Ondernemerskompas Van Noord

327 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemerskompas Van Noord

 1. 1. Van Noord Accountants & Belastingadviseurs SRA-Ondernemerskompas SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Algemene gegevens Onderneming Adres Plaats Aantal personeelsleden in fte Branche Aantal vestigingen Datum Ingevuld door T Functie E © SRA 2009
 2. 2. nts & © SRA 2009
 3. 3. Branchevooruitzichten SRA-Accountantskantoren. Vooruitzichten afnemers Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Vooruitzichten leveranciers Resultaatontwikkeling Economie, wet- en regelgeving Branche Toelichting 1. Wat is uw oordeel over de vooruitzichten van de þÿOptimistisch branche waarin u opereert? þÿGematigd optimistisch þÿGeen verandering þÿGematigd pessimistisch þÿPessimistisch þÿn.v.t. / onbekend 2. Hoe is uw oordeel over de branche waarin uw þÿOptimistisch belangrijkste afnemers opereren? þÿGematigd optimistisch þÿGeen verandering þÿGematigd pessimistisch þÿPessimistisch þÿn.v.t. / onbekend 3. Hoe is uw oordeel over de branche waarin uw þÿOptimistisch leveranciers opereren? þÿGematigd optimistisch þÿGeen verandering þÿGematigd pessimistisch þÿPessimistisch þÿn.v.t. / onbekend 4. Hoe is de ontwikkeling van het resultaat van uw þÿSterke toename onderneming in de afgelopen zes maanden? þÿGeringe toename þÿGeen toe- of afname þÿGeringe afname þÿSterke afname þÿn.v.t. / onbekend 5. Hoe beoordeelt u de ontwikkelingen in de afgelopen zes þÿZeer positief maanden als gevolg van economische omstandigheden þÿGematigd positief en/of gewijzigde wet- en regelgeving? þÿNeutraal þÿGematigd negatief þÿZeer negatief þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 4. 4. Omzetontwikkeling SRA-Accountantskantoren. Orderportefeuille Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Brutowinstmarge Kosten t.o.v. omzet Kostenflexibiliteit Resultaat Toelichting 1. Hoe is de ontwikkeling van de omzet in de laatste zes þÿSterke toename maanden? þÿGeringe toename þÿGeen toe- of afname þÿGeringe afname þÿSterke afname þÿn.v.t. / onbekend 2. Hoe is het verloop van de orderportefeuille in de laatste þÿSterke toename zes maanden? þÿGeringe toename þÿGeen toe- of afname þÿGeringe afname þÿSterke afname þÿn.v.t. / onbekend 3. Hoe is de ontwikkeling van de brutowinstmarge (omzet þÿSterke toename minus kostprijs) in de laatste zes maanden? þÿGeringe toename þÿGeen toe- of afname þÿGeringe afname þÿSterke afname þÿn.v.t. / onbekend 4. Hoe is de ontwikkeling van de bedrijfskosten in þÿSterke afname verhouding tot de omzet (ook in de laatste zes þÿGeringe afname þÿGeen toe- of afname maanden)? þÿGeringe toename þÿSterke toename þÿn.v.t. / onbekend 5. In hoeverre kunt u kostenbesparingen doorvoeren bij þÿEenvoudig en snel een teruglopende omzet? þÿBinnen redelijke termijn þÿIn volgend boekjaar þÿWeinig flexibiliteit þÿGeen flexibiliteit þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 5. 5. Betalingstermijn debiteuren SRA-Accountantskantoren. Betalingstermijn crediteuren Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Verloop overige vorderingen Verloop liquide middelen Betalingsachterstand Kasstroom Toelichting 1. Hoe ontwikkelt het saldo debiteuren zich in verhouding þÿSterke afname tot de verkopen? þÿGeringe afname þÿGeen toe- of afname þÿGeringe toename þÿSterke toename þÿn.v.t. / onbekend 2. Hoe ontwikkelt het saldo crediteuren zich in verhouding þÿSterke afname tot de inkopen? þÿGeringe afname þÿGeen toe- of afname þÿGeringe toename þÿSterke toename þÿn.v.t. / onbekend 3. Hoe is het verloop van de overige vorderingen minus þÿSterke afname overige schulden? þÿGeringe afname þÿGeen toe- of afname þÿGeringe toename þÿSterke toename þÿn.v.t. / onbekend 4. Hoe is het verloop van de liquide middelen plus het nog þÿSterke toename niet opgenomen bankkrediet? þÿGeringe toename þÿGeen toe- of afname þÿGeringe afname þÿSterke afname þÿn.v.t. / onbekend 5. In hoeverre is er sprake van betalingsachterstanden þÿGeen achterstand (denk aan belastingen, crediteuren, huur, rente, þÿNauwelijks achterstand aflossing e.d.? þÿGeen bijzonderheden þÿRedelijke achterstand þÿForse achterstand þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 6. 