Ifugao epics

20,032 views

Published on

Published in: Sports, Technology
2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,032
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
382
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ifugao epics

 1. 1. Mga Epiko ng IfugaoAlim at Hudhud ni Aliguyonni: AFRICA, DOMINGO, ESCOBAR,LIMBO IV- Graviton
 2. 2. Ang Ifugao Ang salitang Ifugao ay sinasabing hinango mula sa salitang Ipugo nanangangahulugang “galing sa bundok”. Ngunit, sinasabi din na ito ay tumutukoy sa aning bigas na ibinigay sakanila ng kanilang diyos na si Matulungan.Matatagpuan ang mga Ifugaosa mga bundok ng Cordillera sa may hilagang Luzon.Sila rin ang gumawa ng Rice Terraces.
 3. 3. Ang Ifugao Ang mga Ifugao aysumasamba sa kapaligiran at sa madaming mga diyos. Madaming ritwal atsakripisyo ang sinusunod ngmga Ifugao upang mapasayaang kanilang mga diyos dahil naniniwala sila na ito ay makakdala ng magandangpangyayari sa kanilang tribo.
 4. 4. Ang Ifugao Ang halimbawa ng mgaritwal na ito ay ang pag-alay ng alak at ang pagpatay ngmga hayop para sa mga diyos . Lalo na kapag mayroongmaysakit sa kanila. Madamipang mga ritwal ang kasamanito, upang mapawi lamang ang sakit ng tao.
 5. 5. Ang IfugaoWalang literaturang historikal ang mga ifugao na makikitang nakasulat. Ang mga epiko at kwento nito ay ipinapasa pasa lamang sa anyong pagsalita. Madaming mga epiko ang nagawa nila tulad ng "The Legend of the Ambuwaya Lake"; "The Origin of the Pitpit or The Bird of Omen"; "Why theDead Come Back no More"; at"How Lagawe Got Its Name".
 6. 6. ALIM
 7. 7. ALIMMga tauhan: Wigan Bugan Makanunggan Igon
 8. 8. ALIM Buod:-Noong unang panahon, nagalit ang Diyos sa mga tao, kaya nagpadala ito ngbaha upang parusahan ang lahat. Dalawa lang ang natira dito angmagkapatid na si Wigan at Bugan.Si Wigan ay umakyat ng Bundok Amuyaw.Si Bugan naman ay pumunta sa Bundok na Kalawitaan upang sila aymakaligtas.Nang nawala na ang baha, bumaba si Bugan mula sa bundok at nakita na angbawat nilalang ay patay na. Sa kanyang paghahanap ng makakain nakitaniya ang isang babae na natabunan ang kalahating katawan ng lupa nakumakaway. Nakilala niya ito at ito ang kanyang kapatid na si Wigan. Sakanilang paglalakbay, nakakita sila ng dalamapasigan at doon sila nanirahan.Dahil napansin nila na tumutubo na ulit ang mga halaman, naisip nila namay isda na kaya nakakuha sila ng isda upang kainin
 9. 9. ALIM Buod:-Pagkalipas ng ilang araw, natuklasan ni Wigan na buntis siya kaya pumuntasiya sa dagat upang lunurin ang sarili. Ngunit, nagpakita sa kanya ang Diyosng mga Ifugao, ito ay si Makanunggan. Ikinasal ni Makanunggan angmagkapatid at nagkaroon sila ng siyam na anak, limang lalaki at apat nababae.Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon ng malawak na tag-gutom dahilkumonti ang ani, kaya naisipan nila mag sakripisyo ng daga para kayMakanunggan. Ngunit, nagpatuloy pa rin ang kaunting ani kaya naisipannilang isakripisyo ang anak nilang si Igon. At sa wakas natapos na din angmahinang ani.. Ngunit nagpakita ulit si Makanunggan at sinabihan sila na karumal-dumalang ginawa nila at sila ay pinarusahan. Ikinalat sila sa apat na sulok ng lupa,sa silangan, kanluran, hilaga at timog. At sila ay mag-aaway sa bawatpagkakataon na magkalapit sila sa isat-isa.
