Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Epilepsi

754 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Epilepsi

  1. 1. Epilepsi<br />Nicole, Sandra og Tonje<br />
  2. 2. Epilepsi<br />Anfall<br />Funksjonsforstyrrelse i hjernen<br />Skade av/på nervevev<br />Ukontrollerte impulser<br />
  3. 3. Kjennetegn<br />Symptomer er forskjellige<br />Grand Mal-anfall<br />Petit Mal-anfall<br />Anfall ved full bevissthet<br />Elektriske impulser i hjernen<br />Apparat for å måle elektriske impulser<br />Et electroencephalogram (EEG)<br />MRI<br />Rammede ca.45000<br />
  4. 4. Årsaker til sykdommen<br />Kan være alle former for sykdom eller skade av hjernen.<br />Over halvparten av tilfellene klarer en ikke å påvise noen spesiell årsak.<br />Forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen. <br />Tendens til gjentatte anfall.<br />
  5. 5. Forebygging av hjerte innfarkt<br />Se etter livstegn<br />Legg over i stabilt sideleie<br />Sjekk munnhulen<br />

×