6. Solvabiliteit SRA-Accountantskantoren. Relatie met bankiers Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Investeringsniveau Onderhanden werk Omloopsnelheid Balans Toelichting 1. Hoe beoordeelt u de solvabiliteit (verhouding eigen þÿGoed (> 40%) vermogen / totaal vermogen)? þÿVoldoende (30-40%) þÿRedelijk (20-30%) þÿOnvoldoende (10-20%) þÿSlecht (< 10%) þÿn.v.t. / onbekend 2. Hoe is de relatie met de bank(en)? þÿUitstekende relatie þÿGoede relatie þÿNormale relatie þÿVerscherpt toezicht þÿZeer intensief beheer þÿn.v.t. / onbekend 3. Hoe ontwikkelt het investeringsniveau zich? þÿSterke toename þÿGeringe toename þÿGeen toe- of afname þÿGeringe afname þÿSterke afname þÿn.v.t. / onbekend 4. Hoe is het verloop van het onderhanden werk? þÿSterke afname þÿGeringe afname þÿGeen toe- of afname þÿGeringe toename þÿSterke toename þÿn.v.t. / onbekend 5. In hoeverre is er sprake van een toe- of afname van de þÿSterke toename omloopsnelheid van voorraden grondstoffen, handels- þÿGeringe toename goederen en/of gereed product? þÿGeen toe- of afname þÿGeringe afname þÿSterke afname þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 7. 7. Flexibiliteit organisatie SRA-Accountantskantoren. Interne afstemming Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Kennis en leervermogen Wisseling externe adviseurs Behoefte aan leiding Organisatie Toelichting 1. In hoeverre is de organisatie in staat om in te spelen op þÿGoed economische en/of technologische veranderingen? þÿRedelijk þÿNormaal þÿMatig þÿSlecht þÿn.v.t. / onbekend 2. Hoe is de samenwerking tussen directie en personeel in þÿGoed de onderneming? þÿRedelijk þÿNormaal þÿMatig þÿSlecht þÿn.v.t. / onbekend 3. Hoe is de ontwikkeling van het aanwezige kennisniveau þÿGoed binnen de organisatie? þÿRedelijk þÿNormaal þÿMatig þÿSlecht þÿn.v.t. / onbekend 4. In hoeverre zijn er wisselingen van externe adviseurs? þÿGeen þÿIncidenteel þÿNormaal þÿMeer dan normaal þÿVeelvuldig þÿn.v.t. / onbekend 5. In hoeverre heeft u in de laatste zes maanden þÿNauwelijks bijzondere aandacht moeten geven aan het þÿGeringe afname leidinggeven aan uw personeel? þÿNormaal þÿMeer dan normaal þÿZeer intensief þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 8. 8. Kwaliteit administratie SRA-Accountantskantoren. Voortgang administratie Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Informatieverzorging Achterstanden aangiften Automatisering Administratie Toelichting 1. Maakt de administratie een verzorgde en overzichtelijke þÿZeer goede indruk indruk? þÿGoede indruk þÿNormale indruk þÿRommelig þÿEen deel is verdwenen þÿn.v.t. / onbekend 2. Hoe gaat het met de voortgang van de administratieve þÿHelemaal up to date verwerking? þÿGoede voortgang þÿNormale voortgang þÿEnige achterstand þÿGrote achterstand þÿn.v.t. / onbekend 3. In hoeverre krijgt u als ondernemer informatie over de þÿZeer uitgebreid en tijdig voortgang en de geboekte resultaten van uw þÿIn ruime mate þÿIn voldoende mate onderneming? þÿBeperkt þÿOnvoldoende þÿn.v.t. / onbekend 4. In hoeverre zijn er achterstanden met het indienen van þÿAltijd ruim op tijd aangiften? þÿMeestal netjes op tijd þÿPrecies op tijd þÿAf en toe te laat þÿVeelal te laat þÿn.v.t. / onbekend 5. Hoe is de staat van beveiliging en continuïteit van de þÿZeer goed geautomatiseerde gegevensverwerking? þÿGoed þÿRedelijk þÿMatig þÿSlecht þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 9. 9. Ziekteverzuim SRA-Accountantskantoren. Motivatie personeel Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Verloop vakantiedagen Personeelsverloop Opbouw personeel Personeel Toelichting 1. Hoe is het verloop van het ziekteverzuim? þÿGeen verzuim þÿNauwelijks verzuim þÿNormaal verzuim þÿMeer dan normaal þÿExtreem þÿn.v.t. / onbekend 2. In hoeverre beschikt u over gemotiveerd en betrokken þÿGoed personeel? þÿRedelijk þÿNormaal þÿMatig þÿSlecht þÿn.v.t. / onbekend 3. Hoe is het verloop van de opname van vakantiedagen? þÿGeen vakantieverlof þÿNauwelijks vakantie þÿNormaal þÿMeer dan normaal þÿExtreem þÿn.v.t. / onbekend 4. Hoe is het verloop van het personeel (met name voor de þÿGeen verloop kritische bedrijfsfuncties)? þÿIncidenteel verloop þÿNormaal verloop þÿMeer verloop þÿVeel verloop þÿn.v.t. / onbekend 5. In hoeverre is er sprake van een evenwichtige opbouw þÿGoed va het personeelsbestand qua leeftijd, opleiding en þÿRedelijk ervaring? þÿVoldoende þÿMatig þÿSlecht þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 10. 