Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Funny

648 views

Published on

From Ròm with funniess...

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Funny

  1. 1. Thực ra không chỉ riêng gì học sinh Việt Nam mới có những tác phẩm bất hủ dâu. Ở dâu cung có cả. Khai can chính xác quá!!!
  2. 2. Thừa giấy vẽ Nghịch dảo phát là xong, nộp bài nhanh nhất lớp.
  3. 3. Không thể chính xác hon. Ðây chứ dâu, tìm làm gì cho vất vả.
  4. 4. Cung giống nhau cả thôi mà. Xong- diều phải chứng minh.
  5. 5. Hic, bài khó thế này chết di cho xong.
  6. 6. Ðố các thầy cô biết em làm thế nào.

×