Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajustament de Reaccions Redox (2)

827 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ajustament de Reaccions Redox (2)

  1. 1. COM AJUSTAR LES REACCIONS REDOX
  2. 2. <ul><li>Les reaccions redox s’ajusten pel mètode de l’ió-electró i es porta a terme seguint les següents etapes: </li></ul><ul><li>S’escriu l’equació iònica sense ajustar. </li></ul><ul><li>S’identifica a l’oxidant i al reductor. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>S’escriuen les semireaccions d’oxidació i de reducció. </li></ul><ul><li>S’ajusten les dues semireaccions Això implica ajustar l’oxigen, l’hidrogen i les càrregues elèctriques. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Ajust d’oxígens i hidrògens en medi àcid: </li></ul><ul><li>A la part de la semireacció on hi ha menys àtoms d’oxigen s’afegeixen tantes molècules d’aigua com àtoms d’oxigen faltin. Els hidrògens afegits s’ajusten introduint H + . </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Ajust d’oxígens i hidrògens en medi bàsic: </li></ul><ul><li>A la part de la semireacció on hi ha més àtoms d’oxigen s’afegeixen tantes molècules d’aigua com àtoms d’oxigen hagi en excés. L’excés d’oxigen i hidrogen s’ajusta afegint OH – . </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Ajust de càrregues: </li></ul><ul><li>Les càrregues s’igualen afegint electrons al costat de la semireacció on hi ha més càrregues positives. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>S’ajusta el nombre d’electrons entre les semireaccions. </li></ul><ul><li>Se sumen les equacions iòniques, eliminant els electrons, les molècules d’aigua, els H + i els OH – que estiguin als dos costats. </li></ul><ul><li>Se substitueix les equacions iòniques per les espècies moleculars. </li></ul>

×