 10. 10. Hudhud ni Aliguyon
 11. 11. Hudhud ni AliguyonTauhan: Aliguyon Pumbakhayon Daulayan Bugan
 12. 12. Hudhud ni AliguyonBuod:Sa bayan ng Ipugaw ay may dalawang tribu na matagal nangnagkakaroon ng alitan, ang tribo ng Hanangga, napinamumunuhan ni Amtalao at ng anak na si Aliguyon, at angtribo sa Haligdigan na pinamumunuhan ni Pangaiwan at anganak na si PumbakhayonIsang araw ay napagpasiyahan ni Aliguyon na ituloy ang matagalna alitan ng dalawang tribo, at hinamon niya si Pumbakhayon.Bago mapunta sa digmaan ay nanalangin ang dalawa sa tandangat Idao bird na bigyan sila ng lakas. Dahil dito, ay magkapantayna magkapantay ang kakayahan sa labanan.
 13. 13. Hudhud ni AliguyonBuod: Naglaban ang dalawa ng mahigit sa 1 taon dahil walangnanalo sa kanilang dalawa. Isang mandirigma, si Daulayan ay nais pakasalan angnakakabatang kapatid ni Pumbakhayon na si Bugan, at hinamonang kaaway ng kanyang bayaw na si Aliguyon. Natigil ang labannina Aliguyon at Pumbakhayon at ang nilaban ni Aliguyon ay siDaulayan.Natalo si Daulayan, kaya’t naman naisipan ni Pumbakhayon naipakasal ang kapatid kay Aliguyon.At dahil dun, ang dalawang tribo ay hindi na muling nagaaway.
 14. 14. Batas Panlipunan
 15. 15. Mga Batas Panlipunan1.) Maghanda ng iaalay kung mayroon mang naishilingin sa diyos. -Sa Alim, si Igon at ang mga hayop ay iaalaykay Makanunggan upang matigil ang tagtuyot
 16. 16. Mga Batas Panlipunan2.) Ang tandang at ang Idao bird ang paghihilingan ngkapangyarihan upang magabayan sa laban. Si Aliguyan at ang kalaban na si Pumbakhayonay humingi ng kapangyarihan sa tandang at idaobird, kaya’t nang naglaban ay walang manalo, dahlpantay lamang sila.
 17. 17. Mga Batas Panlipunan3.) Ang isang mabuting pinuno ang kinakailanganupang magkaroon ng kapayapaan sa tribo. Sa hudhud, ang dalawang tribo napinakamalaki at malakas ay lagi nalang nagkakaawaydahil sa maling pagimpluwensya ng kanilang mgapinuno.
 18. 18. Mga Batas Panlipunan4.) Ang lakas ng isang tao ang siyang batayan ngkanyang kinatatayuan sa lipunan Dahil sa pagkatalo sa laban, hindi na itinuloyang pagkasal ni Daulayan, at imbis ay kay Aliguyonna lamang napunta ang magiging asawa dahil ito angnanalo sa laban.
 19. 19. Mga Batas Panlipunan5.) Natural lamang ang pag-aaway para sakapangyarihan. Hindi nababahala ang mga manonood ng labannina aliguyan at pumbakhayon, patunay na normallamang ang pagaawayan sa dahilan na ito.
 20. 20. Mga Batas Panlipunan6.) Ang pag-aasawa sa kadugo ay isang ikinahihiyangbagay. Si Bugan, sa Alim ay nagdalang tao, at ang amang anak ay ang kanyang kapatid na si Wigan. Kaya’tnaman ay tinangka nitong magpakamatay, at napigilna lamang ni Makanungan, ang kanilang diyos.
 21. 21. Mga Batas Panlipunan7.) Malaki ang impluwensya ng mga diyos sa buhayng mga tao.Sa parehong epiko ay ang mga diyos ay palagingnaroon sa anyo ng hayop o di buhay na bagay atmadalas ay gumagawa ng paraan upang mabago angmga pangyayari.
 22. 22. Mga Batas Panlipunan8.) Huwag galitin ang mga diyos upang walangmasamang mangyari.Sa alim, winasak ni Makanugan ang pamilya ninaBugan at Wigan dahil ginalit siya sa paraan ngpagpatay sa kanilang inosenteng anak na si Igon.

×