Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eiropas Savienības patenti

558 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eiropas Savienības patenti

  1. 1. Eiropas Savienības vienotā patenta ieviešana www.headline.lv
  2. 2. Pozitīvās lietas  Samazināsies patentu kopējās izmaksas;  Patents uzreiz būs derīgs visās ES dalībvalstīs un nebūs jāreģistrē katrā atsevišķi;  Samazināsies problēmas ar patentu tulkošanu.
  3. 3. Ietekme Samazinātās ES patenta izmaksas, kas ļaus ietaupīt līdz pat desmitiem tūkstošu eiro, noteikti veicinās mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vēlmi reģistrēt ES patentus, kas varētu bus ļoti būtisks solis to konkurētspējas veicināšanai.

×