10. Nieuwe produkten/markten SRA-Accountantskantoren. Verkooppromotie Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Groei van klanten/orders Afhankelijkheid afnemers Voorraadtekort Verkopen Toelichting 1. In hoeverre worden nieuwe producten ontwikkeld en/of þÿProdukten en markten markten aangeboord? þÿAlleen produkten þÿAlleen markten þÿGeen van beide þÿNegatieve ontwikkeling þÿn.v.t. / onbekend 2. Hoeveel aandacht besteedt u aan acquisitie, reclame of þÿVeel aandacht andere promotionele activiteiten? þÿMeer aandacht þÿNormaal þÿMinder aandacht þÿGeen aandacht þÿn.v.t. / onbekend 3. In hoeverre is er sprake van nieuwe klanten dan wel een þÿVeel groei in de orders van bestaande klanten? þÿMeer dan normaal þÿNormaal þÿMinder dan normaal þÿWeinig þÿn.v.t. / onbekend 4. In hoeverre is er sprake van afhankelijkheid van enkele þÿGeen afhankelijkheid afnemers? þÿWeinig afhankelijkheid þÿNormaal þÿMeer dan normaal þÿGrote afankelijkheid þÿn.v.t. / onbekend 5. In hoeverre is er sprake van voorraadtekorten of andere þÿNooit een probleem problemen waardoor klanten niet op tijd krijgen þÿZelden een probleem geleverd? þÿJust in time voorraad þÿRegelmatig een probleem þÿStructurele problemen þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 11. 11. Afhankelijkheid van leveranciers SRA-Accountantskantoren. Problemen bij creditrating Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Orderacceptatie Betalingsproblemen Problemen t.a.v. diensten Inkopen Toelichting 1. In hoeverre bestaat er afhankelijkheid van leveranciers? þÿGeen afhankelijkheid þÿWeinig afhankelijkheid þÿNormaal þÿMeer dan normaal þÿGrote afankelijkheid þÿn.v.t. / onbekend 2. In hoeverre heeft de onderneming te maken met þÿNiet problemen als gevolg van creditrating door leveranciers/ þÿNauwelijks þÿNormaal kredietverzekeraars? þÿMeer dan normaal þÿExtreem veel þÿn.v.t. / onbekend 3. In hoeverre ondervindt u problemen bij de acceptatie þÿNiet van inkoopoffertes? þÿNauwelijks þÿNormaal þÿStrengere voorwaarden þÿExtreme voorwaarden þÿn.v.t. / onbekend 4. In hoeverre is er sprake van stagnatie in de levering als þÿNooit gevolg van betalingsproblemen? þÿIncidenteel þÿAf en toe þÿRegelmatig þÿStructureel þÿn.v.t. / onbekend 5. In hoeverre zijn er problemen bij de levering van þÿNooit bepaalde diensten aan uw onderneming? þÿIncidenteel þÿAf en toe þÿRegelmatig þÿStructureel þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 12. 12. Verouderd productieproces SRA-Accountantskantoren. Bezettingsgraad Duurzame en betrokken partners. SRA-Ondernemerskompas Indirecte uren Calculatieverschillen Kwaliteitsproblemen Produktie Toelichting 1. Hoe modern is het productieproces? þÿZeer modern þÿModern þÿNormaal þÿEnigszins gedateerd þÿSterk verouderd þÿn.v.t. / onbekend 2. Hoe is de ontwikkeling van de bezettingsgraad? þÿOptimistisch þÿGematigd optimistisch þÿGeen verandering þÿGematigd pessimistisch þÿPessimistisch þÿn.v.t. / onbekend 3. In hoeverre is er sprake van indirecte uren? þÿNauwelijks þÿMinder dan normaal þÿNormaal þÿMeer dan normaal þÿVeel / leegloop þÿn.v.t. / onbekend 4. In hoeverre is er sprake van verschillen tussen voor- en þÿNooit nacalculatie dan wel verschillen in doorberekening van þÿIncidenteel þÿAf en toe bepaalde tarieven? þÿRegelmatig þÿStructureel þÿn.v.t. / onbekend 5. In hoeverre is er sprake van kwaliteitsproblemen dan þÿNooit wel storingen in het productieproces? þÿIncidenteel þÿAf en toe þÿRegelmatig þÿStructureel þÿn.v.t. / onbekend © SRA 2009
 13. 13. Van Noord Accountants & Belastingadviseurs SRA-Ondernemerskompas SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Risicoprofiel Aandachtspunten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. © SRA 2009

×