Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 ohranjanje zdravja 4kor

186 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

01 ohranjanje zdravja 4kor

  1. 1. Zveza delovnih invalidov SlovenijeDunajska cesta 101, 1000 LjubljanaTelefon: 01 566 14 59, Faks: 01 566 14 60E-mail: zdis@siol.nethttp://www.zveza-zdis.siProgram zaohranjanjezdravja v lastnihkapacitetahIzdala: Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, LjubljanaOblikovanje in tisk: Birografika Bori d.o.o., LjubljanaLjubljana, november 2006
  2. 2. Zveza delovnih invalidov Slovenije izvaja ta posebnisocialni program v naslednjih krajih:Simonov Zaliv v IzoliTerme ČatežRogaška SlatinaTerme PtujFiesaRadenciNamen in cilji programaS tem posebnim socialnim programom se zadovoljujejopotrebe invalidov za pridobivanje in ohranjanje fizičnekondicije in ohranjanje zdravja kot prispevek k povečevanjumožnosti aktivnega vključevanja v življenje in delo na vsehpodročjih družbenega življenja. Uporabnikom programase nudijo aktivnosti, ki preprečujejo in blažijo socialne terpsihične posledice invalidnosti. Program poleg ohranjevanjatelesnega zdravja invalidov prispeva tudi k psihičnemuProgram za ohranjanjezdravja v lastnih kapacitetahuravnovešenju znotraj članov družine invalida, saj se v večiniprimerov izvaja kot družinska terapija. Skupaj pomembnoprispevata k povečanju možnosti invalida za vključevanje vživljenje in delo. Aktivnosti v zdraviliških bazenih in na morjuter druženje deluje na uporabnike preventivno in terapevtskoter soustvarja normalnejše pogoje, da se lahko vsakodnevnovključujejo v življenje in delo.Uporabniki so invalidi in njihovi družinski člani določeni natemelju internih pravilnikov društev invalidov.Trajanje programa10 dnevni terminiDodatne informacijeVse dodatne informacije dobite na svojem matičnem društvuinvalidov.

×