Opetus- ja kirjastotoimen yhteistyön kehittäminen Helsingissä - erillisistä hankkeista todelliseen yhteistyöhön!
” Liian usein annamme lapsille vastauksia muistettavaksi sen asemesta, että antaisimme heille ongelmia ratkaistavaksi.&qu...
Yhteistyön suunnittelu aloitettu jo keväällä 2007 <ul><li>Ohjausryhmältä saatu toimeksianto työryhmälle: </li></ul><ul><ul...
Lukuvuoden 2007-2008 aikana laaditaan toiminta suunnitelma <ul><ul><ul><li>Kirjaston käytön, tiedonhallinnan ja kirjallisu...
Hankkeen 1. tavoitteena on luoda yhteistyömallit ja opetusmateriaalit opettajien ja kirjastohenkilöstön käyttöön <ul><ul><...
<ul><li>Oppimateriaalit opettajille ja kirjastonhoitajille: </li></ul><ul><ul><li>Kirjastossa ja koulussa työskentelyyn il...
Koulutusyhteistyö (kevät 2010-syksy 2010) <ul><li>Koulukirjastonhoitajien koulutus yhteistyössä kirjastotoimen kanssa </l...
Verkko-oppiminen ja tiedonhallinta <ul><li>Systemaattisten yhteistyömuotojen kehittäminen, vuosittaiset tapaamiset, verkos...
Koulukirjaston kehittäminen <ul><ul><li>Käynnistyy aikaisintaan keväällä 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitteena on, ...
<ul><li>Joka koululle määritellään yhteistyökirjasto(t), perustuu sopimukseen (sopimuspohja suunniteltava) </li></ul><ul><...
Tavoitteena alueellisen tasa-arvon takaaminen <ul><li>Ruotsinkielisen aineiston ja palvelun saatavuuden kehittäminen </l...
Miten tästä eteenpäin ? Käytännön asioita…
Hanke käynnistyy kahdella alueellisella pilotilla <ul><li>Mukana olevat kirjastot </li></ul><ul><ul><li>Itäkeskuksen kirja...
Hankkeen 1. vaihe Ohjatut kirjastokäynnit, kirjavinkkaukset ja materiaalituotanto, valmiina kevät 2010 <ul><li>Hankkeeseen...
<ul><li>Muodostetaan työryhmät, toimijoiden toiveiden mukaisesti, joko </li></ul><ul><ul><li>Luokka-asteittain </li></ul>...
Resurssit <ul><li>Opetusvirastossa maksetaan sijaiset hankkeeseen osallistuville opettajille </li></ul><ul><li>Opetusviras...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kirkou Hankkeen Käynnistysinfo Itäkeskus 0810309

792 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kirkou Hankkeen Käynnistysinfo Itäkeskus 0810309

