Šmarješke TopliceTerme Dobrnavsako leto drugo zdravilišče – posebnisocialni program »November«V ZDRAVILIŠ^U ŠMARJEŠKE TOPLICEin TERMAH TOPOLŠICA v posebni ciljni skupiniZveza delovnih invalidov Slovenije namenja programrehabilitacije v 10-dnevnih terminih preko celega leta.Uporabnikizaposlen invalid II. kategorijezaposlen invalid III. kategorijezaposlena oseba z najmanj 60% telesno okvaroinvalid – iskalec zaposlitve II. kategorijeinvalid – iskalec zaposlitve III. kategorijeoseba – iskalec zaposlitve z najmanj 60% telesno okvaroinvalid I. kategorije, ki ima dodatek za pomoč inpostrežbo – lahko s spremljevalceminvalid I. kategorije star do 50 let6-DNEVNI REHABILITACIJSKI PROGRAM“NOVEMBER” za zaposlene delovne invalide iniskalce zaposlitve vključuje poleg storitev za ohranjevanjepsihofizičnih sposobnosti invalidov še predavanja zzdravstveno tematiko in predavanja s področja invalidske indelovne zakonodaje. Na razpolago je tudi brezplačno pravnosvetovanje - individualna pravna pomoč iz delovno – pravnezakonodaje.Programpsihosocialne rehabilitacijeV ZDRAVILIŠ^U DOBRNA posebni ciljni skupiniZveza delovnih invalidov Slovenije namenja programrehabilitacije v 10-dnevnih terminih preko celega leta.Uporabnice: ženske s statusom invalida ali s telesnookvaro kot posledica ženskih bolezni (ginekološka obolenja, prsi):ženske s statusom invalida I. kategoriježenske s statusom invalida II. kategoriježenske s statusom invalida III. kategoriježenske s % telesne okvareNamen programada delovni invalidi zadovoljujejo potrebe za pridobivanjein ohranjanje fizične kondicije in ohranjanje zdravja kotprispevek k povečevanju možnosti aktivnega življenja navseh področjih;udeležence pripraviti na zahteve delovnega okolja (delovnakondicija, vztrajnost, določena nova znanja), pomoč priizbiri nadaljnje delovne kariere; učenje socialnih spretnostiter komunikacije; »jačanje« posameznika;spoznavanje samega sebe, lastnih potreb, čustev,razpoloženj; iskanje in vzpostavljanje svojega ‘’mesta’’;sprejemanje svoje prizadetosti; povečanje posameznikovesamozavesti, samopodobe; večje uveljavljanje posamez-nika; jasnejša vizija o lastnih zmožnostih; jasnejša pred-stava o lastnih potrebah.Dodatne informacijedobite na svojem matičnem društvu invalidov.

×