Nội dung tập huấn

1,720 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Nội dung tập huấn

 1. 1. Nội Dung Tập Huấn Sử Dụng Website Trường Học Sáng Tạo hcm.edu.vn/cuchi
 2. 2. Hệ thống đáp ứng được các nghiệp vụ sau <ul><li>- Nhập Danh sách học sinh online. </li></ul><ul><li>- Quản lý Danh sách Giáo Viên. </li></ul><ul><li>- Quản lý Danh sách học sinh. </li></ul><ul><li>- Phân công giảng dạy. </li></ul><ul><li>- Điểm danh. </li></ul>
 3. 3. Hệ thống đáp ứng được các nghiệp vụ sau <ul><li>- Tạo thời khóa biểu. </li></ul><ul><li>- Nhập điểm online hoặc bằng Excel. </li></ul><ul><li>- Đưa bài giảng online. </li></ul><ul><li>- Kết xuất điểm.(Điểm trung bình, điểm thi theo từng tháng, theo học kỳ, theo năm học). </li></ul><ul><li>- Học bạ online. </li></ul><ul><li>- Thống kê chuyên cần, điểm số. </li></ul><ul><li>- Quản lý tin. </li></ul>
 4. 4. Đối với BGH <ul><li>Tin nhà trường </li></ul><ul><li>Đưa các thông tin theo các nhóm tin sau: </li></ul><ul><li>Tin tức, Thông báo, Lịch công tác </li></ul><ul><li>Thư mời </li></ul>
 5. 5. Đối với giáo viên bộ môn <ul><li>Đưa bài giảng lên website </li></ul><ul><li>Trả lời các thắc mắc của học sinh </li></ul><ul><li>Nhập điểm số cho lớp mình giảng dạy (hoặc kiểm tra lại điểm số sau khi bộ phận quản lý điểm đã nhập) </li></ul>
 6. 6. Đối với giáo viên chủ nhiệm <ul><li>Ngoài các chức năng của giáo viên bộ môn còn có thêm một số chức năng: </li></ul><ul><li>Cập nhật thời khóa biểu của lớp </li></ul><ul><li>In bảng điểm tổng hợp hk1, hk2, cả năm của lớp </li></ul>
 7. 7. Đối với bộ phận giám thị <ul><li>Cập nhật thường xuyên tình hình chuyên cần của học sinh </li></ul>
 8. 8. Mở trình duyệt web Internet Explorer hoặc firefox
 9. 9. Gõ địa chỉ trang web <ul><li>hcm.edu.vn/cuchi </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Đăng nh ậ p </li></ul><ul><li>Nhấn chuột vào khung “Đăng nhập” để mở khung. </li></ul>
 11. 11. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu . Tên đăng nhập: Họ lót + tên Ví dụ: cô Liêu Thị Hồng Loan  Tên đăng nhập là: hongloan Mật khẩu: Họ lót + tên + isp Ví dụ: cô Liêu Thị Hồng Loan  Mật khẩu là: hongloanisp
 12. 12. Nhấn nút “Đăng nhập” để hoàn tất. Sau khi đăng nhập thành công. Lưu ý: Chọn ô “Nhớ cho lần đăng nhập sau” nên thực hiện trên máy tính của chủ thể.
 13. 13. <ul><li>Lưu ý: </li></ul><ul><li>“ Đăng xuất” khi không còn sử dụng. </li></ul>
 14. 14. Đổi mật khẩu <ul><li>Chọn chức năng “ Đổi mật khẩu ” trong khung Đăng nhập. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Điền các thông tin sau: </li></ul><ul><ul><li>Mật khẩu hiện tại. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mật khẩu mới. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xác nhận. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lưu ý: “ Mật khẩu mới ” và “ Xác nhận ” phải trùng nhau . </li></ul></ul>Nhấn nút “ Đổi mật khẩu ” để hoàn tất
 16. 16. Đưa bài giảng <ul><li>Trong khung đăng nhập, nhấn vào chức năng gửi bài </li></ul>
 17. 17. Trong khung cửa sổ chính, chọn môn muốn đưa bài giảng và nhấn vào liên kết “ Đưa bài ”. <ul><li>Các thông tin cần phải nhập: </li></ul><ul><ul><li>Tiêu đề </li></ul></ul><ul><ul><li>Nội dung </li></ul></ul>
 18. 18. Xuất hiện Nhập tiêu đề Bài giảng Nhập nội dung bài giảng (hoặc copy bài giảng từ Word qua)
 19. 19. Đính kèm tập tin <ul><li>Nhấn vào nút “ Browse ” để mở cửa sổ chọn tập tin cần đính kèm. </li></ul><ul><ul><li>Chọn tập tin cần đính kèm trong cửa sổ chọn tập tin. </li></ul></ul>
 20. 20. Nhấn nút “Bắt đầu gửi” để hoàn tất đính kèm. Xuất hiện Kết quả đạt được sau khi thực hiện thao tác đính kèm.
 21. 21. Quản lý điểm <ul><li>Trong khung đăng nhập, </li></ul><ul><li>nhấn chuột vào liên kết “Các lớp đang giảng dạy”. </li></ul>
 22. 22. Xuất hiện <ul><li>nhấn chuột vào liên kết “ Quản lý điểm ” để thực hiện chức năng quản lý điểm. </li></ul>
 23. 23. Xuất hiện <ul><li>Chức năng quản lý điểm dành cho giáo viên gồm có 5 chức năng chính: </li></ul><ul><ul><ul><li>“ Nhập điểm”: thực hiện thao tác nhập điểm trực tuyến. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Tải Excel”: tải về tập tin Excel với danh sách lớp và bảng điểm hiện tại của lớp, phục vụ cho chức năng nhập điểm tại nhà, không cần internet. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Nhập điểm Excel”: thực hiện thao tác nhập điểm thông qua tập tin Excel. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Bảng điểm”: giúp in bảng điểm của bộ môn. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Phục hồi”: chức năng mở rộng, giúp phục hồi lại bảng điểm của các lần nhập điểm trước (“Nhập điểm từ Excel”). </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Nhập điểm <ul><li>Trong cửa sổ “ Quản lý điểm ”, nhấn vào chức năng “ Nhập điểm ” để tiến hành thao tác nhập điểm trực tuyến </li></ul>
 25. 25. Xuất hiện Tiến hành nhập điểm cho từng học sinh <ul><li>Ghi chú: </li></ul><ul><ul><ul><li>Ta có thể nhấn phím lên hoặc xuống để di chuyển nhanh giữa các ô trong cùng 1 cột. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ta có thể nhấn phím “Tab” và “Shift Tab” để di chuyển nhanh giữa các ô trong cùng 1 hàng. </li></ul></ul></ul><ul><li>Không cần thiết phải gõ dấu ngăn cách giữa phần thập phân và phần lẻ </li></ul>
 26. 26. Nhập điểm xong nháy nút “Lưu”
 27. 27. Trường hợp bộ phận nhập điểm hỗ trợ giáo viên nhập điểm <ul><li>Giáo viên cần kiểm tra lại điểm lớp mình bằng cách nháy vào liên kết “ Bảng điểm ” trong khung “ Quản lý điểm ” </li></ul>
 28. 28. Xuất hiện <ul><li>Ta có thể xuất bảng điểm ra các tập tin “Excel” hoặc là tập tin “pdf”. Chọn định dạng tập tin cần xuất ra, sau đó nhấn vào liên kết “Export” để tải về. </li></ul>

×