 1. 1. Opetus- ja kirjastotoimen yhteistyön kehittäminen Helsingissä - erillisistä hankkeista todelliseen yhteistyöhön!
 2. 2. ” Liian usein annamme lapsille vastauksia muistettavaksi sen asemesta, että antaisimme heille ongelmia ratkaistavaksi.&quot; Roger Lewin Tutkivaa ja oivaltavaa oppijaa yhteistyössä tukien!
 3. 3. Yhteistyön suunnittelu aloitettu jo keväällä 2007 <ul><li>Ohjausryhmältä saatu toimeksianto työryhmälle: </li></ul><ul><ul><li>Työryhmän tehtävänä on laatia opetus – ja kirjastotoimen yhteistyön rungoksi kaupunkitason suunnitelma kirjaston käytön, tiedonhallinnan ja kirjallisuuden opetuksesta, jonka pohjalta rakennetaan alueellinen yhteistyömalli kirjastojen ja koulujen välille. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mahdollisuus perustaa alaryhmiä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mahdollisuus käyttää asiantuntijoita </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Lukuvuoden 2007-2008 aikana laaditaan toiminta suunnitelma <ul><ul><ul><li>Kirjaston käytön, tiedonhallinnan ja kirjallisuuden opetuksesta sekä alueellinen yhteistyömalli </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Henkilöstöryhmien koulutusmalli ja verkkomateriaalien kehittäminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koulukirjastojen kehittäminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitteena tukea: </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjallisuuden merkitystä viihtymisen ja virkistyksen lähteenä </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi kasvamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutkijaa ja pohtivaa oppimisotetta, selitysten rakentamista ja oppimisen innostavaa ilmapiiriä </li></ul></ul><ul><ul><li>Suunnitelma luovutettiin ohjausryhmälle 2.2.2009 </li></ul></ul>
 5. 5. Hankkeen 1. tavoitteena on luoda yhteistyömallit ja opetusmateriaalit opettajien ja kirjastohenkilöstön käyttöön <ul><ul><li>1. luokka, tutustumispaketti kirjastoon (koteihin) -> kirjastokortin hankinta </li></ul></ul><ul><ul><li>2. luokka, Kirjastoon tutustuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>5. luokka, Tiedonhallintataidot </li></ul></ul><ul><ul><li>7. luokka, Tiedonhallintataitojen syventäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjavinkkaus 3., 6., ja 8. luokille </li></ul></ul><ul><li>Toimintaa kehitetään vuosikello –ajatteluun perustuen ja vaihtoehtoisia toimintamalleja kehittäen ! </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Oppimateriaalit opettajille ja kirjastonhoitajille: </li></ul><ul><ul><li>Kirjastossa ja koulussa työskentelyyn ilman kirjastonhoitajaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjastossa yhdessä kirjastonhoitajan kanssa toteutettavaan opetukseen </li></ul></ul><ul><li>Yhteistyön syventäminen kiinteistöissä, joissa koulu ja kirjasto samassa rakennuksessa (aloitus yhdessä pilottikoulussa keväällä 2010) </li></ul>
 7. 7. Koulutusyhteistyö (kevät 2010-syksy 2010) <ul><li>Koulukirjastonhoitajien koulutus yhteistyössä kirjastotoimen kanssa </li></ul><ul><li>Koulun ja kirjaston yhteistyötä tukeva koulutus alueellisesti organisoituna </li></ul><ul><li>Opetushenkilöstön tiedonhallintataitojen ja kirjallisuuden tuntemuksen koulutus </li></ul><ul><li>Kirjastotoimen henkilöstön pedagoginen koulutus </li></ul>
 8. 8. Verkko-oppiminen ja tiedonhallinta <ul><li>Systemaattisten yhteistyömuotojen kehittäminen, vuosittaiset tapaamiset, verkostoituminen yms. </li></ul><ul><li>Sähköisten työvälineiden (verkko-oppimisympäristö, wiki, oma verkkoportaali…)hyödyntäminen materiaalien, ideoiden, käytänteiden, vinkkien ja linkkien jakamisessa </li></ul>
 9. 9. Koulukirjaston kehittäminen <ul><ul><li>Käynnistyy aikaisintaan keväällä 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitteena on, että koulukirjasto on kiinteä osa oppimisen arkea </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oppimistilan määrittely (minimitavoitteet: tilalle, kokoelmalle jne. riippuen siitä, miten kaukana / lähellä lähin kirjasto on) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Eri ikäisten huomiointi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Osaamisen määrittely </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Yhteisöllisyyden hyödyntäminen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Yhteistyö kirjastojen kanssa kokoelmahankinnoissa, suunnittelussa ja aineiston käytössä </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteistyö sopivan kirjasto-ohjelman hankkimiseksi </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Joka koululle määritellään yhteistyökirjasto(t), perustuu sopimukseen (sopimuspohja suunniteltava) </li></ul><ul><li>Sopimuksessa määritellään kirjastosta saatavat palvelut, sovitaan yhteiset linjaukset, toimintatavat ja ”pelisäännöt” </li></ul><ul><li>Toiminnan suunnittelu osaksi koulun toimintasuunnitelmaa ja –kertomusta. </li></ul>
 11. 11. Tavoitteena alueellisen tasa-arvon takaaminen <ul><li>Ruotsinkielisen aineiston ja palvelun saatavuuden kehittäminen </li></ul><ul><li>Toimitaan (molemmissa kieliryhmissä) samojen tavoitteiden ja toimintamallien mukaisesti. </li></ul><ul><li>Huomioidaan erityisesti niiden koulujen oppilaat, joiden lähellä ei ole kirjastoa. </li></ul>
 12. 12. Miten tästä eteenpäin ? Käytännön asioita…
 13. 13. Hanke käynnistyy kahdella alueellisella pilotilla <ul><li>Mukana olevat kirjastot </li></ul><ul><ul><li>Itäkeskuksen kirjasto </li></ul></ul><ul><ul><li>Kannelmäen kirjasto </li></ul></ul><ul><li>Mukana olevat koulut: </li></ul><ul><ul><li>Blomängens skola </li></ul></ul><ul><ul><li>Botby högstadieskola </li></ul></ul><ul><ul><li>Puotilan ala-aste </li></ul></ul><ul><ul><li>Vartiokylän ala-aste </li></ul></ul><ul><ul><li>Vartiokylän yläaste </li></ul></ul><ul><ul><li>Kannelmäen peruskoulu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelimannin ala-aste </li></ul></ul>
 14. 14. Hankkeen 1. vaihe Ohjatut kirjastokäynnit, kirjavinkkaukset ja materiaalituotanto, valmiina kevät 2010 <ul><li>Hankkeeseen mukaan tuleville opettajille ja kirjastohenkilöstölle järjestetään 2 seminaaripäivää työn aloittamiseksi: </li></ul><ul><li>21.10. 09 </li></ul><ul><li>24.11. 09, mediakeskuksessa </li></ul><ul><li>Ei keksitä pyörää uudelleen, vaan </li></ul><ul><li>tutustutaan eri kunnissa toteutettuihin yhteistyömuotoihin </li></ul><ul><li>valmiina oleviin materiaaleihin jne. </li></ul><ul><li>Tiivis yhteistyö KIEPIN kanssa </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Muodostetaan työryhmät, toimijoiden toiveiden mukaisesti, joko </li></ul><ul><ul><li>Luokka-asteittain </li></ul></ul><ul><ul><li>Alueellisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>Tai… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eri kieliryhmien yhteistyö varmistaen </li></ul></ul></ul><ul><li>Sovitaan vastuunjaos ta </li></ul><ul><li>Sovitaan informaatiokanavien käytöstä ja tiedonkulusta (wiki, s-postilistat jne.) </li></ul>
 16. 16. Resurssit <ul><li>Opetusvirastossa maksetaan sijaiset hankkeeseen osallistuville opettajille </li></ul><ul><li>Opetusviraston mediakeskus toimii hankeen koordinaattorina, resurssi meken omasta budjetista </li></ul><ul><li>Lisätietoja opetusvirastosta: </li></ul><ul><li>Kaija Fredrikson, [email_address] , </li></ul><ul><li>P. 86 404 tai 050 -34 76 308 </li></ul>

×